ZACARÍAS 11

1Líbano, kichariy punkusniykita, cedrosniykita nina ruphaykunampaj. 2Pino sach'a waqay, imaraykuchus cedro sach'a urmanña, imaraykuchus jaqay may k'achitu sach'as urmasqasña rikhurinku. Waqaychej, qankuna, Basanpa encina nisqa sach'asnin, imaraykuchus chay k'iski sach'as urmasqasña kanku. 3Michejkunapis mayta waqashanku, imaraykuchus sumaj pastosqa chinkachisqaña kanku. Leompa qhaparisqan uyarikun, imaraykuchus Jordán Mayoj may k'acha k'iski sach'asniyoj kasqan chinkachisqaña kashan. 4Kayta niwarqa Señorniy Tata Dios: Wañuchinapaj kashanku, chay ovejasta michimuy. 5Rantikojkunaqa paykunata wañuchinku, manataj juchachasqachu kanku; vendejkunataj ninku: Graciasta qoni Tata Diosman, imaraykuchus qhapajña kani, nispa. Ni michejkunapis paykunamanta khuyakunkuchu. 6Ajinallatataj, Noqapis kay llajtapi tiyakojkunamantaqa manallataj khuyakusajchu. Manachayqa runa masinkoj makinman, jinataj reyninkoj makinman paykunata jaywaykusaj. Chaykunaqa jallp'api tukuy kajta chinkachenqanku, nitaj pitapis makinkumanta salvasajchu, nispa nin Tata Diosqa. 7Jinaqa, wañuchinapaj t'aqasqa karqanku, chay ovejasta michej churakorqani, mayqenkunachus ñak'arichisqa kanku, chaykunata. Chantá iskay tojnusta oqharikuspa, ujninta suticharqani Khuyakuy, nispa, chay ujnintataj Ujchakuy, nispa. 8Uj killallapi kinsa michejkunata wijch'orqani. Chantá ovejaspis noqawan amisqaña kaspa, chejniwarqanku. 9Jinapi ovejasman nerqani: Manaña ujtawan qankunata michiykichejmanñachu. Mayqenchus wañunan kashan, chay ovejaqa, wañuchun, mayqentajchus chinkanan kashan, chay ovejaqa chinkachun. Mayqenkunachus qhepakojkunarí, ujkuna ujkunata mikhunakuchunku, nispa. 10Chaymantá Khuyakuy nisqa tojnuyta oqharispa, p'akirparerqani. Chay niyta munarqa Diosqa chay nacioneswan trato ruwasqan p'akisqa kasqanta. 11Chay p'unchaypacha chay trato p'akisqa karqa. Chay ñak'arichisqa ovejastaj chay ruwasqayta rikuspa, repararqanku Dios parlasqanta. 12Chaypacha paykunata nerqani: Sichus allinman rijch'asunkichej chayqa, jornalniyta pagapuwaychej, manachayqa saqellaychej, nispa. Jinamanta pagapuwarqanku kinsa chunka qolqe phisusta. 13Chantá Tata Diosqa niwarqa: Chay jina sumaj precio churawasqanku qolqeta jap'ispa, Temploj waqaychananman churaykamuy, nispa, Noqataj chay kinsa chunka qolqeta jap'iytawan, Temploj qolqe jallch'ananman churaykorqani. 14Qhepantataj chay Ujchakuy nisqa tojnutañataj p'akerqani; jinamanta Judawan, Israelwan wawqentin kasqankoqa p'itisqa karqa. 15Chantá Tata Diosqa niwarqa: Kunanqa uj wampu michej jinañataj p'achalliykukuy. 16Noqaqa kay nacionesman churasaj uj michejta; chay michejqa mana watukonqachu chinkasqa ovejasta, nitaj mask'aj churakonqachu, nillataj nanasqasninkutapis jampirenqachu. Mana puriyta atejkunatapis mana yanaparenqachu, manachayrí wira oveja kajta mikhuykakaponqa, ni chaki sillusnillantapis puchurichispa. 17Ay, imachus kanqa jaqay uywanta saqerpayaj wampu michejmantaqa. Espadawan makin qholusqa kachun, jinataj paña kaj ñawimpis t'ojsisqa kachun. Makin ch'akiykuchun, ñawintaj ciegoyachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\