ZACARÍAS 14

1Jerusalén, jamushanña Tata Diospa p'unchaynenqa, maypachachus tukuy imasniyki rak'irasqas kanqa qampa chawpiykipi chaypacha. 2Chay p'unchaypi Tata Diosqa tantaykamonqa tukuy nacionesta Jerusalenwan maqanakunankupaj. Chaypacha Jerusalén llajtata jap'ikaponqanku. Wasisninkupi imas kaj chhikata apakaponqanku, warmisninkutapis abusanqanku; chaypi tiyakojkunamanta khuskantapuni waj nacionesman aparanqanku presosta. Chay tukuywampis chay llajtapeqa runas puchonqankupuni. 3Chantá chay qhepantaqa Tata Dios llojsenqa chay nacionespa contrankupi; imaynatachus chay ñawpa p'unchaykunapi ruwarqa, ajinata maqanakonqa. 4Chay p'unchaypitaj Tata Diosqa, Jerusalén chimpapi inti llojsimuynejpi kashan, chay Olivos Orqoman chakisninta churaykonqa. Jinallapi uj jatun valle kicharikonqa inti llojsimuy ladomanta inti yaykuy ladoman, chaytaj Olivos Orqotaqa iskayman t'aqanqa. Khuskan orqoqa wichaynejman apasqa kanqa, khuskannintaj uranejman. 5Qankunataj ayqenkichej, chay orqos chawpipi kanqa, chay vallenejta, chay uj ladopi kashan, chay Azalkama. Ayqenkichej, imaynatachus ñawpa tatasniykichejpis ayqerqanku rey Uzías Judapi kamachishajtin jallp'a ikhakusqanrayku, ajinata. Chantá Señorniy Tata Dios jamonqa tukuy Paypata kajkunawan khuska. 6Chay p'unchaypeqa mana chiri kanqachu, nitaj chhullunkapis. 7Chay p'unchayqa uj k'ata p'unchaylla kanqa, Tata Diospa rejsisqallan p'unchay. Chay p'unchayqa nitaj sut'ichu nitaj laqhachu kanqa. Manachayqa ch'isiyaykuyta k'anchayllapuni kanqa. 8Chaypacha Jerusalenmanta ch'uwa jutoj yaku purirenqa; q'oñi tiempopipis, chiri tiempopipis mana ch'akenqachu. Khuskannenqa Wañusqa Qocha nisqaman renqa, khuskannintaj Jatun Qochaman renqa. 9Chay p'unchaypeqa Tata Dioslla Rey kanqa tukuy kay pachapi. Chaypacha uj k'ata Señorlla kanqa, uj k'atallataj sutimpis kanqa. 10Tukuy jallp'aqa pampaman tukonqa Jerusalenmanta uraynejpi chay Gabamanta Rimonkama. Jerusalén llajtaqa wichaynejpiña rikhurenqa, chaynejpitaj runas tiyakonqanku Benjaminpa Punkunmantapacha Esquina nisqa Punkukama, maypichus Ñawpa Punku karqa, chaykama. Jinataj kawsakonqanku Hananeelpa torrenmantapacha reypa uvas ch'irwana larq'askama. 11Arí, Jerusalenpi runas tiyakonqanku mana imata manchachikuspa, imaraykuchus paykunapaj manaña maldición kanqachu. 12Chay naciones, pikunachus Jerusalenpa contranta maqanakorqanku, chaykunataqa Tata Dios sinch'ita castiganqa. Chay runas sayashajtillanku, aychankoqa laq'akonqa, ñawisninkupis ñawi t'oqosnillankupi ismuykaponqa, qallusninkupis simisninku ukhullapi q'etayaykaponqa. 13Jaqay p'unchaypi Tata Diosqa jatun manchachikuyta apachimonqa. Sapa uj wajpa makinmanta jap'enqa, ujkuna ujkunaj contrankupitaj makisninkuta oqharenqanku. 14Chaypachaqa Judapis Jerusalenpi maqanakullanqataj chay qayllapi nacioneswan. Ajinamanta qhechuranqanku may chhika qolqeta, qorita, chantá p'achastapis. 15Ima wañuchej onqoywanchus runas castigasqa kanqanku, chay wañuchej onqoykunallawantaj castigasqa kanqanku chay caballos, mulas, camellos, burros jinataj tukuy uywaspis chay jaraspi kashajkunaqa. 16Chay qhepatarí, Jerusalenpa contrampi maqanakoj jamorqanku, chay nacionesmanta puchojkuna runas watan watanta renqanku Reyta yupaychaj, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosta. Ch'ujllas nisqa fiestata ruwanqanku. 17Sichus kay pachamanta mayqen nacionllapis mana renqachu Jerusalenman chay Tukuy Atiyniyoj Tata Dios Reyta yupaychaj chayqa, chay jallp'ankupeqa mana para kanqachu. 18Sichus egipciospis mana renqanku chayqa, paykunatapis Tata Diosqa chay wañuchej onqoywan castigallanqataj. Kikillantataj castiganqa mayqen nacionchus Ch'ujllas nisqa fiestata mana ruwanku, chaykunatapis. 19Chaymin kanqa Egiptoj castiganqa, jinallataj mayqen nacionchus Ch'ujllas nisqa fiestata ruwaj mana renqachu, chaykunapis. 20Chay p'unchaypirí, caballospa campanillasnintimpi kay jina qhelqasqa kanqa: Tata Diospaj T'aqasqa may santomin, nispa. Templopi mankaspis, chay altarpa ñawpaqempi kashanku, chay vasos jina Tata Diospaj t'aqasqasllataj kanqanku. 21Judapi, jinataj Jerusalenpi tukuy mankasqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diospaj t'aqasqa kanqanku. Pillapis uywa wañuchisqata jaywayta munajqa chay mankasta oqharispa, uywaj aychanta chayachenqa. Chay p'unchaypeqa manaña kanqachu qhatojkuna Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa Templompeqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\