ZACARÍAS 3

1Chay qhepanta Tata Diosqa rikuchillawarqataj mosqoypi jina, kuraj kaj sacerdote Josueta, Tata Diospa angelnimpa ñawpaqempi sayashajta. Chay ch'ataykoj Kuraj Supayqa Josuejpa paña ladompi kasharqa, ch'ataykunampaj. 2Tata Diospa angelnintajrí nerqa chay ch'ataykoj Kuraj Supaytaqa: Tata Dios k'amisuchun; Jerusalenta munakoj, chay Tata Diosqa k'amisuchun. Kay runaqa nina brasas chawpimanta orqhomusqa jina karqa, nispa. 3Josueqa chaypacha ch'ichi p'achaswan p'achallisqa sayasharqa Tata Diospa angelnimpa ñawpaqempi. 4Chantá angelqa yanapajkunata kamacherqa Josuejpa ch'ichi p'achasninta lluch'unankuta. Chantá chay angelqa nerqa: Qhaway, juchasniykita qhechuyki. Kunantaj kamachisaj k'acha mosoj p'achawanñataj p'achallichinasunkuta, nispa. 5Chantá nillarqataj: Umanman uj llimphu ch'uluta churaykuychej, nispa. Ajinaqa Josuejpa umanman chay mosoj ch'uluta churaykorqanku, mosoj p'achawanñataj payta p'achalliykucherqanku. Chaykamataj angelqa chaypi sayashallarqapuni. 6Chantá Tata Diospa angelnenqa Josueman nerqa: 7Kay jinata nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa: Sichus ñankunaypi purinki, tukuy kamachisusqaytataj junt'anki chayqa, kay Temploypi kamachinki, jinataj patiosniytapis qhawanki. Chantá kay angelesniywan khuska kanki. 8Allinta uyariy, kuraj kaj sacerdote Josué, qanwan kajkuna chay sacerdotespis uyarillachunkutaj. Qankuna señal jina churasqa kankichej imachus aswan qhepaman kanqa, chay imasmanta. Noqaqa kachamusaj kamachiy Ijimuy Kajta. 9Noqa churani Josuejpa ñawpaqenman qanchis uyayoj uj rumita, Noqataj chayman qhelqaykusaj. Chantá uj p'unchayllapi kay runaspa juchasninkuta pichasaj, nispa nin Tata Diosqa. 10Chay p'unchay chayamojtenqa, ujkuna ujkunata wajyarinakuyta atinkichej, uva sach'aspa llanthumpi, jinataj higo sach'aspa llanthumpi samarikunaykichejpaj, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\