ZACARÍAS 5

1Wajta rikullarqanitaj mosqoypi jina, uj qhelqasqa k'uyuna librota phawaykachashajta. 2Chantá angelqa tapuwarqa: Imatataj rikushanki? nispa. Noqataj kuticherqani: Rikushani uj qhelqasqa k'uyuna librota phawaykachashajta. Chay libroqa sayt'unman jisq'on metrosniyoj kasqa, anchonmantaj tawa metros phishqa chunka centimetrosniyoj, nispa. 3Paytaj niwarqa: Chaypi maldición qhelqasqa kashan tukuy kay jallp'apaj puraj ladopi qhelqasqa kasqanman jinaqa. Pipis suwajqa chayrí pipis qhasimanta jurajqa mana llusp'enqachu castigomantaqa. 4Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin nin: Noqa kachamuni kay maldiciontaqa, pischus suwanku, pikunatajchus qhasimanta sutiypi juranku, chaykunaj wasinkuman yaykunampaj. Chay maldiciontaj chaypi qhepakonqa, wasejpa k'ullusnin, jinataj rumisnimpis mana kanankama, nispa. 5Chantá, noqawan parlasharqa, chay ángel niwarqa: Qhawariy, imachus chaypi rikhurin, chayta, nispa. 6Noqataj taporqani: Imataj chayri? nispa. Paytaj kutichiwarqa: Chayqa medinapaj, uj canasta tukuy kay jallp'api tiyakojkunaj juchasninkuta medinapaj, nispa. 7Chay medinaqa titimanta kirpanayoj kasharqa. Chay kirpananta oqharejtinkutaj, chay ukhupi uj warmi tiyashaj rikhurerqa. 8Chantá angelqa niwarqa: Kay warmeqa sajra ruway, nispa. Chantá medina ukhuman chay warmita tanqaykuspa, titi kirpananwan kirpaykorqa. 9Ujtawan qhawarejtiytaj, iskay warmis rikhurimorqanku lijrasniyoj. Wayrallataj paykunata apaykachasharqa. Lijrasninkoqa cigüeñaj lijrasnin jina karqanku, chay medina canastataj phawaspa apaykachasharqanku. 10Chantá angelta taporqani: Maymantaj apashanku chay medinata? nispa. 11Paytaj kutichiwarqa: Babiloniapi uj templota jatarichenqanku. Tukusqaña kajtintaj, chukusta ruwanqanku chay pataman medina canastata churanankupaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\