ZACARÍAS 6

1Rikullarqanitaj mosqoypi jina, wañuchinaku maqanakupaj tawa carretasta, chaykunataj broncemanta iskay orqos chawpipi kasharqanku. 2Ñawpaj kaj carretataqa puka caballos aysasharqanku, iskay kaj carretata yana caballos aysasharqanku. 3Kinsa kaj carretatataj yuraj caballos aysasharqanku, tawa kajtataj yuraj q'ellu caballos aysasharqanku. 4Chantá parlashawarqa, chay angelta taporqani: Wiraqochíy, imatataj kay niyta munanri? nispa. 5Angeltaj kutichiwarqa: Chaykunaqa tawa wayras kanku, Tukuyta Kamachej Tata Diospa ñawpaqenmanta tukuy kay pachaman llojsejkuna. 6Yana caballospa aysasqan carretaqa rishan wichay ladoman, yuraj caballospa aysasqan carretataj rishan inti yaykuy ladoman, yuraj q'ellu caballospa aysasqan carretataj rishan uray ladoman, nispa. 7Chay caballosqa llojsimorqanku tukuy kay pachantinta muyumoj rinankupaj jina. Jinallamanta ángel nerqa: Purimuychej tukuy kay pachanejta, nispa. Paykunataj nisqanman jina rerqanku. 8Chay qhepatataj angelqa qhaparimuwarqa: Wichay ladoman rerqanku, chaykunaqa Tata Diospa phiñakuyninta thasnuchenqanku chay lado jallp'aspaj, nispa. 9Tata Diosqa parlaspa, niwarqa: 10Babiloniaman presos apasqa karqanku, pikunachus chaymanta kutimunkuña, chaykunamanta oqhariy qolqeta Heldaimanta, Tobiasmanta, Jedaiasmanta ima. Chantá Sofoniaspa churin Josiaspa wasinman riy. 11Chay qolqeta, qorita oqharisqaykiwantaj uj pilluta ruwaspa, Josadacpa churin kuraj kaj sacerdote Josuejpa umanman churaykuy. 12Niytaj: Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nin, chay Ijimuy nisqa qhareqa kikin saphisninmanta p'utumunanta, chantataj Tata Diospa Templonta jatarichinanta. 13Temployta jatarichejtinñataj, payta reyta jina jatunchanqanku. Chantá kamachina tiyananman tiyaykukonqa kamachinampaj, chay uj ladonmantaj uj sacerdote tiyaykukonqa, iskayninkutaj allin kawsaypi kanqanku. 14Chay pillustaj Templopi qhepakonqanku sapa kuti yuyarikunankupaj Heldaimanta, Tobiasmanta, Jedaiasmanta, chantá Sofoniaspa churin Josiasmantataj. 15Karumanta runas jamonqanku Tata Diospa Templonta ruwayta yanapanankupaj; jinamanta yachankichej qankunaman Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kachamuwasqanta. Chay tukuy imas kanqanku, maypachachus qankuna Señorniykichej Tata Diospa nisqanta uyarinkichej, kasunkichejtaj chaypacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\