ZACARÍAS 7

1Rey Darío tawa watastaña kamachishajtin, Quisleu nisqa jisq'on kaj killamanta tawa kaj p'unchaynimpi, profeta Zacariasman Tata Dios parlarqa. 2Jaqay tiempopi Betel llajtayojkuna kachasqanku Sarezerta, Regem-melecta, runasninta ima, Tata Diospa yanapayninta mañakoj. 3Jinapi, Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa Templompi kaj profetasta, jinataj sacerdotesta tapoj rispa, nerqanku: Llakiy p'achawan p'achallikullasqaykuchu, ayunotapis ruwallasqaykupunichu, sapa wata phishqa kaj killapi, imaynatachus kunankama ruwasharqayku, jinallatapunichu? nispa. 4Chantá Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa noqaman parlamuwaspa, nerqa: 5Kayta niy tukuy aylluyman, jinataj sacerdotesmampis: Qankuna llakiy p'achawan p'achallikunkichej, ayunotataj ruwankichej phishqa kaj killapi, qanchis kaj killapipis qanchis chunka watastaña. Chaywampis chaytaqa mana Noqata yupaychanawaykichejpajchu ruwankichej. 6Chantá mikhuspa, ujyaspataj, chaytapis qankunallapaj ruwarqankichej. 7Manachu kay kikin Simi Nisqastaqa Tata Dios parlarqa ñawpa profetasnejta, maypachachus Jerusalén runaswan junt'a kasharqa, nitaj ni ima ch'ajwapis kasharqa, jinallataj karqa qayllampi kaj llajtaspis Neguevpi, jinallataj vallesnimpipis, chaypacha? nispa. 8Tata Diosqa profeta Zacariasman parlaspa, nerqa: 9Kaytamin Noqa kamachini: Cheqan yuyaypi purejkuna kaychej, khuyakojkuna, allin k'achastaj kaychej ujkuna ujkunapaj. 10Ama ñak'arichiychejchu viudasta nitaj wajcha wawasta, nitaj forasterosta, nillataj wajchastapis. Ama yuyallaychejpischu ujkuna ujkunata ima sajratapis ruwanakuytaqa, nispa. 11Runastajrí mana kasuta ruwarqankuchu. Tukuyninku wasanchakuwarqanku, mana uyarejtaj tukorqanku. 12Sonqosninkuta may chuki rumita jina rumiyacherqanku, chantá Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa kamachisqasninta, yachachiyninkunatapis mana kasorqankuchu, mayqentachus ñawpa profetasninman Espiritunnejta willarqa, chayta. Chayraykumin Tata Diosqa manchaytapuni phiñakuspa, nerqa: 13Imaynatachus wajyashajtiy, paykuna mana uyariwayta munarqankuchu, ajinallatataj Noqapis qhaparikamushawajtinku, mana uyarisajchu. 14Chayrayku uj muyoj wayrawan jina tukuy nacionesman paykunata ch'eqeracherqani mana rejsisqa llajtasman, chay qhepatataj chay nacionninkoqa ni pejpa tiyakunan uj ch'in pampaman tukorqa. Chay jina k'acha nacionta llakiyta ch'inyarparicherqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\