ZACARÍAS 8

1Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta niwarqa: 2Sionmanta mayta celosakuni payta munakusqayrayku. 3Jerusalenman kutillasajtaj chaypi tiyakapoj. Chaypacha Jerusalenqa cheqanta kawsaj llajta kanqa; Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa Orqon, Diospaj T'aqasqa Orqo nisqa kanqa. 4Watejmanta Jerusalenpa plazasnimpi unay watasniyoj qharis jinataj warmis tiyarikonqanku, tojnusninkuman atiykurikuspa ashkha watasniyoj kasqankurayku. 5Juch'uy qhari wawas chantá juch'uy warmi wawaspis plazasnin junt'ata pujllarikonqanku. 6Jaqay tiempopeqa aylluymanta puchojkunapajqa kayqa mana atikoj jinachu kanqa. Noqatajrí chaytaqa mana jinatachu qhawani, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 7Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nillantaj: Noqamin nacionniyta kacharichisaj inti llojsimuynej ladopi naciompa atiyninmanta, jinataj inti yaykupuynej ladopi nacionmantapis. 8Apamusajtaj paykunata Jerusalenman chaypi tiyakunankupaj. Chaypacha paykuna aylluy kanqanku, Noqataj Diosninku kasaj, nisqayta junt'aspapuni, cheqan kaypitaj, nispa. 9Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nin: Qankuna kallpachakuychej. Kay p'unchaykunapi uyarinkichej profetaspa parlasqasninkuta, Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa Templon watejmanta ruwakuyta qallarikusqanmantapacha. 10Kunankama mana paganku karqachu runaspaj nitaj uywaspajpis. Enemigosrayku mana ima ch'ajwapis faltarqachu chaypi tiyakojkunapaj, Noqapunitaj kawsaqesnintimpurata ujkuna ujkunata chejninaracherqani. 11Kunantajrí kay llajtapi qhepakojkunawanqa manaña chay ñawpaj p'unchaykunapi jinachu paykunawan kasaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 12Allin kawsakoyqa paykuna ukhupi tarpusqa kanqa. Uva sach'aspis poqonqanku, tukuy kay jallp'api kaj chajraspis ashkhata poqochillanqankutaj; cielomanta chhullapis jallp'a patapi kanqa. Noqataj chayta qopusaj herenciankupaj jina kay ayllumanta tukuy qhepakojkunapaj. 13Imaynatachus qankuna Judamanta, jinataj Israelmanta kajkunapis waj nacionespaj maldición karqankichej, ajinallatataj kunanqa salvasqaykichej, jinamanta bendicionñataj kanaykichejpaj. Chayrayku, amapuni manchachikuychejchu, manachayqa kallpachakuychej, nispa nin Tata Diosqa. 14Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kaytapis nillantaj: Ñawpa tatasniykichej phiñachiwajtinkoqa, Noqa nej kani paykunata castiganayta, jinataj paykunata castigajpuni kani. 15Kunanrí Jerusalenpaj, Judapajwan tukuy allin kajta ruwanayta nini. Chayrayku ama manchachikuychejchu. 16Kayta qankunaqa ruwanallaykichejpuni tiyan: Amapuni llullataqa parlaychejchu ujkuna ujkunawan. Sumaj cheqa kajman jina juzgaychej, justicia wasimampis allin sonqowampuni riychej. 17Ama ima sajratapis ruwanakuychejchu ujkuna ujkunata, amataj llullakuspa juraychejchu; chay imastaqa millachikuni, nispa nin Tata Diosqa. 18Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta niwarqa: 19Chay ayunosniykichej tawa kaj killapi, phishqa kajpi, qanchis kajpi, jinataj chunka kajpeqa jatun kusiyman tukonqa, uj kusiy fiestata jina Judajpa qhepa miraynimpaj. Chayrayku munakuychej ari cheqan kajta, allin kawsakuy kajtapis, nispa. 20Kayta nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa: Jamonqankuraj ashkha jatuchaj nacionespi tiyakojkuna runas. 21Waj llajtamanta jamojkunaqa waj llajtayojkunawan parlanakonqanku: Jakuchej Tukuy Atiyniyoj Tata Diosta mask'amunachej, mañakamunachej bendecinawanchejta, nispa. Wajkunataj kutichenqanku: Noqaykupis risqayku, nispa. 22Jerusalenman jamonqanku atiyniyoj nacionesmanta ashkha runas, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosta mask'aj bendicionninta mañakunankupaj. 23Jaqay tiempopeqa waj llajtasmanta chunka runas uj judío runaj p'achanmanta jap'iykukuspa, nenqanku: Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\