SOFONÍAS 3

1Ay Jerusalén, mana kasukoj llajta, ch'ichichasqa, runata ñak'arichej llajta. 2Tata Diospa parlasqanta mana uyarerqachu, ni k'amisqatapis jap'ikorqachu. Tata Diospi mana atienekorqachu, nitaj Payman k'askaykorqachu. 3Kamachejkunaqa qhapariykachaj leones jina kanku. Juezkunankoqa kanku lobo nisqa phiña k'ita alqos jina, mayqenkunachus q'ayantimpaj mana uj tullullatapis puchuchinku, chay jina. 4Profetasninkoqa jaramallas kanku, mana ruwanasta ruwachejkuna, sacerdotesninkutaj Diospaj t'aqasqa imasta ch'ichichanku, Tata Diospa kamachisqasnintapis p'akinku. 5Chay tukuywampis Tata Diosqa chay chawpipi kaspa, cheqan kajtapuni ruwan manataj sajra kajtaqa. Sapa paqarin Payqa churampuni imachus cheqan ruwana kajta. Sajra runarí mana p'enqakuyllatapis yachanchu. 6Tata Diosqa nin: Nacionesta phiriykuchini. Jark'acha perqasninkupi kaj torresta pampachani, callesninkutataj ch'impachata saqerparini; ni uj runapis purej kanchu chay callespi. Saqerasqa ch'usaj llajtasninkupeqa mana uj k'ata runallapis tiyakoj kanchu. 7Yuyarqani ajinamanta Jerusalén llajta manchachikunawanta. Yuyarqani k'amisqayta jap'ikunanta, chay jinamanta Noqa castigajtiy ama chay tiyakunan wasi chinkachisqa kanampaj. Paykunatajrí aswan usqhayta tukuy laya sajra ruwanasman qokorqanku. 8Chayrayku, qankuna suyariwaychej chay p'unchaykama, maypachachus Noqa sayarisaj contraykichejpi parlanaypaj, chay p'unchaykama. Noqa Tata Dios kayta nini: Yuyaychakuni tantamuyta runasta nacionesmanta, reinosmantawan, phiñakuyniyta paykunaj patankuman urmachinaypaj, may k'ajashaj phiñakuyta paykunaman rejsichinaypaj. Chaypachataj tukuynin jallp'a t'usti ruwasqa kanqa k'ajaj phiñakuyniyrayku. 9Chay p'unchay chayamojtin, llimphuchasaj tukuy runaspa parlayninkuta, tukuyninku Noqaj sutiyta oqharispa Diosninkupaj rejsikapunawankupaj, tukuy runastaj Noqata uj sonqolla sirvinawankupaj. 10Etiopiapi kaj mayusmanta aswan jaqaynejmantapacha ch'eqerasqa aylluy mañakoj sonqowan jamonqanku, ofrendasta apamuwaspa. 11Munasqa ayllúy, jaqay p'unchaykunapeqa mana p'enqachisqachu kankichej, contraypi oqharikuspa sajrata ruwasqaykichejmanta. Chaypachaqa jatunchakojkunata, umankuta oqharejkunata ima qankuna chawpimanta wijch'usaj. Manataj jayk'ajpis ujtawan wapuykachankichejchu Noqapaj t'aqasqa santo orqoypi. 12Noqa kawsajta saqesaj qankuna ukhupi llamp'u sonqoyoj runasta, pisi kapuyniyoj runastapis, pikunachus sutiypi atienekonqanku, chaykunata. 13Israel ayllumanta puchojkuna mana cheqan kajtaqa mana ruwanqankuchu, nitaj llullata parlanqankuchu, nillataj ch'awkiyaspa parlanqankuchu. Sumajta mikhurikonqanku, nitaj imamanta manchachikuspa samarikonqanku. 14Sión llajtayoj runas, takirikuychej. Israel ayllumanta kaj runas, kusiymanta qhapariychej. Jerusalenpi tiyakoj runas, kusikuychej, tukuy sonqoykichejwan kusirikuychej. 15Tata Diosqa wijch'un contraykipi karqa, chay juchachaytaqa. Enemigosniyki karqanku, chaykunatapis karunchan. Israelpa Reynin Tata Diosqa qanwan khuska kashan. Mana ima sajrata manchachikunaykeqa kanqachu. 16Jaqay p'unchaypi Jerusalenta nenqanku: Sión, ama manchachikuychu, makisniykitaj ama llawch'iyachunkuchu. 17Señorniyki Tata Diosqa qanwan khuskamin kashan. Payqa atiyniyoj, salvasonqataj. Tata Diosqa kusikonqa qanmanta. Munakuyninwan mosoj kawsayta qosonqa. Kusikuywan fiestapi jina takirikonqa. 18Tata Diosqa nin: Chay p'unchaykunapi Noqa librasqayki, llakiy jamunayashasunki, chaymanta, ima p'enqay qampaj kanayashan, chaymantapis. 19Jaqay p'unchaypi Noqa oqharikusaj, ñak'arichisunku, chaykunaj contrankupi. Chakinmanta wist'uykachaj ovejata yanaparisaj, chinkasqa kajtataj apakampusaj. Tukuypa jatunchanankuta, allinta parlanankutataj qankunata ruwasaj. 20Jaqay p'unchaypi qankunataqa pusarimuspa, tantaykusqaykichej. Presos apasqa kasqaykichejmanta kutichikampusqaykichej. Jinallataj churasqaykichej jatumpaj qhawasqa, allin ñawiwan qhawasqa kanaykichejpaj kay pachapi tukuy runas ukhupi, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\