1 CORINTIOS 15

1Kunanqa, wawqipanaykuna, ima sumaq willaykunatachus willachkarqaykichis chaymanta yuwatatarikunaykichistam munani. Kaymi ima sumaq willaykunatachus jap'iqachkarqankichis chayqa, jinaspataq chaypim thuru sayaykusqa kankichis. 2Kay sumaq willaykunallapitaqmi chaypichus thuruta sayarikunkichis chhikaqa qhispisqa kankichis, imaynatachus nuqa willachkarqaykichis ajinamanjina; chaychu mana ajina kachkan chhikataq, qasipaqmi iyaw nirqankichisqa. 3Ñawpaqtaqa imayna puriytachus nuqa jap'iqachkarqani chay kikin puriyllatataqmi qankunaman yachachirqaykichisqa, Cristopaq nuqanchispaq juchanchiskunarayku wañusqanta yachanaykichispaq, imaynatachus Qilqasqakunapi nichkarqan ajinamanjina; 4pimanchus aya pakanaman pakaykupurqanku jinaspataq kimsa p'unchay wañusqamanta kawsarimpurqan, imaynatachus Qilqasqakunapi nichkan ajinallatataq; 5jinaspataq Cefasman rikhurirqan, chhikamantataq chunka iskayniyuq yachaqaq qatiqninkunaman rikhurillarqantaq. 6Chhikamantataq ñaqa phichqa pachaj wawqipanakunaman kikimpachapi rikhurirqallantaq, paykunamanta wakinkuna wañupunkuña chhikapas achkhayuqraqmi kawsakuchkanku. 7Chhikamantataq Santiagoman rikhurirqan, uj chhikamantataq tukuy paypaq kachasqankunaman rikhurirqallantaq. 8Qhipapachamantaq nuqaman rikhurirqallawantaq, ajinamantam nuqaqa ñawpaq kachasqankunamanta niqtimpas astawan qhipataraq riqsikuchkarqani. 9Imaraykuchus nuqaqa tukuy paypaq kachasqankunamantaqa astawan juch'uymanta riqsisqam kani, chaywampas manam paypaq kachasqanmanta riqsichikunaypaq chanimpaschu kani, Diospaq iglesianman qatiykachasqayraykuqa. 10Chaywampas Diospaq nuqawan ancha munakuyniyuq kasqanraykum paypaq kachasqan kachkaniqa; nuqaman munakusqawantaq manam qasipaqchu kachkan. Astawampas, tukuy paykunamanta niqtimpas nuqaqa astawanmi llank'arqani; manapas nuqa karqani, manachayqa Diosmi karqan, pichus munakuynimpi nuqaman yanapariwan. 11Chaywampas manam nuqa jinataq ujkaq paypaq kachasqankunapas allinmanta riqsisqa kanayku wakikuchkanchu, manachayqa imatachus nuqayku willachkayku chaykaq jinataq maypichus qankuna iyaw ninkichis chaykaqmi allinmanta qhawasqa kananqa. 12Chaywampas, willasqaykuchu Cristopaq kawsarimpusqanmanta willan chhikaqa, ¿Imamantataq qankunamanta wakinkunaqa wañusqakuna manam kawsarimunkumanchu nispa ninkuri? 13Wañusqakunachus mana kawsarimunku chhikaqa, Cristoqa manallataqmi kawsarimuchkanmanchu; 14Cristochus mana kawsarimuchkan chhikaqa, nuqaykupaq willasqaykuqa manam imapaqpas allinchu kapunman, qankunapaq iyaw nisqaykichispas manallataqmi imapaqpas allinchu kapullanmantaq. 15Kaychus ajina kanman, jinataq wañusqakunachus mana kawsarimuchkankuman chhikaqa, nuqaykuqa Diosmanta llullakunatapas willaykuman ajinachä kanmanqa, Diosmi Cristota kawsarichimun nisqaykuraykuqa. 16Wañusqakunachus mana kawsarimunkuman chhikaqa, manallataqmi Cristoqa kawsarimuchkarqanchu; 17Cristochus mana kawsarimuchkarqan chhikaqa, qankunapaq iyaw nisqaykichisqa manam imapaqpas allinchu kapun: juchayuqpacha qhiparakuchkallankichismi. 18Ajina kaqtinqa, pikunachus Cristopi iyaw nispa wañupunku chaykunaqa chinkasqallataqmi kapunku. 19Nuqanchispaq Cristopi suyay sunquyuq kasqanchischu kaypacha kawsayllapaq allin chhikaqa, tukuy runakunamanta niqtimpas astawan juch'uychasqa llakipayanajina runamanmi tukupusunchis. 20Chaywampas imachus chiqan kachkan chayqa, Cristopaq wañusqamanta kawsarimusqanmi. Payqa apthapiymanta ñawpaqkaq uripas kachkanman ajinam: imaraykuchus paymi ñawpaqkaq kawsarimuqqa. 21Imaynatachus uj runarayku wañuy jamurqan, ajinallataqmi uj runarayku wañusqakunapaq kawsarimunanqa jamun. 22Imaynatachus Adán runapi tukuyninku wañurqanku, ajinallataqmi Cristopiqa tukuyninku kawsayniyuq kanqaku. 23Chaywampas sapa ujmi jayk'aqchus pachan chayamunqa chhika kawsarimunqa: ñawpaqtaqa Cristo kawsarimunqa, chhikamantataq jayk'aqchus pay kutirimunqa chhikaman paypi iyaw niqkunaqa kawsarimullanqakutaq. 24Chhikataq kaypachapaq tukukunan chayampunqa, jayk'aqchus Cristoqa tukuy kaypachapi atiyniyuqkunata jinataq kamachiqkunata atipapunqa chhika, jinaspataq qhapaq suyuta Tata Diosman qupunqa chhika. 25Imaraykuchus Cristoqa tukuy paypaq chhiqnikuqninkuna chakin pampapi saruykusqa kapunqaku chhikakamam apaykachanqaqa; 26Cristopaq qhipakaq chhiqnikuqninta atipachkanqa chayqa wañuymi. 27Imaraykuchus Diosqa imantintam Cristopaq chakin pampapi kanampaq churaykurqan. Chaywampas jayk'aqchus tukuy ima Cristopaq chakin pampaman churaykusqa kapun nispa nin chhikataq, manam Diostawanmi churasqa kapun niyta munachkanchu, imaraykuchus paymi tukuy imantinta Cristopaq chakin pampaman churaykun. 28Jinaspataq jayk'aqchus tukuy ima Cristopaq apaykachasqan kapunqa chhikaqa, Cristo kikinmi pichus Churi kachkan chay ima Diospaq atiyninman uyarinapaq churakupunqa, imaraykuchus paymi tukuy imakunatapas Cristopaq chakin pampaman churaykurqan. Ajinamantam Diosqa tukuyjawapi atiyniyuq kanqa. 29Chaychus mana ajina kachkanman chhikaqa, wañusqanrayku bawtisakuqkunaqa, ¿imapaqñataq chayta ruwankumanri? wañusqakunachus mana kawsarimunkuman chhikaqa, ¿imapaqñataq paykunarayku bawtisakuna kanmanri? 30¿Imamantataq nuqanchisqa sapa pachapipas ñaqapas wañuchkasunman ajina kakuchkanchisri? 31Imaraykuchus, wawqipanakuna, nuqaqa sapa p'unchaymi wañuy qaylla kakuchkani. Kayqa chaytukuy chiqanmi, imaynatachus qankunarayku Cristo Jesús Tatanchispi iyaw nisqaykichismanta kusisqa sunquyuq kani ajinata. 32Éfeso llaqtapiqa, sach'a kurukunapas kankuman ajina runakunawanmi ch'aqwanaman chayarqani. Chiqampichus wañusqakuna mana kawsarimunkuman jinataq wakinkunaqa: –“¡Mikhukusunchis jinataq ujyakusunchis, imaraykuchus q'ayaqa wañupusunchariqa!” nispa ninkuman chhikaqa, ¿imatataq chay ch'aqwasqaywan taripayman karqanri? 33Ama sallqaykuchikuychischu. Imaynatachus uj rimay kan: “Saqra wawqimasikunaqa sumaq puriyninchiskunata qasiman tukuchinku” –nispa. 34Chiqampipuni, imatachus ruwankichis chaytaqa allinta qhawaqarikuychis, jinaspataq ama juchata ruwaychischu, imaraykuchus qankunamanta wakinkunaqa manam Diosman riqsichkankichischu. Kaytaqa qankunapaq chayrayku p'inqakunaykichispaqmi nichkaykichis. 35Ichapas qankunamanta maykaqpas ajinata tapurikunqaku: “¿Imaynatataq wañusqakunaqa kawsarimunkumanri? ¿Imayna rijch'ayniyuqtaq kanqakuri?” –Nispa. 36¡Chay tapukuykunaqa pisi sunqukunapaq tapukuyninkunam! Uj mallkipaq wiñanampaqqa, tarpusqa kachkarqan chay mujunmi ñawpaqta wañupunanqa. 37Imatachus tarpukun chayqa manam ch'ijch'imunqa chay mallkichu kachkan, manachayqa trigupas kachun ima mujupas kachun chay uj juch'uy mujullam kakuchkan. 38Diosmi imayna rijch'ayniyuq kanantapas chhikamantaqa qun, Diosllataq sapa uj mujumanqa imaynachus kanqa chaytaqa ruwan. 39Manam tukuy aychakunaqa kikin rijch'ayniyuqchu kachkanku; ujmi runakunapaq aychanqa, wajllataq uywakunapaq aychanqa, pisqukunapaqpas, challwakunapaqpas wajllataqmi. 40Ajinallataqmi janaqpachapi kaq aychakuna kan, jinataq kaypachapi tiyaq aychakunapas kallantaq, chaywampas janaqpachapi kaq aychapaq munaylla kayninqa manam kaypachapi kaq aychapaq munaylla kayninjinachu kachkan. 41Ruphaypaq lliphipisqanqa manam killapaq lliphipisqanjinachu, manallataqmi quyllurkunapaq lliphipisqanjinapaschu, sapa ujmi waqjina lliphipiyniyuqqa. 42Kikillantaqmi wañusqakunapaq kawsarimusqankuwanqa ruwakun. Imatachus p'amp'aykunchis chayqa ismuykuq aycham; imachus kawsarimpun chaytaq mana ujtawampas wañuqmi kapun. 43Imatachus p'amp'aykunchis chayqa uj mana imapaq allinmi; imachus kawsarimpun chaytaq athunchasqam kapunqa. Uj pisi kallpatam p'amp'aykunchis, kawsarimuqtaq ancha kallpayuqmi kapun. 44Imatachus p'amp'aykuna chayqa uj qasi aychallam; kawsarimpun chaytaq uj ajayuniqpi allin kaq aycham. Imaynatachus rijch'ayniyuq aychakuna kan ajinallatataqmi ajayuniqpi kaq aychakunaqa kallantaq. 45Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: “Ñawpaqkaq Adán sutiyuq runaqa uj kawsachkaq runaman tukupurqan;” chaywampas qhipakaq Adanqa uj kawsay quqmanmi tukupun. 46Chaywampas, ajayuniqpi kaq kachkan chayqa manam ñawpaqkaqchu, manachayqa aychaniqkaqmi ñawpaqpiqa; chhikamantaraqmi ajayuqa kakuchkan. 47Ñawpaqkaq jallp'amanta ruwasqa runaqa jallp'amantam karqan; iskaykaq jamuq runakaqtaq janaqpachamanta kaqmi. 48Kaypachapi kaq runakunaqa, chay jallp'amanta ruwasqa runajinam kanchis, janaqpachapi kaqkunataq Cristojinam kapunku. 49Imaynatachus jallp'amanta ruwasqa runaman rijch'akunchis, ajinallatataqmi chhaqay janaqpachapi kachkan chayman rijch'akupunchis. 50Wawqipanakuna kayta qankunaman niyta munani: imachus aychamanta jinataq yawarmanta kachkan chayqa manam Diospaq janaqpacha qhapaq suyunman waykuchkanmanchu, jinataq juchayuqqa manam mana juchayuq kachkan chaypi kallanmantaqchu. 51Chaywampas Diospaq imatachus pakallapi nuqanchispaq pakapuchkawanchis chayta yachanaykichistam munani: Manam tukuyninchischu wañusun, chaywampas tukuyninchismi uj ñawi kichariy jinataq wisq'araypi astawan sumaq rijch'ayniyuq kapusunchis. Jayk'aqchus qhipakaq pututu phukurikumuchkanqa chhika. Imaraykuchus pututu phukurikumunqa wañusqakunataq mana ujtawampas wañupunankupaq kawsarimpunqaku. Nuqanchistaq sumaq rijch'ayniyuq kapusunchis. 53Imaraykuchus jucharara aychanchisqa, mana ujtawampas juchaman jalaykunampaq p'achallt'asqam kapunqa, jinallataq wañuq aychanchisqa mana jayk'aqpas wañunampaq p'achallt'asqallataq kapunqa. 54Jayk'aqchus nuqanchispaq jucharara aychanchis mana ujtawampas juchaman jalaykuq p'achawan p'achallt'akupunqa, jinallataq kay wañuq aychanchis mana ujtawampas wañuq p'achawan p'achallt'akunqa chhikam ajinata nichkan chay Qilqasqaqa junt'akupunqa: “Wañuyqa kawsaywanmi atipjachikupun” –nispa. 55¿Wañuy, maypitaq kachkan atipayniyuq kasqaykiri? ¿Maypitaq kachkan chay wañuchinapaq kallpaykiri? 56Wañuypaq atipayninqa jucham, chay juchataq kamachiyniqta chay atiynintaqa rikuchin. 57¡Chaywampas Diosman yuspärayta qunanchis, Tata Jesucristoniqta atipachisqawanchisrayku! 58Chayrayku munasqa wawqipanakuna, thuru, ama iskayakuspa Tatapaq llank'aynimpi puriykuychis, imaraykuchus qankunaqa yachankichismi Apu Tatawan kuska llank'asqaykichis mana qasi kasqanmantaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\