2 CORINTIOS 1

1Pablo, Diospaq munakuyninmanta Cristo Jesuspaq kachasqan, wawqinchis Timoteowan kuska Corinto llaqtapi kachkan chay Diospaq iglesianman jinataq Acaya suyuniqpi kaq wakin wawqipanakunaman napaykumuykichis. 2Dios Tatanchis jinataq Jesucristo Tatapiwan khuyapayakuyninkuta jinataq sumaqpi kayninkuta ima qankunajawaman t'akaykumuchunku. 3Pichus Tatanchis Jesucristopaq Diosnin jinataq Tatan kachkan chay yupaychasqa kachun, imaraykuchus paymi nuqanchisman khuyapayarikuq tatanchisqa, payllataqmi nuqanchisman sunquchariq Diosninchisqa. 4Paymi tukuy ñak'ariyninchiskunapi sunquchariwanchis, ajinamanta nuqanchisqa pikunachus ñak'arichkanku chaykunaman sunqucharinallanchispaqtaq imaynatachus payqa sunqucharichkawanchis kikinta ruwaspa. 5Imaynatachus Cristopaq ñak'ariyninkunaqa nuqanchisjawaman phawqatamun nuqanchistaq paywan kuska ñak'arinchis, ajinallataqmi sunquchayninchisqa Cristoniqta nuqanchisman phawqatamun. 6Nuqaykuchus ñak'ariyku chhikaqa, qankunapaq sunquchasqa jinataq qhispisqa kanaykichispaqmi; Dioschus nuqaykuman sunquchawanku chhikaqa, qankunapaq sunquchasqa kanaykichispaqmi, jinataq imayna ñak'ariykunatachus nuqayku apayku kikillantataq qankunaqa kallpacharikuspa chay ñak'ariykuna apayta atinaykichisqa. 7Qankunakaqwanqa suyay sunquykuqa kallpachasqam, imaraykuchus allintam yachayku imaynatachus qankunaqa ñak'ariykunata apankichis kikillantataq sunquchaypiqa uj chhikata jap'iqankichis. 8Wawqipanakuna, Asia suyupiqa jayk'a mana walt'aykunachus nuqaykupaq karqan chay yachanaykichista munayku. Ancha kallpayuq yanariypunim nuqaykupaq karqan, chaytaqa manam astawan japqasiyta atipurqaykuchu, chaymantam kawsachkaq lluqsimunaykumantapas manañam suyapurqaykuchu. 9Wañunapaq juchanchasqa runakunapas kaykuman ajinatam yuwakupurqayku. Chaywampas kayqa, nuqayku kikimpi ama sunquykuta churanaykutam yachachiwanku, manachayqa wañusqamanta kawsarichimuq Diosman sunquykuta churanaykupaqmi yachachiwanku. 10Chaywampas Diosmi chay ukhumanta qhispichiwanku jinataq payllataqmi wañunamantapas qhispichiwanqaku. Astawan qhispichikuchkanallawankupaq sunquykuta churayku, 11qankunachus nuqaykupaq Diosmanta mañakuspa yanapariwankichis chhikaqa. Achkhayuqchus nuqaykurayku Diosmanta mañanku chhikaqa, achkhayuqllataqmi Diosman yuspärayta qunqaku, paymanta sumaq kayninkunata jap'iqasqankuraykuqa. 12Ujmi nuqaykuman sunquykuta kusirichiwanku, chaytaq sunquyku ukhupi allin puriykachasqaykumanta willawanku, chiqampiqa kaypachapi jinataq qankunawan kuska kawsakusqayrayku. Nuqaykuqa manam runakunapaq yachayninmanjina puriykachachkaykuchu, manachayqa Diospaq munakuy khuyapayakuynimpim sunquykuta churayku. 13Qilqasqaykunapiqa, qankunapaq ñawiriy jinataq yuwaywan jap'iqay mana atinaykichismanta niqtimpas wajkunataqa manam qilqamuchkaykuchu. Nuqataq qankunapaq allin yuwaywan jap'iqanaykichista suyachkani, 14uj chhikantaqa nuqaykujawamanta riparakupunkichisñam, jayk'aqchus Jesucristo Tatanchis jamuchkanqa chay p'unchay qankunaqa nuqaykumantaqa anchatam kusirikupunkichis, nuqaykupas qankunamantaqa anchallatataqmi kusirikupusaqku. 15Kayman iyaw nispataq, nuqaqa ñawpaqta qankunaman rikuq jamuytaraq yuwachkarqani, ajinamanta iskay kuti qankunaman rikuriq jamusqaymanta kusirikunaykichispaq; 16ñawpaqta Macedonia suyuniqman purichkaspa jinataq kutirimpuchkaspa wajmanta qankunaman rikuriq jamunaypaq yuwachkarqani. Ajinamanta qankunaqa Judea suyuniqman purinaypaq yanaparinawaykichispaq. 17Kayta yuwachkarqani chhikaqa, ichapas mana sumaqta yuwarqanichu ¿Jayk'aqchus qankunaman tumpariq jamunapaq yuwachkarqani chhikaqa iskay sunquwanchu “ari” nispa, manachayqa kikimpachapi “manam” nisqaymantachu icha yuwachkankichisri? 18Diosmi jayk'aqchus qankunaman nuqaykupaq “arï” manachayqa “manam” nispa kikimpachapi mana nisqaykumantaqa yachan. 19Imaraykuchus Jesucristo pichus Diospaq Churin kachkan, pimanchus Silvano, Timoteo jinataq nuqa ima qankuna chawpipi willayku chayqa, kikimpachapiqa manam “ari” jinataq “mana” karqanchu. Diosmi Cristopi wiñaypaq “ari” nisqa rimayninta qun, 20imaraykuchus paypim tukuy Diospaq rimaynin qusqankunaqa junt'akun. Chayraykum jayk'aqchus Diosman yupaychanchis chhikaqa “Ajina kachun” nispa Cristo Jesusniqta ninchis. 21Diosllataqmi pichus nuqaykuta jinataq qankunata Cristoman ujchaspa thuruta sayaykuchiwanchis jinataq makinman churapuwanchis. 22Paypaq ch'ikullinwantaqmi ch'ikulliykupuwanchis, jinataq sunqunchispiqa Ch'uwa Ajayutam imatachus jap'iqasun chayta jap'iqananchiskama churawanchis. 23Imaynatachus Corinto llaqtaman jamunaypaq yuwachkarqani chaymanjina manaraq jamuchkani chhikapas, kawsayniyrayku niykichis qankunamanta khuyapayarikuspam ajinata ruwani, chaytaqa Diosmi yachan. 24Nuqaykuqa manam imatachus iyaw nichkankichis chaymanta ima nispapas niyta atiykumanchu; nuqaykupaq munasqaykuqa qankunaman yanaparinapaqmi, ajinamanta kusikunaykichispaq imaraykuchus qankunaqa iyaw nisqaykichispiqa thuru sayaykusqañam kapunkichis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\