2 TIMOTEO 1

1Nuqa Jesucristopaq kachasqan Pablo, Diospaq munayninmanta, rimaynin qusqanmanjina imaynatachus Cristo Jesusniqta kawsayta taripana kachkan chaypaq kachasqan kaspam 2qan munasqa churiy Timoteoman napaykumuyki. Dios Tatanchis jinataq Cristo Jesuspiwan khuyapayakuyninta jinataq sumaqpi kayninta qanjawaman t'akaykumuchun. 3Tuta p'unchay mañakusqaykunapi qanmanta yuwatatarikuni chhikaqa Diosman qanrayku yuspärarikunipunim, pimanchus ch'uwa sunquywan jaywachkani, imaynatachus ñawpa machulaykuna jaywarqanku ajinata. 4Waqasqaykimanta yuwarikuni chhikaqa, jayk'ataraqmi nuqawan kuska kanaykita munani, ajinamanta kusirikunaykipaq. 5Imaraykuchus tukuy sunqu iyaw niyuq kasqaykimantam yuwarikuni. Ñawpaqtaqa Loida awichayki jinataq Eunice mamaykim ajina iyaw niyuq karqanku, chayraykum qampas kikin iyawniyuq kasqaykimanta allinta yachani. 6Chayraykum, jayk'aqchus makiykunata qanjawaman churqatarqayki chhika ima atiykunatachus Diosmanta jap'iqachkarqanki chaykunata kawsatatachinaykipaq kunariyki. 7Diosqa manam uj manchali kanapaq ajayuta quchkawanchischu, manachayqa uj atiyniyuq kananchispaq, munakuyniyuq kananchispaq jinataq chiqampi yuwatatachikuq ajayutam quwanchis. 8Ajinaqa, Tatanchis Jesucristorayku rimaytaqa ama p'inqakuychu, jinallataq payman jaywasqayrayku wisq'asqa kasqaymantaqa nuqamantapas amallataq p'inqakuychu. Astawampas, sumaq willaykunarayku ñak'ariykuna jamuqtinqa, ima kallpatachus Dios quchkasunki chay kallpawan ñak'arillaytaq. 9Diosmi qhispichiwanchis, jinallataq paymi ch'uwa llaqtampi kananchispaq ajllikuwanchis. Chay llaqtampi kananchispaq nuqanchisqa manam imatapas ruwarqanchischu, manachayqa Diosmi athun munakuyninrayku ajinata ruwarqan. Diosqa manaraq kaypachata tiyaykuchichkarqan chhikamantapacham munakurqawanchis, imaraykuchus chhikamantapacham Cristo Jesuspaq kapurqanchis. 10Chay athun munakuynintaqa, imatachus qhispichiq Tatanchis Jesucristo nuqanchisrayku ruwachkarqan chayniqtam Diosqa riqsichipuwanchis. Imaraykuchus paymi wañuypaq atiyninta t'unarqupun, jinaspataq sumaq willaykunaniqtam wiñay kawsayta qupuwanchis. 11Diosmi kay sumaq willaykunata willanaypaq uj kachasqantajina jinataq yachachiqtajina kachamuwan. 12Chayraykum tukuy kay yanariykunata ñak'arichkani. Chaywampas manam chaymantaqa p'inqakuchkanichu, imaraykuchus maypi sunquy churasqaytaqa allintam yachani. Chaywampas sumaq willaykuna kaypachapaq tukukunankama willakuchkanallampaq paypaq atiyniyuq kasqanmantapas allintam yachallanitaq. 13Ima yachachiykunatachus yachachichkarqayki chaykunaqa, ima ruwanaykichus kanqa chaypaqqa uj rikuchiyjinam kanan. Diospi iyawniyuq kasqaykita jinataq Jesucristopi munakuyniyuq kasqanchistaqa ama chinkachikuychu. 14Chay chiqan jinataq sumaq yachachiykunata yachachichkarqayki chaykunataqa, nuqanchispi kawsakuq Ch'uwa Ajayupaq yanapariyninwan allinta waqaychariy. 15Yachasqaykimanjinaqa, tukuy Asia suyuniqpi kaq wawqipanakunam qunqawachapuwanku, chaykunawan kuskaqa Figelo jinataq Hermógenes imam qunqawachapuwanku. 16Onesíforo wawqipaq wasimpi kaqkunamanta khuyapayarikunampaq jinataq yanaparinampaq Dios Tatamanta mañarikuni. Pay wawqiqa achkha kutim kallpacharirqawan jinataq wisq'asqa kasqayrayku manam nuqamanta p'inqakuchkarqanchu. 17Astawampas Roma llaqtaman chayamuspajinam mana juch'uytapas suyarispa tukuyniqta nuqaman taripanankama maskamurqawan. 18Jayk'aqchus kaypachata Dios juchanchachkanqa chay p'unchayqa, Apu Tataqa payman munakuywan rikunantam suyachkani. Allintam qan yachanki imaynatachus Éfeso llaqtapi kachkarqanchis chhika yanaparqawanchis chaytaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\