SAN LUCAS 15

1Tukuy Roma llaqtapaq qulqi apthapiq runakuna, jinataq mana allimpi qhawasqa kaq runakuna ima Jesusman uyarinapaq qayllachakumurqanku. 2Fariseokuna jinataq kamachiy yachachiq runakunapiwanqa chayta rikuspa Jesuspaq ajinata nispa phisphirakuchkarqanku: –Kayqa juchararakunaman jap'iqan jinaspataq paykunawan mikhun –nispa. 3Chhikataq Jesusqa paykunaman kay rijch'anachiyta willarqan: 4“¿Qankunamanta maykaqpas, pachaj uwijayuq kanman, jinaspataq uj uwijanta chinkawachachikunman chhikaqa, ¿isqun chunka isqunniyuq uwijakunata urquniqpi saqirpayaspa, manachu chay k'ita uwijata maskaq purichkanmanri? 5Jayk'aqchus taripan chhikataq wasampataman churqatarikuspa q'ipirikupun, 6wasiman chayapuspataq, wawqimasinkunata jinataq llaqtamasinkunata tantaykumun jinaspa ajinata paykunaman nin: ‘Nuqawan kuska kusikuychis, imaraykuchus mayqin k'ita uwijaychus chinkasqa kachkarqan chaytam taripapuni?’ –Nispa. 7Kayta niykichis, imaraykuchus kikillantataqmi janaqpachapiqa jayk'aqchus uj jucharara runa kutirimun chhikaqa kusikuy kan, chay isqun chunka isqunniyuq chiqan runakunamanta niqtimpas. 8Manachayqa, ¿ima warmitaq chunka qulqikunayuq kachkaspa ujkaqta chinkawachachikun, jinaspataq micha k'anchayta jap'ichikuspa tukuy wasi ukhuta k'uchumanta k'uchu pichayta qallarin chay chinkasqa qulqinta taripanankamari? 9Jayk'aqchus tariparqun chhikataq, ñañamasinkunata jinataq llaqtamasinkunata tantaykumuspa ajinata nin: ‘Nuqawan kuska kusikuychis, imaraykuchus chinkasqa qulqiytam tariparqupuni’ –nispa. 10Kayta niykichis, imaraykuchus kikillantataqmi Diospaq angelninkuna chawpipiqa kusikuy kan, jayk'aqchus uj jucharara runa Diosman kutirimpun chhikaqa.” 11Jesusqa kaytawan willarqallantaqmi: “Uj runa iskay churiyuq karqan, 12astawan waynakaqtaq tatanman ajinata nirqan: ‘Tatay, wasi kawsayniykikunamanta tuti tupaqiyta qupuway,’ –nispa. Ajinaqa paykunaman tuti tupaqinkunata t'ipjapurqan. 13Uj chhika p'unchaykunamantataq, chay sullk'akaq churinqa tukuy tupaqinta ranqarampurqan, jinaspataq chay qulqiwan karuniq llaqtakunaman puripurqan, maypichus kawsaynimpi mana mich'arikuspa tukuy qulqinta tukuykumpurqan. 14Chaywampas jayk'aqchus tukuy qulqinta t'unaykupusqa chhikataq, ancha yariqay p'unchaykunam chay karu llaqtapaq chayamurqan, ajinamanta payqa yariqachikuyta qallaripurqan. 15Jinaspataq chayniqpi kaq uj runa qayllaman kallpjakuq purirqan, chay runataq chajrananman khuchikunata michinampaq kacharqan. 16Chay tukuytapuni yariqachikuspataq khuchikunapaq mikhuynintaraq mikhuykuyta munarqan, chaywampas manam pipas payman mikhuyta jaywarirqanchu. 17Chhikaraq chay tukuy pisi sunqu kasqanta riparakurqan, jinaspataq ajinata nirqan: ‘¡Tataypaq wasimpiqa llank'aqninkunapas puchuchkaqtaraq mikhuchkanku, nuqataq kaypi yariqaymanta wañjachkani!’ –Nispa. 18Tataypaq wasinman kutiripusaq jinaspa payman ajinata nisaq: ‘Tatay, Diosjawapi jinataq qanjawapi ancha juchatam ruwani; 19manañam wawayki kanaypaq chanichu kani; uj llank'aqniykikunatajina jap'iqariway,’ –nispa. 20Ajinaqa ñanniqman purqataspa tatampaq wasinniqman kutiripurqan. “Karupiraq kachkarqan chhikataq, tatanqa payta rikuspa khuyapayarikurqanmi. Phawakama taripanapaq siqaspataq ujllaykuspa jinataq much'aykuspa payta jap'iqapurqan. 21Waynataq payman ajinata nirqan: ‘Tatay, Diosjawapi jinataq qanjawapi ancha juchata ruwani; manañam wawayki kanaypaq chanichu kani,’ –nispa. 22Chaywampas tatanqa jaywaqninkunaman ajinata nispa kamachirqan: ‘Usqhayta sumaqkaq p'achakunata jurqumuychis, jinaspa p'achalliykuchimuychis; jinataq uj surtijawan maki ruk'anampi churaykumuychis, chakinkunapitaq usut'akunawan churaykumullaychistaq,’ –nispa. 23‘Astawan wirakaq turilluta aysarimuychis jinaspa ñak'arquychis. ¡Uj athun raymita jap'iqanapaq ruwasunchis! 24Imaraykuchus kay wawayqa wañusqam kapurqan, jinaspataq wajmantam kawsarimpun; chinkasqam kapurqan jinaspataq taripapunchismi,’ –nispa. Chhikataq raymichayta qallaykupurqanku. 25“Chhikankamataq kurajkaq churin chajranapiraq kachkarqan. Kutirimpuspataq, wasi qayllaman chayaspa wankaqkunata, phukuqkunata jinataq tusuqkuna uyarirqan. 26Chhikataq ujkaq jaywaqninta wajaspa, imataq wasipi kan, –nispa tapurirqan. 27Jaywaqtaq payman ajinata jaynirqan: ‘Wawqiykim kutirimpusqa; tataykitaq uj wirakaq turilluta ñak'arquchimun, imaraykuchus sumaq k'uchita jinataq allin kachkaqta taripapusqanrayku,’ –nispa. 28Chay kurajkaq wawqintaq anchata phiñarikuspa manam waykuyta munarqanchu, ajinaqa tatanmi pusaykunapaq lluqsimunan karqan. 29Paytaq tatanman ajinata nirqan: ‘Sumaqta qan yachanki tukuy imapi uyarikuspa jayk'a watachus qanta jaywayki chaytaqa, chaywampas nuqakaqmanqa manam jayk'aqpas uj cabritutapas wawqimasiykunawan mikhurarikunaypaq qurqawankichu –nispa. 30Kunantaq chay churiykiqa qulqiykita imaymana khuchi warmikunawan tukurqumun jinaspa chayamun, qantaq paypaq astawan wirakaq turilluta mikhunampaq ñak'arquchipunki,’ –nispa. 31“Tatantaq payman ajinata jaynirqan: ‘Waway, qanqa nuqawan kuskapunim kachkanki, tukuy ima kaqniykunapas qampaqmi. 32Chaywampas kaytaqa uj raymiwampunim jap'iqananchis jinataq kusikunanchis karqan, imaraykuchus chay wawqiykiqa wañusqam kapurqan kunantaq kawsarimpunmi; chinkapurqanmi chaywampas taripapunchismi,’ –nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\