HEBREOS 9:15

15Shinajpi chimanda, Cristo shu mushuj pactachina shimira alichij tucun, pai huañushcaraigu ñaupa pactachina shimimanda ucharashcaunara perdonangaj, cayashca runauna cushca shimii rimashca huiñaigama duraj herencia nishca cuyashcara apinauchu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More