HECHOS 18

1Atenas llaqtamanta Pablo lloqsispanmi pasarqa Corinto llaqtaman. 2Chaypim tuparqa Aquila sutiyoq judio runawan, paymi Ponto law llaqtayoq karqa. Paymi warmin Priscilawan chayraq Italia lawmanta chayaramurqaku, Rey Claudio: “Llapa judio runakuna Roma llaqtamanta lloqsichunku” nispa kamachikuptin. Pablom paykuna watukuq rirqa. 3Aquila hina karpakuna ruraypi llamkaq kaspanmi paykunawanña llamkananpaq quedarqa. 4Sapa samana punchawmi judiokunapa huñunakunanku wasiman riq, hinaspanmi yachachiq judio runakunatawan mana judio runakunata Jesucristoman iñichiyta munaspan. 5Silaswan Timoteo Macedoniamanta chayaramuptinkum Pabloqa mana samaykuspa Diospa palabranmanta willakurqa, judiokunatam yachachirqa Jesusqa suyasqanku Cristopuni kasqanta. 6Ichaqa chay judiokunam Pablopa contranpi churakuruspanku imaymanata nirqaku, hinaptinmi Pablo pachanta chaspispan nirqa: —Wiñaypaq wañuyman wichispaqa qamkunañam huchayoq kankichik, manam ñoqachu. Kunanmantaqa mana judio runakunamanñam willakuq risaq —nispa. 7Chay judiokunapa huñunakunan wasimanta lloqsiruspanmi pasakurqa Ticio Justo sutiyoq runapa wasinman. Payqa karqa Diosta adoraq runam. Paypa wasinqa kachkarqa chay huñunakunankupa hichpallanpim. 8Crispo sutiyoq runapas wasinpi llapallan kaqkunapiwanmi Jesucristoman iñikurqaku. Payqa karqa judiokunapa huñunakunan wasipi kamachikuqmi. Corinto llaqtapi wakin yachaqkunapas Pablota uyarispankum iñikuspa bautizakurqaku. 9Huk tutam Pablo puñuchkaptin Señor rikuriykuspan nirqa: —Ama manchakuspayá willakuy ama upallaykuspa. 10Ñoqam qanwan kachkani, manam pipas imanasunkichu. Ama upallaspayá ñoqamanta willakuy, kay llaqtapiqa achkallañam kachkan akllasqaykuna —nispa. 11Chaymi Pablo chay Corinto llaqtapi yacharqa wata parten paykunaman Diospa palabranta yachachispan. 12Grecia lawpi prefecto Galion kachkaptinmi judiokuna huñunakururqaku Pablopa contranpi, juzgadoman Pablota aparuspankum 13nirqaku: —Kay runam llapa runakunata creechichkan leyninchikpa contranpiña Diosta adoranankupaq —nispa. 14Pablo rimarinanpaqña kachkaptinmi Galion judiokunata nirqa: —Judiokuna, sichum kay queja kanman imapas mana allin ruraymanta otaq pipa contranpi sayariymantapas hinaptinqa mana piñakuspaychá uyarikichikman. 15Aswanqa rimasqallaykichikmanta, sutikunamanta hinaspa leynikichikkunallamanta quejaykichik kaptinqa, qamkunayá imaynatapas allichakuychik, chaykuna juzgaytaqa manam munanichu —nispa. 16Hinaspanmi juzgadonmanta judiokunata hawaman qarqorachirqa. 17Chaypi llapa runakunam huñunakuyninkupi kamachikuq judio Sostenesta hapiruspanku maqaparurqaku hina gobernadorpa ñawpaqninpi. Gobernador Galiontaqa manam imapas qokurqachu. 18Corinto llaqtapi Pablo unaruspanmi llapa iñiqkunamanta despedikuspa pasarqa lamar qochapa patanpi Cencrea llaqtaman. Chaypim lliw chukchanta rutururqa Diosman promesa rurasqanta cumplinanpaq. Chaymantam Priscilawan hinaspa Aquilawan kuska buquepi pasarqaku Siria lawman. 19Efeso llaqtaman chayaruptinkum Aquilatawan Priscilata chaypi saqerurqa, sapallanñam pasarqa judiokunapa huñunakunan wasiman hinaspam chaypi paykunawan parlarqaku. 20Chaymi paykuna Pablota ruegarqaku chaypi unay tardananpaq ichaqa paymi mana munaspan 21paykunamanta despedikurqa: —Dios munaptinqa huktawanmi kutimusaq watukuqnikichik —nispa. Buqueman seqaruspanmi Efeso llaqtamanta pasakurqa. 22Cesarea llaqtaman Pablo chayaruspanmi iñiqkunapa huñunakunankuman rirqa paykunata saludaykunanpaq hinaspanmi pasarqa Antioquia llaqtaman. 23Chaypi tardarispanmi huktawan pasarqa Galacia lawkunapipas hinaspa Frigia lawkunapipas llapa iñiqkunata kallpanchastin. 24Chay punchawkunapim Efeso llaqtaman chayarurqa Alejandria llaqtayoq Apolos sutiyoq judio. Payqa karqa Diospa palabran allin yachaqmi hinaspa allin willakuqmi. 25Señormanta yachachisqa kachkaspapas bautizaq Juanpa yachachisqan bautismollamantam yachaq hinaspam kusikuyllawanña Jesusmanta haykam yachasqanta willakuq. 26Paymi judiokunapa huñunakunan wasikunapi confianzawan rimayta qallaykurqa. Chayta Priscilawan Aquila uyariruspankum wasinkuman pusarqaku hinaspam Jesuswan Diospa rurasqanmanta aswan allintaraq yachachirqaku. 27Grecia lawman Apolos pasayta munaptinmi chay Efeso llaqtapi wawqe-panikuna kallpanchaspa Greciapi kaq iñiqkunaman qellqarqaku chaynapi Apolos chayaptin allinllata chaskinankupaq. Chay llaqtaman Apolos chayaruspanmi llumpayta yanaparqa Diospa favorecesqan iñiqkunata. 28Atiyllawanña llapa runakunapa qayllanpi rimaspanmi judiokunata pantaypi kasqankuta qawachiq. Bibliapi qawachispantaqmi convencechirqa Jesusqa suyasqanku Cristo kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\