HECHOS 22

1—Taytakuna, wawqellaykuna, uyariykullawaychik defiendekunaypaq rimarisqayta —nispa. 2Chaymi hebreo rimayninkupi rimaqta uyariruspanku aswanraq upallarurqaku. Chaymi Pablo nirqa: 3Ñoqaqa Cilicia law Tarso llaqtapi nacekuq judiom kani. Ichaqa kay Jerusalenpim educakurqani, yachachiqniypas karqa Gamalielmi, paymi allinta yachachiwarqa ñawpaq abuelonchikkunapa leyninta. Diosninchiktam tukuy sonqoywan servini qamkunapas kunan servisqaykichikman hina. 4Chayraykum Jesucristopi iñiqkunata ñakarichirqani wañunankukama, warmitapas-qaritapas presochaspaymi apachirqani carcelman. 5Tukuy chaykunataqa sumaqtam yachanku sacerdotekunapa jefenpas chaynataq llapallan kamachiqkunapas. Paykunam oficiokunata qowarqaku Damasco llaqtapi judiomasinchikkunapaq. Chaynapim rirqani iñiqkunata kay Jerusalen llaqtaman presota apamuspay castigachinaypaq. 6—Damasco llaqtaman chayaykuchkaptiyñam yaqa chawpi punchawta cielomanta qonqayta llumpay achkiy kanchaykuwarqa. 7Chaymi pampaman wichiykuspay uyarirqani “Saulo, Saulo ¿imanasqataq qatikachawanki?” niqta. 8Chaymi tapurqani: “¿Pitaq kanki Señor?” nispa. Hinaptinmi nimuwarqa: “Ñoqaqa qatikachawasqayki Nazaretmanta kaq Jesusmi kani” nispa. 9Riqmasiykunapas rikurqam chay achkiytaqa ichaqa manam entienderqakuchu chay rimapayawaqniypa nisqantaqa. 10Hinaptinmi tapurqani: “¿Imatataq rurasaq Señor?” nispa. Payñataqmi niwarqa: “Hatarispayki Damasco llaqtaman yaykuy, chaypim imam ruranaykita nisunki” nispa. 11Chay sinchi achkiy ñawsayarachiwaptinmi riqmasiykuna makiymanta pusawaspanku Damasco llaqtaman chayachiwarqaku. 12—Chaypim yacharqa Ananias sutiyoq runa. Payqa karqa Moisespa leynin kasukuqmi. Chayraykum Damascopi yachaq lliw judiokunapas payta respetaqku. 13Paymi qawaqniy hamuspa niwarqa: “Wawqey Saulo, mosoqmanta qawarikuy” nispa. Chay ratollapi qawarikuruspaymi Ananiasta rikururqani. 14Chaymi pay niwarqa: “Abuelonchikkunapa Diosninmi akllasurqanki paypa munasqanta yachanaykipaq hinaspa justo kaq Jesusta rikuruspayki kikinpa vozninta uyarinaykipaq. 15Jesusmantam tukuy hinastinpi llapallan runakunaman willakunki rikusqaykimantawan uyarisqaykimanta. 16Kunanqa ¿imataraqtaq suyachkanki? Hatarispayá bautizakuy, Señorta qayakuspayá huchaykikunata mayllay.” 17—Jerusalen llaqtaman kutiramuspayñataqmi Diosta mañakuq rirqani temploman, chaypim revelacionta chaskirqani. 18Señorta rikuruptiymi pay niwarqa: “Kay runakunaqa manam creenqachu ñoqamanta rimasqaykitaqa, chaynaqa utqaymanyá lloqsiy kay Jerusalen llaqtamanta” nispa. 19Hinaptinmi ñoqañataq nirqani: “Señor, paykunaqa yachankum lliw iñiqnikikunapa contranpi rurasqaykunataqa, huñunakuna wasikunaman rispaymi qanman iñiqkunata carcelaspay maqaq kani.” 20Qanmanta willakuq Estebanta wañuchiptinkupas kikiypuni chaypi kaspaymi: “Allintam rurachkankichik” nispay wañuchiqkunapa pachanta cuidarqani. 21Chaynata niptiymi Señorñataq niwarqa: “Qamtaqa karu llaqtapi mana judio kaqkunapaman rinaykipaqmi kachasqayki” nispa. 22Pablopa chayna nisqankamalla uyariruspankum qaparirqaku: —¡Chay runaqa wañuchunyá! ¡Amañayá kawsachunchu! —nispa. 23Chaynata qayaykachakuspankum pachankutapas wischuspanku allpakunata altoman chaqchurqaku. 24Chayraykum soldadokunapa jefen kamachirqa: —Pablota cuartel ukuman apaspaykichik tapuychik: “¿Imanasqataq kay llapa runakuna chaynataña qaparinku qampa contraykipi?” nispa. Mana rimayta munaptinqa azoteychik. 25Ichaqa azotenankupaq watasqaña kachkaptinmi hichpanpi kaq capitanta Pablo nirqa: —¿Kanchu derechoykichik justiciata mana rurachkaspa Roma llaqtaman perteneceq runata azotenaykichikpaq? nispa. 26Capitan chayta uyariruspanmi jefenman willaq rirqa: —¿Imatataq ruranki? Kay runaqa Roma llaqtaman perteneceqmi kasqa —nispa. 27Hinaptinmi soldadokunapa jefenñataq asuykuspan Pablota tapurqa: —Niykuway ¿Romaman perteneceqchum kanki? —nispa. Hinaptinmi Pabloñataq nirqa: —Arí —nispan. 28Chaymi soldadokunapa jefenñataq nirqa: —Ñoqaqa achka qollqewanmi rantirqani Roma llaqtaman pertenecenaypaq —nispa. Chaymi Pabloñataq nirqa: —Ñoqaqa nacesqaymantapunim perteneceni —nispa. 29Chaynata niruptinmi Pablota azotenankupaq kaq soldadokunapas chaylla ladonmanta suchurikurqaku. Soldadokunapa jefenpas Roma llaqtaman Pablopa pertenecesqanta yacharuspanmi mancharikururqa watarachisqanmantapas. 30Soldadokunapa jefenmi cheqaptapuni yachayta munarqa imamantam judiokunaqa Pablo acusasqankuta. Chaymi paqarinnintin punchaw watachisqan cadenakunata kachaykachirqa hinaspam judio sacerdotekunapa jefenkunatawan cortemanta lliw kaqkunata huñuchirqa. Pablota pusaspanmi paykunapa qayllanpi sayachirqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\