HECHOS 23

1Cortepi llapa autoridadkunata allinta qawaykuspanmi Pablo nirqa: —Wawqellaykuna, kunankamam sonqoy hawkalla karqa Diospa qayllanpi —nispa. 2Hinaptinmi llapa sacerdotekunapa jefen Ananiasñataq, Pablopa ladonpi kaqkunata kamachirqa siminpi laqechunanpaq. 3Pabloñataqmi nirqa: —¡Yaw qara uya! Diosmi qamtapas laqechusunki, Leyman hina juzgawanaykipaqmi chaypiqa tiyachkanki, leyta mana kasukuspaykim laqechuchiwankiraq —nispa. 4Chaypi kaqkunañataqmi Pablota nirqaku: —¿Chaynatachu insultanki Diospa akllasqan sacerdotekunapa jefenta? —nispa. 5Pabloñataqmi nirqa: —Wawqellaykuna, manam ñoqaqa yacharqanichu sacerdotekunapa jefen kasqantaqa, Bibliapim nichkan: “Amam llaqtaykipi autoridadtaqa ñakankichu” nispa. 6Chaypi wakin autoridadkunam saduceo partidomanta karqa, wakinñataqmi fariseo kaqkunamanta. Chayta Pablo yacharuspanmi qaparirqa: —Wawqeykuna, ñoqaqa kani castaykuna hina fariseom. Wañuqkunata Dios kawsarichinantam confianzawan suyani. Chay yachachisqaymantam juzgawachkankichik. 7Chaynata rimaruptinmi fariseokuna llapa saduceokunawan atipanakuyta qallaykuspa iskayman rakinakururqaku. 8Saduceokunam yachachinku: “Wañuqkunaqa manam kawsarinchu manataqmi angelkunapas nitaq espiritukunapas kanchu” nispa. Fariseokunam ichaqa chaykunapi creenku. 9Nisyuneqta lliw rimaptinkum fariseokunamanta Diospa leynin yachachikuqkuna sayarispanku atipanakurqaku: —Manam kay runapiqa ima mana allintapas tarinikuchu, ichapas cheqapta paytaqa angelpas otaq allin espiritupas rimapayarqa —nispa. 10Llumpa-llumpayta atipanakuptinkum soldadokunapa jefen mancharikurqa: —Pablotaqa tisaparunqakupaschá —nispa. Chaymi soldadokunata kamachirqa: —Yaykuspaykichik imaynatapas Pablota horqomuspaykichik cuartelman pusaychik —nispa. 11Chay tutam Pabloman Señorninchik rikuriykuspan nirqa: —Kallpanchakuy Pablo, kay Jerusalen llaqtapi ñoqamanta willakusqaykita hinam Roma llaqtapipas willakunayki —nispa. 12Paqarinnintinñataqmi wakin judiokuna juramentaspanku yachachinakurqaku Pablota wañurachinankupaq, paykunam ninakurqaku: —Pablota wañurachinanchikkamam ama mikusunchu nitaq imatapas tomasunchu —nispa. 13Chay juramentaqkunam tawa chunka masnin karqaku. 14Sacerdotekunapa jefenkunapatawan judio kamachikuqkunapata rispankum nimurqaku: —Juramentarunikum, manam imatapas mikusaqkuchu Pablota wañurachinaykukama, 15qamkunayá cortepi wakin autoridadkunapiwan mañamuychik Roma llaqtayoq soldadokunapa jefenmanta chaynapi paqarinpuni qamkunaman Pablota pusamunanpaq, pusarachimunkichikqa: “Paymantam aswan allintaraq yachaykuyta munaniku” nispallam. Ñoqaykum listolla suyasaqku manaraq chayamuchkaptin wañurachinaykupaq. 16Ichaqa chay rimanakusqankutam Pablopa paninpa wawan uyarirurqa chaymi cuartelman rispan Pabloman willaykamurqa. 17Chaymi huknin capitanta Pablo qayaykuspan nirqa: —Kay joventa pusay jefekiman uyarimusqanta willananpaq —nispa. 18Jefenman chay joventa pusaruspanmi chay capitan nirqa: —Presonchik Pablom qayaykuwaspan ruegakuwarqa kay joventa qanman pusamunaypaq chaynapi imam uyarimusqanta willasunaykipaq. 19Chaynata willaykuptinmi Pablopa sobrinonta chay capitanpa jefen makinmanta hapiykuspa huklawchaman pusaspa tapurqa: —¿Imatataq willawanki? —nispa. 20Hinaptinmi chay jovenñataq nirqa: —Wakin judiokunam yacharachinakunku Pablota mañasunaykipaq, paykunam nisunki: “Paqarinyá Pablota corteman pusay, paymanta aswan allintaraq yachaytam munaniku” nispa. 21Ichaqa amam chay llullakusqankutaqa creenkichu, tawa chunka masnin runakunam pakakuspa suyachkanku. Paykunam Diospa qayllanpi kaynata juramentarunku: “Amam imatapas mikusunchu nitaq tomasunchu Pablota wañurachinanchikkama” nispa. Listollañamá suyachkanku aceptaykuptiki wañurachinankupaq. 22Chaynata soldadokunapa jefen uyariruspam joventa aviarurqa: —Ñoqaman niwasqaykitaqa amam pimanpas willankichu —nispa. 23Soldadokunapa jefenmi iskay capitanninkunata qayaykuspan kamachirqa: —Alistaychik iskay pachak chakillawan riq soldadokunatawan qanchis chunka sillada soldadokunata, alistaychiktaqyá lanzawan peleaq iskay pachak soldadokunatapas chaynapi tutaña Cesarea llaqtaman rinankupaq. 24Alistaychiktaqyá caballokunatapas Pablo sillakunanpaq chaynapi sanollata prefecto Felixman chayachinaykichikpaq —nispa. 25Paykunawanmi apachirqa kayna niq cartata: 26Ñoqa Claudio Lisiasmi saludamuyki, ancha reqsisqa prefecto Felix. 27Judio runakunam pusachimusqay runata presocharuspanku wañurachiyta munarqaku. Ichaqa Roma llaqtaman pertenecesqanta yacharuspaymi soldadokunawan rispay payta salvaramurqani. 28Hinaspaymi imamantam acusasqankuta yachayta munaspay pusarqani judiokunapa cortenman. 29Chaypim yachamurqani leyninkupa contranpi rurarusqanmanta acusasqankuta. Ichaqa manam ima delitonpas kanchu wañunanpaq hinaqa nitaq carcelpi kananpaq hinaqa. 30Chaywanpas judiokuna wañurachinankupaq rimanakusqanta yacharuspaymi qanman pusachimuyki. Chaynallataqmi acusaqninkunatapas kamachirqani qampa qayllaykipiña payta acusanankupaq. 31Soldadokunam jefenkupa kamachisqanman hina Pablota tutallan pusarqaku Antipatris llaqtakama. 32Achikyaramuptinmi sillada soldadokuna seguirqaku Pablowan, wakin soldadokunañataqmi kutikamurqaku cuartelman. 33Cesarea llaqtaman chayaruspankum carta apasqankuta Prefecto Felixman qoykurqaku hinaspam entregaykurqakutaq Pablotapas. 34Chay cartata prefecto leeruspanmi Pablota tapurqa maylaw llaqtayoqmi kasqanmanta. “Cilicia lawmi kani” niptinñataqmi 35nirqa: —Acusaqnikikuna hamuptinñam quejaykita uyarisqayki —nispa. Hinaspam soldadokunata kamachirqa Herodespa palacionpi Pablota cuidanankupaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\