HECHOS 27

1Buquepi Italia lawman pusachiwanankupaq rimanakuruptinkum Pablota wakin presokunatawan entregarqaku Augusto sutiyoq tropakunapi Capitan Julioman. 2Adramitio llaqtamanta buque Asia lawpi llaqtakunaman pasananpaq kaptinmi chay buquepi rirqaniku. Ñoqaykuwantaqmi rirqa Macedonia lawpi Tesalonica llaqtayoq Aristarcopas. 3Paqarinnintinñataqmi Sidon llaqtaman chayarqaniku. Hinaptinmi Pablota kuyapayaspan reqsisqankuna watukunanpaq Capitan Julio mana harkakurqachu chaynapi payta yanapaykunankupaq. 4Sidon llaqtamanta pasaspaykum Chipre islapa alleq lawninta rirqaniku contraykupi wayramusqanrayku. 5Lamar qochatam pasarqaniku Cilicia lawpa hinaspa Panfilia lawpa chimpanta hinaspam chayarurqaniku Licia lawpi Mira llaqtaman. 6Chaypim soldadokunapa capitannin tarirurqa Alejandria llaqtamanta hamuspa Italia lawman riq buqueta. Chaymanmi pusaykuwarqaku Italiakama apawanankupaq. 7Allillamantam rirqaniku achka punchawpi hinaspaykum sasallataña chayarqaniku Gnido islapa chimpanman. Contraykupi wayramuptinmi Creta isla wayramanta harkawaptinku pasarqaniku Salmon lawpa chimpanman. 8Ñakariyllawanña chay islapa waqtanta rispaykum Buquepa Sumaq Sayanan sutiyoq sitioman chayarqaniku. Chaypa chimpanpim Lasea llaqta kachkan. 9Unaruptiykuñataqmi para tiempo chayamuchkarqaña, llumpay sasañam karqa lamar qochanta rinapaq chaymi Pablo nirqa: 10—Riqmasillaykuna, kay viajenchikqa llumpay sasallañam kanqa, buquepas cargantinmi chinkakuykunqa hinaptinmi ñoqanchikpas wañuypa patanpiña kasunchik —nispa. 11Soldadokunapa capitanninñataqmi Pablopa nisqanta mana uyarispan buque manejaqpa hinaspa dueñonpa nisqanta kasukurqa. 12Para tiempopi buque chaypi samananpaq mana allin kaptinmi yaqa lliwchanku tanteanakurqaku chay sitiomanta lloqsispa buquepa sayanan Feniceman chayaypi rinankupaq. Chay Fenice llaqtaqa qawachkan Africa lawtawan Grecia lawtam, chaypimá para tiempopi samayta munarqaku. 13Ichoq lawmanta sumaqllataña wayrarimuptinmi rinaykupaq allin hinaña karqa. Lloqsispaykum Creta islapa waqtallanta rirqaniku. 14Aswanqa manapas unaymantam alleq lawmanta Noreste sutiyoq viento sinchita wayramuspan 15buqueta apayta qallaykurqa, wayrapa contranpi mana riyta atispam hinataña apachikurqaniku. 16Clauda sutiyoq taksa islapa qepanta pasaruptiykuqa manañam llumpaytachu wayramurqa hinaptinmi buquepa aysasqan botechata ñakariyllawanña churkurqaniku. 17Seguranankupaqmi buqueta waskakunawan muyuchirqaku. Aswanqa Sirte sutiyoq yakupa huñusqan aqoman mana chocarunaykupaqmi buquepa telanta paskarqaku wayrawan apachikunaykupaqña. 18Paqarinnintinñataqmi llumpayraq wayra kaptin buquepa carganta yakuman wischurqaku. 19Kimsa punchawmantañataqmi kikiykuña buquepa llapa imankunata yakuman wischurqaniku. 20Achka punchawña intitapas nitaq lucerokunatapas mana rikuspam hinaspa wayra-para hinalla apawaptinkum imaraykupas librakuytaqa manaña piensarqanikuchu. 21Buquepi llamkaqkuna achka punchawña mana mikuptinmi chawpinkupi sayaykuspan Pablo nirqa: —Riqmasillaykuna, nisqaypi hinapas Creta islamantaqa amam lloqsimuchwanchu karqa. Mana kasukuspa lloqsimusqaykichikraykum llapa imakunatapas pierdechkankichik. 22Aswanqa ama hukmanyaspayá kallpanchakuychik, manam hukllapas wañunkichikchu, buquem ichaqa pakipakurunqa. 23Chisi tutam rikuriykuwarqa servisqay Diospa angelnin. 24Paymi niwarqa: “Ama manchakuychu Pablo, chayankipunim Rey Cesarpa ñawpaqninman, qamraykum lliw qanwan riqkunata wañunankumanta Dios salvanqa” nispa. 25Chaynaqa riqmasillaykuna, kallpanchakuychikyá, ñoqaqa Diospim confiakuni, cheqaptapunim kawsasunchik angelpa nisqanman hina. 26Chaywanpas islamanmi wischusqa kasunchik —nispa. 27Iskay semanañam wayrapa apakachasqan kachkarqaniku Adria sutiyoq lamar qochapi hinaptinmi chawpi tutata buquepi llamkaqkuna muysarurqaku allpaman chayaykuchkasqaykutaña. 28Yakupa hondo kayninta tupuptinkum iskay chunka brazada kasqa, tumpa waklawpi tupuptinkuñataqmi kasqa chunka pichqayoqllaña. 29Hinaptinmi raqchi rumikunaman chocaruyta manchakuspanku buquepa qepa lawninmanta tawa llasaq watasqa fierrokunata wischurqaku buqueta takyachinanpaq hinaspankum manchakuyllawanña suyarqaku achikyananta. 30Buquepi llamkaqkunañataqmi rimanakururqaku chay buquemanta ayqekunankupaq hinaspankum taksa botechata uraykachiyta qallaykurqaku, chaytaqa rurarqaku buquepa punta lawninta llasaq fierrokunata bajachiq tukuspallam. 31Ichaqa capitanmanwan soldadokunamanmi Pablo nirqa: —Kay buquepi llamkaqkuna ayqekuptinqa manam salvakuyta atiwaqchikchu —nispa. 32Chaynata willaykuptinmi chay botechapa waskankunata soldadokuna kuchuruspa yakuman wichiykachirqaku. 33Achikyamuchkaptinñam Pablo lliwchankuta kallpanchaspan imallatapas mikuykunankupaq nirqa: —Yaqa iskay semanañam mana puñusqa hinaspa mana mikusqa kachkankichik. 34Ruegakuykichikmi, imallatapas mikuykuychikyá. Mikunaykichikpunim kawsanaykichikpaq, manam pipapas huk chukchallanpas pierdenqachu —nispa. 35Chaynata niruspanmi Pablo tantata hapiykuspan lliwpa ñawpaqninpi Diosman graciasta qorqa hinaspanmi partiykuspan mikuyta qallaykurqa. 36Chaymi kallpanchakuspanku lliwchanku mikurqaku. 37Chay buquepiqa karqaniku iskay pachak qanchis chunkan soqtayoq runakunam. 38Saksanankukama mikuruspankuñataqmi buqueta sampayachinankupaq trigota yakuman wischurqaku. 39Achikyaruptinñataqmi buquepi llamkaqkuna mana reqsirqakuchu maylaw allpapi kasqaykutapas aswanqa rikururqakum qocha hina yaykuqpa patanpi aqollaña pampata hinaspam rimanakurqaku atispankuqa chayman buqueta chayachinankupaq. 40Buque takyachiq llasaq fierropa waskankunata kuchuruspankum hina yaku ukupiña saqerurqaku. Paskarqakutaqmi buquepa timonnin watasqanku waskakunatapas. Wayrapa apanan buquepa ñawpaqninpi telata altoman hoqariykuptinkum buqueqa qochapa patan aqollaña pampaman riyta qallaykurqa. 41Aswanqa iskay lawmanta yakukunapa tupanakusqanman chayaruptiykum buqueqa aqopiña umanpa plantakururqa, chaynapim manaña kuyurirqachu. Buquepa qepa lawninta yaku nisyullataña laqyamuptinmi chitqakuytaña qallaykurqa. 42Soldadokunañataqmi presokuna wañurachiyta munarqaku chaynapi mayqanninkupas nadeawan mana lluptikunankupaq. 43Aswanqa soldadokunapa capitanninmi Pablota salvayta munaspan harkakurqa ama pitapas wañuchinankupaq hinaspam kamachirqa nadeay yachaqkuna puntata yakuman pawaykuspanku patanman chayanankupaq 44chaynapi wakinñataq tablakunapi otaq buquepa imankunamanpas hapipakuspa lloqsinankupaq. Chaynapim lliwchanku allinlla patanman chayarurqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\