HECHOS 7

1Sacerdotekunapa jefenmi Estebanta tapurqa: —¿Chaynatachu rimarqanki? —nispa. 2Chaymi Estebañataq nirqa: —Wawqellaykuna, taytakuna, uyariykuwaychik. Ñoqanchikpa kancharichkaq Diosninchikmi abuelonchik Abrahanman Mesopotamia lawpi rikuriykurqa manaraq Haran llaqtaman ripukuchkaptin. 3Paytam nirqa: “Llaqtaykimanta hinaspa aylluykimanta lloqsiy qawachinay allpaman” nispa. 4Chaymi Diospa nisqanman hina Abraham Caldea lawmanta ripukuspan Haran llaqtapi yacharqa. Chaypi taytan wañukuptinmi payta Dios pusamurqa kay kasqanchik allpaman. 5Diosqa manam ima herenciatapas kaypiqa qorqachu, ichaqa manaraq churiyoq kachkaptinpas Diosmi prometekurqa tukuy kay allpataqa paymanwan mirayninkunaman qonanpaq. 6Paytam nirqa: “Miraynikikunam runapa llaqtanpi forastero hina yachanqaku, ñakaristinmi sirviente kanqaku tawa pachak watapuni” nispa. 7Diosqa nirqataqmi: “Aswanqa servichikuqninku runakunatam castigasaq hinaptinmi miraynikikuna chay nacionmanta lloqsimuspanku kaypi yupaychawanqaku” nispa. 8Diosmi contratota rurarqa Abrahanwan hinaspam kamachirqa qari kayninkupi señalasqa kanankupaq. Chaymi churin Isaac naceruptin pusaq punchawninman Abraham señalarqa: Isaacpas señalarqam churin Jacobta, chaynatataqmi Jacobpas rurarqa chunka iskaynintin churinkunata. Kay chunka iskaynintinmi Israel nacionpa ayllunkunapa abuelonkuna karqa. 9—Jacobpa churinkunam wawqenku Joseymanta envidiakuspanku rantikururqaku Egipto nacionman apanankupaq. Ichaqa Diosmi Joseyta yanapaspan 10librarqa llapa ñakariyninkunamanta. Dios favoreceptinmi Joseyqa allin yachayniyoq karqa chaymi Rey Faraonpas allinta qawaspan Joseyta akllarqa Egipto nacionpi hinaspa kikin reypa wasinpi kamachikuq kananpaq. 11—Llumpay yarqaymi karqa Egipto nacionpipas chaynataq Canaan lawpipas. Hinaptinmi abuelonchikkuna mana imatapas tarirqakuchu mikunankupaq. 12Ichaqa Egipto nacionpi trigo kasqanta Jacob yacharuspanmi churinkunata chayman punta viajepi kacharqa. 13Iskay kaq kutiyninkupiñam Joseyqa wawqenkunaman reqsiykachikurqa chaymi Egipto nacionpa reyninpas yacharurqa pipa castanmi Joseyqa kasqanta. 14Chaynapim Joseyqa taytan Jacobta llapa aylluntinta Egipto nacionman qayachirqa, paykunaqa karqa qanchis chunka pichqayoq runakunam. 15Chaynapimá Jacobqa Egipto nacionman ripukurqa hinaspam chaypi wañukurqa, hina chaypitaqmi paypa churinkunapas wañukurqa. 16Chaymantañam paykunapa tullunkunata aparqaku Siquem llaqtaman chaypi pampanankupaq. Chay sepulturatam Abraham rantirqa qollqewan Hamorpa churinkunamanta. 17—Abrahanman Diospa prometesqan cumplikuruchkaptinñam Israelpa llapa mirayninkuna llumpa-llumpayta mirarurqa Egipto nacionpi. 18Chaymantam Egipto nacionpiqa munaychakurqa Joseyta mana reqsiq reyña. 19Paymi engañaspa llumpayta ñakarichirqa abuelonchikkunata, llullu wawakuna wañunankupaqmi wischunankupaq obligarqaku. 20Chay tiempopim Moisespas nacerqa. Paymi karqa Diospa kuyasqan suma-sumaq wawa chaymi tayta-maman kimsa killa wasinkupi uywarqaku. 21Tayta-mamanku wischuruptinmi Egipto nacion reypa warmi churin tarikuspan wawanta hina uywakurqa. 22Chaynapim Egiptopi tukuy yachaykunata yachachirqaku chaymi Moisesqa hatun reqsisqa runa karqa rimayninpipas chaynataq rurayninpipas. 23—Moises tawa chunka watayoq karuspanñataqmi Israelpa mirayninmasinkunaman watukuq rirqa. 24Chaypim Egipto runata rikururqa Israelpa castan runata maqachkaqta. Payta harkaspanmi maqaqnin Egipto runata vengakuspa wañurachirqa. 25Paymi piensarqa: “Castaykunaqa luegoch cuentata qokunqaku paykunataqa ñoqantakama Dios librananta” nispa, aswanqa paykunaqa manam entienderqakuchu. 26Paqarinnintintañataqmi Moises tarirurqa paypa castan iskay runakuna peleachkaqta, mana peleanankuta munaspanmi nirqa: “Qamkunaqa wawqentinmi kankichik ¿imanasqataq qamkunaqa maqanakuchkankichik?” nispa. 27Hinaptinmi chay castamasin maqaq runa Moisesta tanqarispa nirqa: “¿Pitaq qamtaqa churasurqanki ñoqaykupa jefeyku hinaspa juezniyku kanaykipaq? 28¿Qayna punchaw wañuchisqayki Egipto runata hinachu ñoqatapas wañurachiwayta munanki?” nispa. 29Kayta uyariruspanmi Moises ayqekuspa ripukurqa Madian lawman. Runapa llaqtanpi forastero yachachkaptinmi iskay churinkuna nacerqa. 30—Tawa chunka wata pasaruptinñam Sinai chunniq orqopi angelta rikururqa rupachkaq tankar kichkapi. 31Moisesñataqmi chayta rikuruspan admirakurqa hinaspam sumaqta qawaykuyta munaspan asuykuspan uyarirqa Diospa kayna nisqanta: 32“Ñoqaqa kani abueloyki Abrahampa, Isaacpa hinaspa Jacobpa Diosninmi” nispa. Chaymi Moises mancharikuywan katkatatayta qallaykuspan ni qawariytapas atirqachu. 33Chaymi Señor Dios nirqa: “Usutaykita horqokuy, sarusqayki allpaqa ñoqapaq sapaqchasqa allpam. 34Qawachkanipunim Egipto nacionpi runaykunapa ñakarisqanta, uyarichkanitaqmi waqasqankutapas. Chaymi uraykamuni paykunata libranaypaq. Riyá, ñoqam kachasqayki Egipto nacionman” nispa. 35—Chaymi: “¿Pitaq qamtaqa churasurqanki ñoqaykupa jefeyku hinaspa juezniyku kanaykipaq?” nispa despreciasqanku Moisesta tankar-kichkapi rikuriq angelnintakama Dios kamachirqa paykunapa libraqnin hinaspa jefen kananpaq. 36Chaynapimá Moisesqa Egipto nacionmanta libramurqa llapa abuelonchikkunata, Diospa atiyninta qawachispam admirakuypaq milagrokunata rurarqa Egipto nacionpi, Puka Lamar Qochapi chaynataq chunniqpipas tawa chunka watapuni. 37Chay kikin Moisestaqmi Israelpa miraynin masinchikkunatapas nirqa: “Diosmi castanchikmanta ñoqata hina rikurichipusunkichik huk willakuqta” nispa. 38Chay Moisesmá karqa huñunasqa llapa abuelonchikkunawan chunniqpi, paytaqmi karqa Sinai Orqopi rimapayaqnin angelwanpas. Paytaqmi kawsananchikpaq palabrakunatapas chaskipuwarqanchik. 39—Ichaqa chay abuelonchikkunam payta mana kasukuyta munarqakuchu hinaspam qepanchakuruspanku Egipto nacionman kutikuyta munaspa 40Aaronta nirqaku: “Rurapuwayku taytachakunata Dios hina pusawananchikpaq. Egipto nacionmanta horqomuwaqninchik chay Moisestaqa imach pasarun manam yachanchikchu” nispa. 41Chaymi rurarurqaku qorimanta malta torota hinaspam animalkunata wañuchispa chay taytachaman ofrecerqaku, makinkupa rurarusqanwanmá kusikurqaku. 42Chaynapim Diospas paykunata qepanchakuruspa saqerurqa lucerokunataña adoranankupaq, Diosmanta willakuqkunapa qellqasqan libropim kaynata nichkan: “Yaw Israel castakuna chunniqpi tawa chunka wata kaspaykichikqa animalkunatawan wakin ofrendakunataqa manam ofrecewarqankichikchu. 43Aswanqa chay Moloc taytachaykichikpa karpantam aparqankichik. Renfan taytaykichikpa lucerontam aparqankichik. Chay taytachakunatam adoranaykichikpaq rurarqankichik Chayraykum Babilonia llaqtapa waklawninman qarqosaykichik.” 44—Chay chunniqpim ñawpa abuelonchikkuna huk karpapi waqaychaqku Diospa kamachikuyninkunata. Chay karpataqa rurarqaku Moisesman Diospa qawachisqanpi hinam chaynataq kamachisqanpi hinam. 45Abuelonchikkunam chaskirqaku chay karpata herenciata hina. Chay karpata apamuspankum Josueywan hamurqaku kay allpanchikman huk casta runakunata allpanmanta qarqoruspanku. Diosmi chay runakunata qarqochirqa kay allpata abuelonchikkunaman qonanpaq. Karpallapimá Diosninchiktaqa adoraqku Rey Davidpa tiemponkama. 46Davidta Dios favoreceptinmi David templo rurayta munarqa abuelon Jacobpa Diosninpaq. 47Ichaqa Davidpa churin Salomonmi templota rurarqa. 48Hanaq pachapi Diosqa manam runakunapa rurasqan templokunapichu yachan. Diosmanta willakuqpas Señorpa nisqantam kaynata nirqa: 49“Hanaq pachaqa gobiernaspa tiyanaymi. Kay pachaqa ñoqapa sarunaymi. ¿Imayna wasitataq rurapuwankichikman? ¿Maypitaq sarunay sitiota rurapuwankichikman? 50¿Manachum atiywan rurarqani tukuy kay llapa imakunataqa? 51Estebanmi nirqataq: —Qamkunaqa rumi sonqo runakunam kankichik. Dios mana reqsiq runapa hinam rinrikichikpas, sonqoykichikpas kachkan. Qamkunaqa Chuya Espiritupa contrallanpi kaspam, ñawpa abueloykichikkuna hinapuni kachkankichik. 52¿Diosmanta willakuqkunataqa manachum ñawpaq abueloykichikkuna llapallanta ñakarichirqaku? Diospa justo Churin hamunanmanta willakuqkunatapas wañuchirqakum. Chay justotam traicionaspaykichik wañurachinkichik. 53Qamkunamanmi angelninkunawan Dios qosurqankichik leyninta ichaqa manam kasukunkichikchu. 54Judio autoridadkuna kayta uyariruspankum llumpay rabiawan Estebanpa contranpi kachupakurqaku. 55Estebanñataqmi Chuya Espiritupa huntasqan, cielota qawarispa rikururqa Diospa kanchayninta, rikururqataqmi Jesucristotapas Diospa alleq lawninpi sayachkaqta. 56Chaymi Esteban nirqa: —¡Qawaychik! Kikin hanaq pachatam rikuchkani, Diospa alleq lawninpim Diosmanta Hamuq Runa sayachkan —nispa. 57Chaymi paykuna mana uyariyta munaspanku rinrinkuta tapakururqaku hinaspam qaparispanku lliw waykarurqaku. 58Hinaspam llaqtapa cantonman aysaruspanku rumiwan choqaparurqaku. Esteban acusaq runakunam choqapanankukama pachankuta cuidachirqaku Saulo sutiyoq jovenwan. 59Rumiwan choqapachkaptinkum, Esteban mañakurqa kaynata: —Señor Jesus almaytayá chaskiykuy —nispa. 60Hinaspanmi qonqorakuykuspan qaparirqa: —Señorlláy, amayá castigaychu kay hucha rurasqankumantaqa —nispa. Hinaspam wañukurqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\