JUAN 1

1Tukuy imapa qallariyninpiqa karqañam Simiqa, chay Simiqa karqa Dioswanmi, chay Simiqa Diosmi. 2Tukuy imapa qallariyninpiqa Dioswanmi karqa. 3Diosmi paynintakama unancharqa tukuy imakunatapas, mana paywan unanchaptinqa tukuy imakunapas manam kanmanchu karqa. 4Kawsaymi paypi karqa, chay kawsaytaqmi achkiy karqa runakunapaq. 5Achkiymi kanchan tutayayta, tutayayñataqmi mana atirqachu chay achkiy wañurachiyta. 6Juan sutiyoq runatam Dios kachamurqa. 7Paymi hamurqa testigo hina achkiymanta willakunanpaq chaynapi Juanpa nisqanwan runakuna iñinankupaq. 8Juanqa manam chay achkiychu karqa, payqa achkiymanta willakunanpaq kachamusqallam karqa. 9Cheqap achkiyqa llapa runakunatam achkirirqa kay pachaman hamuspa. 10Achkiymi karqa kay pachapi, paywanmi Dios kay pachata rurarqa, runakunam ichaqa mana reqsirqachu. 11Simim hamurqa kikinpa kaqman, castamasinkunañataqmi mana chaskirqachu. 12Payta chaskispa iñiqkunamanmi ichaqa qorqa derechonta Diospa churinña kanankupaq. 13Paykunaqa manam runapa churin hinachu kanku, manataqmi nacenkupas qaripa munasqanman hinachu aswanqa Diospa churinñam kanku. 14Chay Simim runayaruspan yacharqa ñoqanchikwan Diospa cheqap kuyakuyninta qawachiwaspanchik. Qawarqanikum achkiynintapas, paymi qawachiwarqaku Taytapa sapallan Churin kasqanta. 15Juanmi paymanta willakuspan qaparirqa: —Paymi chay “Qepaytam hamuchkan” nisqayqa, qepay hamuq kachkaspapas ñoqamantaqa atiyniyoqmi manaraqpas nacechkaptiy kasqanrayku —nispa. 16Diospa churinmantam llapallanchik chaskichkanchik achka-achka favorninta. 17Leytaqa Diosmi qorqa Moisesnintakama, cheqap favorninñataqmi hamuwanchik Jesucristontakama. 18Manam pipas Diostaqa rikurqachu haykapipas, Taytapa sapallan Churillanmi paytaqa rikurqa. Paymi Dioswan kuska yachaspa willawanchik Diosmanta. 19Judiokunam Jerusalenmanta kacharqa sacerdotekunata hinaspa Leviy casta runakunata: —¿Pitaq kanki? —nispa Juanta tapumunankupaq. 20Juanmi willakurqa cheqapta: —Manam ñoqaqa Cristochu kani —nispa. 21Hinaptinmi tapurqaku: —Chaynaqa ¿pitaq kanki icha Diosmanta willakuq Eliaschu? —nispa. Juanñataqmi nirqa: —Manam ñoqaqa Eliaschu kani —nispa. Chaymi paykunañataq ñirqaku: —Chaynaqa qamqariki kanki Moisespa nisqancha. Paymi nirqa: “Hamunqam Diosmanta willakuq” nispa. Chaymi Juanñataq nirqa: —Manam paychu kani —nispa. 22Chaymantam nirqaku: —Chaynaqa ¿pitaq kanki? Kachamuwaqniykuman willamunaykupaqyá niwayku, kikikiqa ¿imanikunkitaq? —nispa. 23Juanmi nirqa: —Ñoqaqa kani Diosmanta willakuq Isaiaspa nisqanpi hina: “Señorpa hamunan ñanta derechaychik” nispa purunpi qayakuqmi. 24Juanta tapuqkunaqa karqa fariseokunapa kachamusqanmi. 25Mosoqmantam paykuna tapurqa: —Mana Cristochu nitaq Eliaschu nitaq Moisespa nisqan Diosmanta willakuqchu kachkaspaykiqa ¿imanasqamá bautizankiqa? 26Hinaptinmi Juanñataq nirqa: —Ñoqaqa bautizani yakullawanmi, qamkuna ukupi kaqtam ichaqa manaraq reqsinkichikraqchu. 27Paymi chay “Qepaytam hamunqa” nisqayqa, paypataqa usutanpa watullantapas manam paskanaypaq hinachu kani. 28Chaykunaqa sucedekurqa Jordan Mayupa waklawnin Betania lawpim, chaypim Juan bautizachkarqa. 29Paqarinnintintam Juan rikururqa Jesus hamuqta chaymi nirqa: —Qawaychik, paymi Diosmanta Hamuq Carneroqa, wañuspami runakunapa huchanta pampachanqa. 30Paymi chay “qepaytam hamuchkan” nisqayqa. Qepay hamuq kachkaspapas ñoqamantaqa atiyniyoqmi manaraqpas nacechkaptiy kasqanrayku. 31Manam ñoqapas reqsirqanichu pay kasqantaqa, ichaqa yakuwanmi bautizani Israel casta runakuna Jesusta reqsinankupaq —nispa. 32Juanqa nirqataqmi: —Ñoqam rikurqani Chuya Espiritu hanaq pachamanta paloma hina uraykamuspa Jesuspa hawanman tiyaykuqta. 33Manamá paytaqa reqsirqanichu ichaqa yakupi bautizanaypaq kachamuwaqniymi niwarqa: “Qawankim Espiritu uraykamuspa runapa hawanman tiyaykuqta, paymi bautizanqa Chuya Espirituwan.” 34Paytaqa ñam rikurqaniña chaymi willakuni payqa Diospa Churin kasqanta. 35Bautizaq Juanmi paqarinnintinta sayachkarqa iskay discipulonkunawan. 36Juanmi Jesusta richkaqta rikuruspa nirqa: —Qawaychik, paymi Diosmanta Hamuq Carneroqa —nispa. 37Juanpa discipulonkunam chay nisqanta uyariruspanku Jesusta qatikurqaku. 38Jesus qepanta qawariykuptinmi paykuna hamuchkasqa, paykunatam Jesus nirqa: —¿Imatataq munankichik? —nispa. Paykunañataqmi nirqa: —Yachachikuq ¿maypitaq yachanki? —nispa. 39Chaymi Jesusñataq nirqa: —Hakuwá qawamuychik —nispa. Rispankum qawamurqaku Jesuspa maypim yachasqanta. Inti waqtaykuytaraqmi tuparqakuqa, chay horamantam paqarinnintinkama kuska karqaku. 40Iskayninmanta Juanpa nisqanta uyarispa Jesusta qatikuqmi karqa Andres, payqa karqa Simon Pedropa wawqenmi. 41Puntata wawqen Simonta Andres maskaramuspanmi nirqa: —Mesiastam tariramuniku —nispa. Mesiasqa Cristo ninanmi. 42Andresmi pusarqa Simonta Jesuspa kasqanman chaymi Simonta qawaykuspan Jesus nirqa: —Juanpa churin Simon, kunanmantaqa Cefasñam sutiki kanqa —nispa. Chay sutiqa Pedro ninanmi. 43Jesusmi paqarinnintinta Galilea lawman rinanpaq kachkaspa tuparurqa Felipewan, paytam nirqa: —Hakuchik —nispa. 44Felipeqa karqa Betsaida llaqtayoqmi, llaqtamasintaqmi karqa Andreswan Pedropas. 45Felipem Natanaelta maskamuspan nirqa: —Tariramunikum huk runata, paymantam Moisespas chaynataq Diosmanta willakuqkunapas qellqarqa. Payqariki Joseypa churin Nazaret llaqtayoq Jesusmi —nispa. 46Chaymi Natanael nirqa: —Nazaret llaqtamantaqa yaqachum ima allinpas lloqsimunman —nispa. Felipeñataqmi nirqa: —Hakuwá qawamunki —nispa. 47Jesusmi Natanaelta rikuruspan nirqa: —Kay hamuq runaqa cheqap Israel casta runam, payqa mana engañakuqmi —nispa. 48Natanaelñataqmi nirqa: —¿Maypitaq reqsiwarqanki? —nispa. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Manaraqpas Felipe willasuchkaptikim higos sachapa sikinpi rikurqayki —nispa. 49Chaymi Natanael nirqa: —Yachachikuq, qamqa kanki Diospa Churinmi, qamqa kanki Israel runakunapa reyninmi —nispa. 50Jesusmi nirqa: —¿“Higospa sikinpim rikurqayki” niptiychu creerunki? Chaymantapas aswan mas hatun ruraykunatam rikunki. 51—Cheqaptapunim rikunkichik hanaq pachata kicharayaqta, Diosmanta Hamuq Runatapas Diospa angelninkunawan hanaq pachawan comunicaqtam rikuwankichik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\