LUCAS 19

1Jerico llaqta ukunta Jesus pasachkaptinmi 2impuesto cobraq runakunapa jefen Zaqueo sutiyoq apu runa 3Jesus reqsiykuyta munarqa, ichaqa manam atirqachu achkallaña runakuna kasqanrayku, payqa taksalla sayayniyoqmi karqa. 4Kallpaylla ñawparuspanmi purun higos sachaman seqarurqa chayninta Jesus pasaptin reqsiykunanpaq. 5Chay sitioman Jesus chayaruspanmi payta qawarispan sutinmanta qayaykurqa: —Zaqueo, chaylla uraykamuy, wasikipim kunan samasaq —nispa. 6Utqayman uraykamuspanmi kusisqallaña wasinman pusarqa. 7Rikuqninkunañataqmi Jesuspa contranpi rimarqaku: —Huchasapa runapa wasinmanmi yaykurun samakunanpaq —nispa. 8Zaqueoñataqmi Señorpa qayllanpi sayaykuspa nirqa: —Señor, kapuqniykunatam partenta wakchakunaman qosaq, engañaspay suwakusqaykunamanñataqmi tawa kuti mirayniyoqtaña kutichipusaq —nispa. 9Chaymi Jesusñataq nirqa: —Runakunapa salvaqninmi kay wasiman chayaramuni, kay runapas Abrahampa mirayninmanta kaqmi. 10Diosmanta Hamuq Runaqa chinkasqakunata maskaspay salvaqmi hamurqani. 11Jerusalenman Jesus hichpachkaptinmi payta uyariqkuna piensarqaku Diospa munaychakusqanqa chay-chay punchawkunallapiña karunanmanta. 12Chayraykum rikchanachispan paykunaman nirqa: —Reqsisqa ayllumanta kaq runam huklaw nacionta rirqa rey kananpaq nombramienton chaskiq. 13Manaraq richkaspanmi chunkantin serviqninkunata qayaykuspan sapakamaman waranqa qollqeta qoykarirqa: “Kutimunaykamam kaywan negociachkankichik” nispa. 14Illaruq runapa enemigonkunañataqmi paypa qepallanta comisionta pasachirqaku: “Manam munanikuchu chay runaqa reyniyku kananta” nispa. 15Rey kananpaq nombrasqaña llaqtanman kutiruspanmi qollqe qosqan serviqninkunata qayachirqa chaynapi sapakamapa qollqe mirachisqanta yachananpaq. 16Punta kaq hamuruspanmi nirqa: “Señor, qollqekiqa huk chunka waranqatawanmi mirarun” nispa. 17Chaymi reyñataq nirqa: “Kusallañam, allin sirviente. Pisillapas saqesqaywan confianapaq kasqaykimantam chunka llaqtapa gobiernaqnin kanki” nispa. 18Chaymantañataqmi huknin hamuq nirqa: “Señor, qollqekiqa pichqa waranqatawanmi mirarun” nispa. 19Chaymi reyñataq nirqa: “Qampas pichqa llaqtatam gobiernanki” nispa. 20Hukninñataqmi nirqa: “Señor, kayqa qollqeki. Kipuykuspaymi hinallata churapurqayki. 21Manchakurqaykim qollqekitaqa mana kachariq kasqaykirayku, qamqariki mana churasqaykitam apakunki, cosechakuykunkipas mana tarpusqaykitataqmi” nispa. 22Chaymi reyñataq nirqa: “¡Mana imapaq valeq sirviente! Simillaykim condenarusunki. Qollqeyta mana kachariq kachkaptiyqa, mana churasqayta apakuq kachkaptiyqa hinaspa mana tarpusqayta cosechakuykuq kachkaptiyqa, 23qollqeytaqariki prestaqkunamanmi qoykuwaq karqa chaynapi mirayniyoqtaña chaskikunaypaq.” 24Chaynata niruspanmi chaypi kaqkunata kamachirqa: “Chay runamanta qollqeta qechuspa chunka waranqa mirachiq runaman qoykuychik” nispa. 25Hinaptinmi paykunañataq nirqaku: “Señor, payqa kachkan chunka waranqa qollqeyoqñam” nispa. 26Chaymi reyñataq nirqa: “Kapuqniyoqqa astawanraqmi chaskinqa, mana kapuqniyoqkunamantam ichaqa aslla kapuqninpas qechusqa kanqa. 27Rey kanaypaq mana munaq enemigoykunatapas pusamuspaykichikyá qayllaypi wañuchiychik.” 28Chay rikchanachiyta tukuruspanmi paykunapa ñawpaqninta Jerusalen llaqtaman rirqa. 29Olivos sutiyoq moqomanmi hichpaykurqa, chay lawpim kachkan Betfaqe llaqtachawan Betania llaqtacha. Chaymanta iskay discipulonkunata Jesus kachaspanmi nirqa: 30—Riychik wak chimpa llaqtachata, chayaruspaykichikmi tarinkichik manaraq pipapas sillakusqan watasqa malta asnota, paskaramuspayá aysaramuychik. 31Pipas: “¿Imapaqtaq paskankichik asnoyta?” nispa tapusuptikichikqa qamkunam ninkichik: “Señormi necesitachkan” nispa. 32Rispankum Jesuspa nisqanta hinalla tariykurqaku. 33Asnoyoqkunañataqmi paskasqankuta rikuruspanku nirqaku: —¿Imapaqtaq paskankichik asnoyta? —nispa. 34Chaymi paykunañataq nirqaku: —Señormi necesitachkan —nispa. 35Jesusman asnota aysaramuspankum pachankuwan caronarqaku chaymi Jesusñataq sillakuykurqa. 36Riptinmi ñanman runakuna pachankuta mastarqaku. 37Olivos Moqomanta uraykuchkaptinkum llapallan qatiqninkuna kusikuymanta qaparispa Diosta alabarqaku milagrokuna rikusqankumanta. 38Paykunam nirqaku: —¡Alabasqayá kachun Señorpa sutinpi hamuq Reyqa! ¡Hawkayay kachun hanaq pachapi! ¡Alto-altopi kaqkunayá Diosta alabachunku! —nispa. 39Wakin fariseokunañataqmi, runakuna ukumanta lloqsiykuspanku Jesusta nirqaku: —Yachachikuq, upallachiy kay discipuloykikunata —nispa. 40Chaymi Jesusñataq nirqa: —Paykuna upallaruptinqa rumikunañach qaparinman —nispa. 41Jerusalenman hichpaykuspanñataqmi llaqtata qawarispan waqarqa, 42paymi nirqa: —¡Ima allinraq kanman kay punchawnikipi hawkayaynikipaq kaqta entiendeykuptikiqa! Kunanqariki qanmanta pakasqaraqmi kachkan. 43Hamuchkanmi punchawkuna, enemigoykikuna muyuriqnikipi cercota hatarichiptinkum mana maynintapas lluptiyta atinkichu. 44Pampamanmi wischurusunki chaypi yachaqkunatawan, perqaykipi rumikunapas manañam kanqachu, watukamusuqniki Diosta mana reqsikusqaykirayku. 45Temploman Jesus yaykuykuspanmi, chaypi rantikuqkunata qarqoyta qallaykurqa, paykunatam 46nirqa: —Bibliam nin: “Temployqa Mañakuwananku Wasiwan sutiychasqam kanqa” nispa. Aswanqa qamkunaqa suwakunapa machayninta hinam rurarusqankichik. 47Sapa punchaw Templopi Jesus yachachiptinmi sacerdotekunapa jefenwan Diospa leynin yachachiqkuna hinaspa llaqtapi kamachikuqkuna wañurachiypi rirqaku. 48Ichaqa manam imanaytapas atirqakuchu payta uyarinankupaq chaypi llapallan runakuna kasqankurayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\