LUCAS 23

1Llapallankum Jesusta Pilatoman pasachirqaku. 2Paykunam Jesusta acusaspa nirqaku: —Kay runaqa nacionniykupi runakunatam umachachkan impuestota Rey Cesarman amaña paganaykupaq. Payqa hapikuchkan Cristo otaq Rey kasqanpaqmi —nispa. 3Chaymi Pilato tapurqa: —¿Qamchu kanki judiokunapa reynin? —nispa. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Arí, qampa nisqaykiman hinam —nispa. 4Hinaptinmi sacerdotekunapa jefenkunatawan runakunata Pilato nirqa: —Paypiqa manam imatapas tarinichu sentencianaypaq hinaqa —nispa. 5Paykunañataqmi qaparirqaku: —Chay runaqa Galilea lawpipas chaynataq Judea lawpipas kayman chayamunankamaraqmi runakunata yachachichkan gobiernopa contranpi —nispa. 6Galileamanta rimasqankuta uyariruspanmi Pilato tapurqa cheqapchus Jesusqa Galileamanta kasqanta. 7Herodespa gobiernasqanmanta kasqanta yacharuspanñataqmi Herodesman pusachirqa. Payqa Galilea lawpi gobiernaq kachkaspanpas chay punchawkunapiqa Jerusalenpim kachkarqa. 8Herodesmi Jesusta rikuykuspan anchallataña kusikurqa. Paymanta uyarispanmi unayña munarqa ima milagro rurasqanpas qawaykuyta. 9Achka kutita tapupayaptinpas Jesusqa manam imatapas rimarirqachu. 10Chaypitaqmi kachkarqa sacerdotekunapa jefenkunawan Diospa leynin yachachiqkunapas, paykunam Jesusta uyanpipuni acusachkarqaku. 11Herodesmi soldadonkunapiwan Jesusta despreciarqaku, burlakuspam suma-sumaq pachawan churaykachispa Pilatoman kutirichirqa. 12Herodeswan Pilato cheqninakusqa kachkaspankupas chay punchawpim amistarurqaku. 13Pilatom huñurachimurqa sacerdotekunapa jefenkunata, judiokunapa kamachiqninkunata hinaspa wakin runakunata, 14paykunatam nirqa: —Kay runatam pusamuwarqankichik: “Runakunatam hoqarin gobiernopa contranpi” nispaykichik. Aswanqa qayllaykichikpi tapuspaymi acusasqaykichikman hinaqa ima faltantapas mana tarinichu. 15Mana huchayoq kasqanta yachaspanmi Herodespas kutirachimuwan. Qawasqaykichikpi hinapas manam imatapas rurarqachu wañunanpaq hinaqa. 16Azotechispaymi kachaykusaq —nispa. [ 17Pascua Fiestapim watan-watan Pilato huk presota kacharinan karqa.] 18Aswanqa llapallankum qaparirqaku: —Chay Jesusta wañuchispayki Barrabasta kachaykapuwayku —nispa. 19Chay Barrabasmi gobiernopa contranpi runakunata hatarirachisqanmanta hinaspa runa wañuchisqanmanta carcelpi kachkarqa. 20Jesusta kachaykuyta munaspanmi paykunata Pilato rimapayarqa. 21Chaymi paykunañataq astawanraq qaparirqaku: —¡Chakataruy! ¡Chakataruy! —nispa. 22Hinaptinmi Pilatoñataq kaywanqa kimsa kutitaña nirqa: —¿Ima mana allintañataq payqa rurarurqa? Wañunanpaq hinaqa manam ima faltantapas tarinichu. Azoterachispaymi kachaykusaq —nispa. 23Chakatananpaq mañaspankum astawanraq qaparirqaku. Chaynapimá runakunapa mañakusqanman hina rurarqa. 24Jesustamá wañunanpaq Pilato sentenciaykurqa. 25Runakunapa mañakusqanku Barrabastam ichaqa kachaykachirqa. Paymá gobiernopa contranpi runakunata hatarichispan runatapas wañurachirqa. Jesustam ichaqa runakunaman entregaykurqa munasqankuta ruranankupaq. 26Chakatanankupaq Jesusta pusaspankum chakramanta kutichkaptin Cirene llaqtayoq Simonta hapirurqaku, paymanña cruzninta hombrochiptinkum Jesuspa qepanta rirqa. 27Paypa qepantam rirqa achkallaña runakuna, warmikunapas achkallañam rirqaku Jesusmanta qaparillawanña waqastin. 28Paykunata qawarispanmi Jesus nirqa: —Jerusalen llaqtayoq warmikuna, amayá ñoqamantaqa waqaychikchu, waqaspaqa-waqaychik kikikichikmantawan wawaykichikkunamantayá. 29Hamuq punchawkunapim ninqaku: “¡Mayna kusisqam mana wachakuqkunaqa hinaspa mana wawa ñuñuq señorakunaqa!” nispa. 30Runakunam orqokunata ninqaku: “Tuñiykamuy” nispa, moqokunatañataqmi ninqaku: “Pakaykuwayku” nispa. 31Kawsaq sachata kaynata ruraspankuqa ¿imananqakuraq chakisqa sachataqa? 32Pusarqakutaqmi mana allin ruraq iskay runakunatapas Jesuswan kuskata wañuchinankupaq. 33Calavera sutiyoq moqoman chayaruspankum chakatarqaku Jesusta, chakatarqakutaqmi mana allin ruraq iskaynin runakunatapas, huknintam chakatarqaku alleq lawninpi, huknintañataqmi chakatarqaku ichoq lawninpi. [ 34Chakatachkaptinkum Jesus nirqa: —Taytáy, pampachaykuy, manam yachankuchu imam rurasqankuta —nispa.] Soldadokunañataqmi Jesuspa pachanta sortearqaku mayqanmanpas tuparunanpaq. 35Llapa runakunapas sayaykuspam qawachkarqaku imam pasakusqanta, judiokunapa kamachiqninkunapas burlakuspam nirqaku: —Wakin runakunatam librarqa, chaynaqa kikinyá librakuchun Diospa akllasqan cheqap Cristo kaspanqa —nispa. 36Soldadokunapas asuykuspankum vinagreta mallichispanku burlakurqaku: 37—Judiokunapa reynin kaspaykiqa, kikillaykiyá librakuy —nispanku. 38Cruzninpa umanpim qellqasqa karqa: “KAYMI JUDIOKUNAPA REYNIN” niq. 39Chaypi warkusqa mana allin ruraq runapas Jesustam kamirqa: —Cristo kaspaykiqa librakuspayá ñoqaykutapas librawayku —nispa. 40Hukninñataqmi chay kamiq runata qaqcharqa: —¿Qampas wañunaykipaq sentenciasqa kachkaspaykichum Diosta mana manchakunki? 41Mana allin rurasqanchikmantam ñoqanchikqa kaypi ñakarichkanchik, paymi ichaqa ñakarichkan mana imamanta. 42Chaynata niruspanmi Jesusta niykurqa: —Jesus, munaychakusqaykiman chayamuspaykiqa yuyarillawankimá —nispa. 43Chaymi Jesusñataq nirqa: —Cheqaptam niki, kunanpunim ñoqawan kanki paraisopi —nispa. 44Kay pacham tutayarurqa yaqa chawpi punchawmanta las treskama. 45Inti tutayaruptinmi templopi santuario rakiq rakta telapas llikikururqa. 46Jesusñataqmi qaparirqa: —Taytáy, espirituytam qomuyki —nispa. Chaynata niruspanmi wañukurqa. 47Soldadokunapa capitanninmi chay pasasqankunata qawaspan Diosta alabarqa: —Cheqaptapunim kay runaqa mana huchayoq kasqa —nispa. 48Pasasqanta qawananpaq lliw huñunakuqkunam chayta qawaspanku qasqonkuta takakustin asurikurqaku. 49Jesuspa reqsinakusqankunañataqmi Galilea lawmanta riq warmikunapiwan karullamanta qawachkarqaku. 50Karqam judiokunapa cortenpi consejero Josey sutiyoq allin justo runa. Payqa karqa Judea lawpi kaq Arimatea llaqtayoqmi. Payqa manam hukllachu karqa cortepi tanteasqankuwanpas nitaq rurasqankuwanpas, paypas Diospa munaychakusqantam suyachkarqa. 52Paymi rirqa Pilatoman Jesuspa cuerponta mañaq. 53Cruzmanta uraykachispanmi fino sabanaswan wankuykurqa hinaspam pipapas manaraq pampakusqan qaqapi toqosqa sepulturaman churaykurqa. 54Chaykunaqa sucedekurqa samana punchawpaq preparakunanku punchawpim otaq samana punchawpaq tumpallaña faltachkaptinmi. 55Galilea lawmanta Jesuswan riq warmikunapas sepulturantaqa rikurqakum, rikurqakutaqmi imaynam cuerpon churasqankutapas. 56Wasinkuman kutiruspankuñataqmi olorkunatawan miski asnaq hampita prepararqaku hinaspam leyman hina samana punchawpi samarqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\