LUCAS 6

1Jesusmi samana punchawpi tarpusqa chakrapa ukunta richkarqa hinaptinmi discipulonkunañataq espigakunata rachuspanku makinkupi qaqoykuspa mikurqaku. 2Fariseokunañataqmi nirqaku: —¿Imanasqataq qamkunaqa samana punchawpi leypa harkakusqantaqa rurachkankichik? —nispa. 3Chaymi Jesusñataq nirqa: —¿Manachum leerqankichik puriqmasinkunapiwan yarqaymanta kaspa Davidpa imam rurasqanta? 4Davidmi Diospa wasinman yaykuykuspan Diospa tantankunata horqoykamuspan mikururqa, qoykurqataqmi puriqmasinkunamanpas, chaykunaqa karqa sacerdotekunallapa mikunanmi. 5Diosmanta Hamuq Runaqa munaychakunim samana punchawpipas. 6Huk kutipipas samana punchawpim huñunakunanku wasiman yaykuspa Jesus yachachichkarqa, chaypim kachkarqa alleq makin mana kuyuchiq runa. 7Diospa leynin yachachiqkunam fariseokunapiwan wateqachkarqaku samana punchawpi pitapas Jesus sanoyarachiptinqa chaymansumllalla acusanankupaq. 8Chayna piensasqankuta Jesus yachaspanmi chakisqa makiyoq runata nirqa: —Hatarispayki llapanpa chawpinpi sayay —nispa. Llapanpa chawpinpi sayaykuptinmi 9chaypi kaqkunata Jesus nirqa: —Tapusqaykichikyá: ¿Imatataq ley permitiwanchik samana punchawpi rurananchikpaq? ¿Runapa allinninpaq ruraytachu icha mana allinninpaq ruraytachu? ¿Runa kawsachiytachu icha wañurachiytachu? —nispa. 10Chaymi muyuriqninpi runakunata qawarispan onqoqta kamachirqa: —Makikita haywariy —nispa. Haywariykuptillanmi makin sanoyarurqa. 11Qawaqninkunañataqmi rabiaspanku Jesuspa contranpi imatapas rurarunankupaq rimanakurqaku. 12Chay punchawkunapim Taytanta mañakunanpaq Jesus rirqa orqoman, chaypim tukuylla tuta mañakurqa. 13Achikyaramuptinñataqmi qatiqninkunata huñuykuspa paykunamanta chunka iskayniyoqta akllarqa. Paykunatam suticharqa apostolwan. 14Paykunam karqa: Pedrowan sutichasqa Simon, Pedropa wawqen Andres, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolome, 15Mateo, Tomas, Alfeopa churin Jacobo, cananista partidomanta kaq Simon, 16Jacobopa wawqen Judas hinaspa Judas Iscariote. Kay Judasmi Jesusta traicionarqa. 17Discipulonkunawan Jesus orqomanta kutimuspanmi pampapi sayaykurqa. Chaypim achka qatiqninkuna achkallaña runakunapiwan huñunakururqaku Judea lawmanta, Jerusalen llaqtamanta hinaspa Tiro llaqtamantawan Sidon llaqtamanta, chay iskay llaqtakunaqa kachkan lamar qochapa patanpim. Hamurqakuqa Jesuspa yachachisqanta uyarinankupaqmi hinaspa onqoyninkumanta allinyanankupaqmi. 18Demoniokunapa ñakarichisqan runakunapas sanoyarqakum. 19Atiyninwan onqoqkunata sanoyachiptinmi llapa runakunañataq llachpaykuypi karqaku. 20Discipulonkunata qawarispanmi Jesus nirqa: —Mayna kusisqam wakchakunaqa kankichik, qamkunapamiki Diospa munaychakusqanqa. 21—Mayna kusisqam kankichik kunan yarqaymanta kaqkunaqa, qamkunaqa saksachisqam kankichik. —Mayna kusisqam kankichik kunan waqaqkunaqa, chaymantañam asirikunkichik. 22—Mayna kusisqam kankichik Diosmanta Hamuq Runarayku cheqnisuptikichikqa, qamkunamanta rakikuptinkuqa hinaspa tratasuspaykichik ñakasuptikichikqa. 23Chaynata rurasuptikichikqa kusikunkichikmá. Kusikuymantayá pawaykachaychik, hatun premiotam chaskinkichik hanaq pachapi. Ñakarichisuqnikichikkunapa abuelonkunapas chaynatam rurarqa Diosmanta willakuqkunata. 24—Yaw apukuna, qamkunaqa ¡imaynaraq kankichik! Qamkunaqa apu kaynikichikwanmi kusikurunkichikña. 25—Yaw kunan saksasqa kaqkuna, qamkunaqa ¡imaynaraq kankichik! Yarqaymantam qamkunapas kankichik. —Yaw kunan asikuqkuna, qamkunaqa ¡imaynaraq kankichik! Llakikuymantam waqankichik. 26—Llapallan runakuna qamkunamanta allinllata rimaptinqa ¡imaynaraq kankichik! chayna alabasuqnikichikpa abuelonkunapas chayna allinllatañam rimaqku Diosmanta willakuq tukuqkunamanta. 27Jesusmi nirqa: —Qamkunatam nikichik: Enemigoykichikkunata kuyaspayá allintataq ruraychik cheqnisuqnikichik runakunapaqpas. 28Ñakasuqnikichik runakunapaqpas Diospa bendicionnintayá mañapuychik, mañapuychiktaqyá insultasuqnikichik runakunapaqpas. 29Sichu pipas huknin uyaykipi laqyarusuptikiqa qawachiytaqyá huklawnin uyaykitapas. Pipas ponchoykita qechurusuptikiqa amayá harkakuychu camisaykitapas apananta. 30Mañakuqnikimanqa qoykuyá, imaykitapas apakuptinqa amañayá mañaychu. 31Runamasikichik qamkunapaq allin kaqkuna rurananta munaspaqa qamkunapas paykunapaqyá allin kaqkunata ruraychik. 32—¿Ima graciataq kuyasuqnikichikkunalla kuyaynikichikqa? Huchasapakunapas chaytaqa ruranmi. 33¿Ima graciataq favorecesuqnikichikkunallata kuyaynikichikqa? Huchasapakunapas chaytaqa ruranmi. 34¿Ima graciataq imapas qosunaykichikraykulla qoynikichikqa? Huchasapakunapas chaytaqa ruranmi. 35Enemigoykichikkunata kuyaspayá paykunapaq allinta ruraychik. Qoychikpas amataqyá imapas chaskirunaykichikraykullachu. Nisqayman hina ruraspaykichikqa hanaq pachapi kaq Diospa churinmi kankichik, paymantam hatun premiota chaskinkichik. Payqa kuyapayanmi mana reqsikuqninkunatapas chaynataq huchasapakunatapas. 36Dios Taytanchik hinayá kuyapayakuq kaychik. 37—Amayá runamasikichiktaqa kamiychikchu chaynapi Dios mana juzgasunaykichikpaq. Amayá pitapas culpaychikchu chaynapi Dios mana culpasunaykichikpaq. Runamasikichiktaqa pampachaychikyá Diospas pampachasunaykichikpaq. 38Qoychikyá runamasikichikman chaynapi Dios qosunaykichikpaq. Qoptikichikqa chanin tupupim ñiti-ñitirispa hinaspa taspi-taspirispa llimparichkaqta kutichipusunkichik. Runakunawan imapas rurasqaykichikman hinam Diospas qamkunawan ruranqa. 39Chaynata niruspanmi kay rikchanachiyta nirqa: —¿Ñawsa runaqa yaqachum ñawsamasinta pusanman? ¿Manachum iskayninku uchkuman urmaykunqaku? 40Manam pipas yachachiqninmanta aswan allin reqsisqaqa kanmanchu. Chaywanpas astawan yachaspanqa yachachiqnin hinam kanqa. 41—Wawqekipa ñawinpi qopata rikuruchkaspaqa ¿imanasqamá manaqa rikunkichu ñawikipi kaspitaqa? 42Ñawikipi kaspi kachkaptinqa ¿imaynataq niwaq wawqekitaqa: “Wawqéy ñawikipi qopata horqorusqayki” nispa? ¡Allin tukuq runa! Puntataqa ñawikipi kaspitaraqyá horqokuruy chaynapi allinta qawaspa runamasikipa ñawinmanta qopata horqonaykipaq. 43—Allin sachaqa manam mana allintaqa rurunmanchu nitaqmi mana allin sachapas allin rurutaqa rurunmanchu. 44Sachaqa rurunpim reqsichikun. Kichkayoq sachaqa manam higostaqa rurunmanchu, tankar kichkapas manataqmi uvastaqa rurunmanchu. 45Allin runaqa allin sonqoyoq kaspanmi allinta riman, mana allin runañataqmi mana allin sonqoyoq kaspan mana allinta riman. Runaqa riman sonqonpi llimpariqmantam. 46—“Señorlláy, Señorlláy” niwachkaspaykichikqa ¿imanasqataq kamachisqaykunataqa mana rurankichikchu? 47Ñoqaman hamuspan llapallan kasuwaqniy runakunataqa tupanachiyman 48taqra rumita tarinankama aspispan taqrapa hawanpi wasi hatarichiqmanmi, lloqlla chayaramuspanpas chay wasitaqa manam tuñichinchu allin rurasqa kasqanrayku. 49Nisqayta uyarichkaspan mana ruraqñataqmi rikchakun mana cimentasqa allpapa hawallanpi wasin hatarichiqman. Lloqlla chayaramuspanmi chaylla wasita tuñirachirqa hinaspa purmarachirqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\