LUCAS 8

1Jesusmi discipulonkunapiwan llaqtakunapi chaynataq llaqtachakunapipas Diospa munaychakunanmanta willakustin purirqa. 2Demoniokunamanta hinaspa onqoykunamantawan sanoyachisqan warmikunapas paywantaqmi rirqa. Paykunamantam karqa qanchis demoniokunamanta sanoyachisqan Magdala llaqtayoq Maria, 3Herodespa mayordomon Chuzapa warmin Juana hinaspa Susana, paywantaqmi rirqa achkallaña sapaq warmikunapas. Paykunam Jesustawan discipulonkunata kapuqninkuwan yanaparqaku. 4Llaqtakunamanta achkallaña runakuna Jesuspa kasqanman huñunakuruptinmi rikchanachispan nirqa: 5—Huk runam rirqa tarpukuq. Muhu maqchisqan ñanman wichiqkunatam sarutyarurqaku, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa. 6As allpayoq rumiman wichiqñataqmi wiñaruspanpas chaki allpapi kaspan chakirurqa. 7Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman chaymi kichkakunawan kuska wiñamurqa, chayraykum eqoyarurqa. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa 8allin allpaman chaymi wiñamuspan sapa muhumanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: —Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá —nispa. 9Discipulonkunam tapurqaku rikchanachisqanpa imam ninanmanta 10chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik. Wakin runakunatam ichaqa rimapayani rikchanachiykunallawan chaynapi qawakuspapas mana rikukunankupaq, uyarispapas mana entiendenankupaq —nispa. 11—Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Diospa palabranmi. 12Ñanman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabran uyariq runakunaman. Paykunapa sonqonmantam diablo horqorun uyarisqankuta chaynapi mana creenankupaq hinaspa mana salvakunankupaq. 13As allpayoq rumiman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabranta kusisqallaña uyarispa chaskiqkunamam, paykunaqa chay rumi hawanpi wiñaq muhu hinam mana ancha sapiyoq kachkanku. Pisi tiempollapaq creeruspankum sasachakuy punchawkuna chayaramuptinqa urmarunku. 14Kichkakunapa kasqanman wichiq muhuñataqmi rikchakun uyariylla-uyariqkunaman, paykunaqa pasakuspankum qeqeparunku tukuy ima afanakusqankupi, qori-qollqenkupi hinaspa kay pachapi kaq kusikuykunapi, chaynapim paykunaqa mana ruruyoq planta hina kanku. 15Allin allpaman wichiq muhuñataqmi rikchakun, cheqap sonqowan Diospa palabranta uyarispa mana qonqaq runakunaman, paykunaqa allimanta sumaq ruruq planta hinam kanku. 16—Mecherota ratachiq runaqa manam ratarachin imawanpas pakcharunanpaqchu nitaqmi kawitupa ukunman churarunanpaqchu. Chaytaqa patakmanmi churanan wasiman yaykuqkuna rikunankupaq. 17Pakasqa kaqkunaqa qawachisqam kanqa chaynataqmi upallalla rimasqakunapas yachasqa kanqa. 18—Chaynaqa sumaqtayá uyariychik: Kapuqniyoqmanqa aswanraqmi yapasaq, aslla kapuqniyoqmantam ichaqa piensasqallanpi kapuqnintapas qechurusaq. 19Jesuspa mamanmi wawqenkunapiwan maskaspanku tupaykuyta munarqaku, aswanqa manam atirqakuchu runakuna achkallaña kasqanrayku. 20Chaymi huk kaqninña Jesusman willaykurqa: —Mamaykim wawqekikunapiwan hawapi sayachkanku qanwan tupaykuyta munaspanku —nispa. 21Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Diospa palabranta uyarispa kasukuqkunam mamaywan wawqeykunaqa —nispa. 22Huk kutipi discipulonkunawan boteman yaykuykuptinkum Jesus nirqa: —Hakuchik waklaw chimpaman —nispa. 23Richkaptinkum Jesus puñururqa, hinaptinmi sinchi wayrawan hatun olakuna hatariramurqa, botemanpas yaku huntaypaq-huntaptinmi yaqaña chinkaykuchkarqaku. 24Hinaptinmi Jesusman asuykuspanku rikchachirqaku: —¡Señor, Señor, chinkaykuchkanchikñam! —nispa. Payñataqmi sayariykuspan wayratawan qochapa olankunata qaqcharqa hinaptinmi hawkayarurqaña. 25Chaymantam paykunata nirqa: —¿Maytaq iñiynikichikqa? —nispa. Paykunañataqmi mancharisqallaña hinaspa admirasqallaña kaspanku nirqaku: —¿Pimá kay runaqa kamachiptin wayrapas yakupas kasukunanpaqqa? —nispanku. 26Galilea lawmantam Gerasa lawman chayarurqaku, chayqa kachkan Galilea qochapa chimpanpim. 27Botemanta Jesus lloqsiykuptinmi llaqtamanta lloqsimuq demonioyoq runa paywan tuparurqa. Unayñam qalalla karqa, wasipi manaña yachaspanmi panteonllapiña yachakuq. 28Jesusta rikuykuspanmi qaparirqa hinaspam ñawpaqninpi qonqorakuykuspan nirqa: —Hanaq pachapi kaq Diospa Churin Jesus ¿imatataq ñoqawan munanki? Ruegakuykim ama ñakarichiwanaykipaq —nispa. 29Paymanta demonio lloqsinanpaq Jesus kamachiptinmi chaynataqa qaparirqa. Paytaqa unayñam demonio munaychakurqa. Runakuna makinkunamantawan chakinkunamanta cadenaptinkupas tipiparuspanmi demoniopa kallpanchasqan chunniqman ayqekuq. 30Jesusmi payta tapurqa: —¿Imataq sutiki? —nispa. Hinaptinmi payñataq nirqa. —Legionmi —nispa. Chaynataqa nirqa achkallaña demoniokuna paypi kasqanraykum. 31Paykunam Jesusta ruegakurqaku: —Amayá uku pachamanqa wischuykuwaykuchu —nispa. 32Hichpanku orqopa waqtanpim achka-achka kuchikuna mikuchkarqa. Chaymi demoniokunañataq Jesusta ruegakurqaku chay animalkunaman yaykurunankupaq. Jesus “arí” niykuptinmi 33demoniokunaqa runamanta lloqsiruspa kuchikunaman ustururqa. Chay kuchikunam waqtanta kallpaspa hinaspa qochaman wichiykuspa heqeparurqaku. 34Kuchi michiqkunañataqmi chayta rikuruspanku ayqekurqaku hinaspam llaqtapipas hinaspa chakrakunapipas willakurqaku chay pasasqanmanta. 35Qawamunankupaq riqkunam chayarurqaku Jesuspa kasqanman hinaspam tariykurqaku sanoyaruq runata pachasqataña hinaspa yuyayninpiña Jesuspa qayllanpi tiyachkaqta, chayta qawaykuspam mancharikurqaku. 36Rikuqkunam paykunaman willarqaku demoniokunapa ñakarichisqan runaqa imaynam sanoyachisqa kasqanmanta. 37Hinaptinmi Gerasa lawpi kaq lliw runakunañataq manchakuspanku Jesusta ruegakurqaku paykunapa kasqanmanta pasakunanpaq. Chaymi Jesusqa boteman yaykuykuspan pasakurqa. 38Manaraq richkaptinmi chay sanoyaq runa Jesusta ruegarqa qatinanpaq ichaqa Jesusmi mana munaspan aviarurqa: 39—Aylluykikunaman kutispayá Diospa tukuy ima rurapususqaykimanta willakamuy —nispa. Rispanmi llaqtapi lliw runakunaman willakurqa Jesuspa tukuy ima paypaq rurasqanmanta. 40Qochapa waklawninman Jesus kutiruptinmi llapallan runakuna kusikuywan chaskiykurqaku. 41Huñunakunanku wasipi Jairo sutiyoq kamachikuqmi hamuspan Jesuspa ñawpaqninpi qonqorakuykurqa hinaspam ruegakurqa wasinman rinanpaq. 42Yaqa chunka iskayniyoq watanpi kaq sapallan warmi churinmi wañuy patanpiña kachkarqa. Riptinkum achkallaña runakuna Jesusta ñitirqa. 43Chay runakuna ukupim kachkarqa chunka iskayniyoq wataña flujowan onqoq warmi, kapuqninkunata rantikuspan medicokunawan hampichikuspapas manam sanoyarqachu. 44Jesuspa qepanta rispanmi pachanpa patanta llapchaykuspallan sanoyarurqa flujo onqoyninmanta. 45Chaymi Jesus tapurqa: —¿Pitaq llapchaykaramuwan? —nispa. Llapallanku negakuptinñataqmi Pedro nirqa: —Señor, runakunam tanqanakuspan ñitimusuchkanki —nispa. 46Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Huk kaqnin llapchaykamuwaspan atiyniywan sanoyarusqantam musyaruni —nispa. 47Warmiñataqmi musyarachikusqanta yacharuspan katkatatastin Jesuspa ñawpaqninpi qonqorakuykurqa, llapa runapa qayllanpim willakurqa imaynanpim llapchaykuspallan sanoyarusqanmanta. 48Chaymi Jesusñataq nirqa: —Mamáy, iñisqaykiraykum allinyarunki, hawkañayá pasakuy —nispa. 49Jesus rimachkaptinraqmi Jairopa wasinmanta huk kaqnin hamuruspan nirqa: —Churikiqa wañukunñam. Amañayá yachachikuqtaqa pusaychu —nispa. 50Chayta uyariruspanmi Jesusñataq nirqa: —Ama llakikuychu, ñoqapi confiakuptikiqa churikiqa sanoyanqam —nispa. 51Jairopa wasinman chayaruspanñataqmi mana munarqachu paywan kuska yaykunanta, yaykuspaqa yaykuchirqa Pedrotawan Juanllatam hinaspa Jacobotawan warmapa tayta-mamallantam. 52Wañukuqmanta llapallanku qapa-qaparispa waqaptinkuñataqmi Jesus nirqa: —Ama waqaychikchu. Warmaqa manam wañusqachu kachkan aswanqa puñuchkanmi —nispa. 53Ichaqa paykunam wañusqaña kasqanta yachaspanku Jesusta asipayarqaku. 54Chaymi Jesusñataq warmata makinmanta aysarispan nirqa: —Warma, hatariy —nispa. 55Wañuqpa espiritun kutiykuptinmi chaylla sayarirurqa. Hinaptinmi chaypi kaqkunata Jesus kamachirqa mikuyta qonankupaq. 56Tayta-maman admirasqallaña kaptinñataqmi paykunata Jesus kamachirqa chaytaqa pimanpas ama willakunankupaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\