LUCAS 9

1Chunka iskayniyoq akllasqankunata qayaykuspanmi, runakunamanta demoniokunata qarqomunankupaq hinaspa onqoqkunata sanoyachimunankupaq atiyta qoykurqa. 2Paykunatam kacharqa Diospa munaychakusqanmanta willakamunankupaq hinaspa onqoqkunata sanoyachimunankupaq. 3Paykunatam nirqa: —Illaspaykichikqa amam apankichikchu tawnatapas, qoqawtapas, qollqetapas nitaq mudanaykichiktapas. 4Wasiman yaykuspaykichikqa chayllapim samakunkichik chay llaqtamanta lloqsinaykichikkama. 5Maypipas mana chaskisuptikichikqa chay llaqtanmantayá lloqsiychik, usutaykichikpi allpatapas taspiychikyá chaypi kaqkuna mana kasukuq kasqankuta yachanankupaq. 6Rispankumá llapallan llaqtachakunapi Diosmanta allin noticiata willakuspanku onqoqkunatapas sanoyachirqaku. 7Herodes gobiernachkaspanmi Jesuspa tukuy ima rurasqanmanta yacharuspan hukmanyarurqa. Wakinmi nirqa: —Bautizaq Juanmi kawsariramun —nispa. 8Wakinñataqmi nirqa: —Eliasmi rikuriramun otaq Diosmanta huk kaqnin willakuqmi kawsariramun —nispa. 9Herodesñataqmi nirqa: —Juantaqa ñoqam kunkanta qorurachirqani, chaynaqa kaykuna ruraqqa ¿pitaq kanman? —nispa. Chaymi reqsiykuyta munarqa. 10Apostolkuna kutiruspankum willakurqaku tukuy imapas ruramusqankumanta. Chaymi Jesus paykunallata pusarikuspan Betsaida llaqtaman pasakurqa. 11Runakunañataqmi risqanta yacharuspanku qatirqaku. Jesusmi paykunata chaskiykuspan Diospa munaychakusqanmanta yachachirqa, sanoyachirqataqmi onqoqkunatapas. 12Tardeykuptinñataqmi chunka iskayniyoq discipulonkuna payman asuykuspanku nirqaku: —Manam kaypiqa wasi kanchu. Runakunaqa pasakuchunñayá llaqtachakunamanwan muyuriqninpi chakrakunaman, chaypi samakuspa mikuyta maskanankupaq —nispa. 13Chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunayá mikuykachiychik —nispa. Hinaptinmi paykunañataq nirqaku: —Pichqa tantawan iskay challwa kankasqallam kaypiqa kachkan. ¿Icha mikuyta rantimuqchu risaqku kay llapa runapaq? —nispa. 14Chaypiqa yuyayniyoq qarikunallam yaqa pichqa waranqa karqaku. Jesusmi discipulonkunata kamachirqa runakunata pichqa chunkatakama tiyachinankupaq. 15Kamachisqanman hina ruraptinkum llapallanku tiyaykurqaku. 16Chaymi pichqan tantakunatawan iskaynin challwakunata Jesus hapiykuspan hanaq pachata qawarispan Diosman graciasta qorqa, tantakunata pakiykuspanmi discipulonkunaman qorqa runakunaman aypunanpaq. 17Llapallankum mikurqaku saksanankukama. Chaymantam puchuqta huñurqaku chunka iskayniyoq canasta huntata. 18Sapaqpi Diosta Jesus mañakuptinmi discipulonkunapas chaypi kachkarqa. Paykunatam Jesus tapurqa: —¿Pim kasqaytataq runakunaqa ñoqamanta rimanku? —nispa. 19Chaymi paykunañataq nirqaku: —Wakin runakunam nin Bautizaq Juan kasqaykita, wakinñataqmi nin Elias kasqaykita, wakinñataqmi nin: “Ñawpaq tiempopi willakuqmi huk kaqnin kawsariramun” nispa. 20Chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunaqa ¿pim kasqaytataq ninkichik? —nispa. Hinaptinmi Pedroñataq nirqa: —Qamqa kanki Diosmanta hamuq Cristom —nispa. 21Chayraykum paykunata avisaspa kamachirqa ama pimanpas willakunankupaq. 22Paykunatam nirqa: —Diosmanta Hamuq Runataqa judiokunapa kamachiqninkunam sacerdotekunapa jefenkunapiwan hinaspa Diospa leynin yachachiqkunapiwan ñakarichispa qepanchakuwanqaku, wañuchiwaptinkum kimsa punchawmanta kawsarimusaq —nispa. 23Chaymantam llapanta nirqa: —Pipas qatiwayta munaspaqa, amaña kikillanpaq kawsaspayá sapa punchaw ñakaristinpas qatiwachun. 24Pipas vidallan cuidakuqqa pierderunqam, pipas ñoqarayku wañuqmi ichaqa salvakunqa. 25Runaqa ¿imatataq horqokunman lliw kay pachapi kaqkunata ganaruspan vidantañataq pierderuspaqa? 26—Diosmanta Hamuq Runa kanchariyniywan hinaspa Taytaypa chaynataq chuya angelkunapa kanchariyninwan kutimuspaymi penqakusaq ñoqamanta penqakuqkunamanta, penqakusaqtaqmi rimasqaykunamanta penqakuqkunamantapas. 27Nikichikmi, wakin kaypi kaqkunamantam wakinkuna mana wañunqachu Diospa munaychakusqanta rikunankukama. 28Chay rimarisqanmanta pusaq punchaw pasaruptinmi Jesus rirqa orqoman Diosta mañakuq, Pedrota, Juanta hinaspa Jacobota pusarikuspan. 29Mañakuchkaptinmi uyanpa rikchaynin tikrakururqa, pachankunapas yuraqyaruspam llipipipirqa. 30Iskay runakuna rikuriykuspanmi paywan parlarqa. Paykunaqa karqa Moiseswan Eliasmi. 31Achkirichkaq rikuriykuspam rimarqaku Jerusalenpi Jesuspa wañunanmanta. 32Pedroñataqmi wakinkunapiwan puñuywan aysachikuchkaspankupas rikchaspa qawarqaku Jesuspa hinaspa parlaqmasinkunapa achkiriyninta. 33Chay iskay runakuna pasakuchkaptinñam rimasqantapas mana musqakustin Jesusta Pedro nirqa: —Yachachikuq ¡allinpaqchá kaypiqa kachkaniku! Rurarusaqkuyá kimsa ramadata, hukta qampaq, hukta Moisespaq, huktañataq Eliaspaq —nispa. 34Rimachkaptinraqmi puyu rikuriykamuspa paykunata tapaykurqa chaymi mancharikururqaku. 35Puyu ukumantañataqmi nimurqa: —Paymi akllasqay Churiy, paytayá uyariychik —nispa. 36Upallaruptillanmi Jesusllataña qawarirqaku, sonqollankupi chay rikusqankuta hatallispankum chay punchawkunapiqa mana pimanpas willakurqakuchu. 37Orqomanta paqarinnintinta uraykamuptinkuñataqmi achka-achka runa paykunaman taripaykurqaku. 38Paykunamanta lloqsiykuspanmi huknin runa qaparirqa: —Yachachikuq, ruegakuykim kay sapallan churiyta qawaykunaykipaq. 39Payta demonio hapiruspanmi qonqaymanta qaparkachachin, taspispanmi posoqollataña aqtuchin. Eqoyarachispanñam sasa-sasata kacharinpas. 40Discipuloykikunata ruegakuptiypas manam qarqoyta atirqakuchu —nispa. 41Chaymi Jesusñataq nirqa: —Mana allin ruraqkunapa castan mana creeq runakuna ¿haykapikamataq qamkunawan kasaq kaykuna aguantanaypaq? Asuykachimuway chay churikita —nispa. 42Warma asuykuchkaptinmi demonio wikaparuspan puramenteta chutaykachachirqa. Demoniota Jesus qaqcharuptinmi warma sanoyarurqa, chayñam taytanman qoykurqa. 43Chaymi Diospa hatun atiyninmanta llapallan runakuna admirakurqaku. Tukuy rurasqankunamanta llapallan runakuna admirasqallaña kachkaptinkum discipulonkunata Jesus nirqa: 44—Allintayá uyariychik: Diosmanta Hamuq Runataqa runakunamanmi qoykuwanqaku —nispa. 45Discipulonkunam ichaqa mana entienderqakuchu pakasqa hina kasqanrayku, manchakurqakutaqmi tapukuytapas. 46Jesuspa discipulokunam atipanakurqaku mayqanninmi aswan reqsisqa kanankumanta. 47Paykunapa atipanakusqanta Jesus yacharuspanñataqmi warmachata ñawpaqninpi sayaykachispan nirqa: 48—Kay warmachata ñoqapa sutiypi pipas chaskiqqa ñoqatam chaskiwan, pipas ñoqata chaskiwaqniyñataqmi kachamuwaqniy Taytayta chaskin. Qamkunamanta mayqannikichikpas aswan humillakuqmi aswan reqsisqaqa kanqa. 49Juanñataqmi nirqa: —Señor, huk runatam rikuramurqaniku qampa sutikipi demoniokunata qarqochkaqta hinaptinmi michakamurqaniku puriqmasinchik mana kasqanrayku. 50Jesusñataqmi nirqa: —Ama michakuychikchu, pipas mana contraykichikpi kaspaqa favornikichikpim kachkan —nispa. 51Hanaq pachaman kutinan tiempoña kaptinmi valorchakuykuspa Jerusalenman Jesus pasarqa. 52Ichaqa ñawpachirqam willakuqkunata. Paykunam Samaria lawpi huk llaqtachaman chayaruspanku Jesusta samachinankupaq wasita maskarqaku. 53Chay llaqtachapi runakunam ichaqa mana samaykachirqakuchu Jerusalenman risqanta qawarispanku. 54Discipulon Jacobopiwan Juanñataqmi uyariruspa nirqaku: —Señorllayku, munaptikiqa cielomantayá ninata uraykarachimusun kay runakunata ruparunanpaq —nispa. 55Jesusñataqmi paykunata qaqchaspan 56paykunawan huklaw llaqtachaman pasakurqa. 57Ñanta richkaptinkum huk runa niykurqa: —Maytaña riptikipas qatikusqaykim —nispa. 58Jesusñataqmi nirqa: —Kanmi atoqkunapa uchkun, kantaqmi alton pawaq urpikunapapas qesan, Diosmanta Hamuq Runapaqmi ichaqa mana kapuwanchu maypim puñuykunaypas —nispa. 59Huk runatapas nirqam: —Qatiway —nispa. Chaymi payñataq nirqa: —Señorlláy, qanwanmi risaq ichaqa dejaykuwayraq taytay wañukuptin pamparamunaykama —nispa. 60Chaymi Jesusñataq nirqa: —Diospaq wañusqakunayá wañuqkunataqa pampachunku. Qamyá ichaqa Diospa munaychakusqanmanta willakamuy —nispa. 61Huk runapas nirqataqmi: —Señor, ñoqapas qatisqaykim ichaqa wasiypi kaqkunamantaraqyá despedikaykamusaq —nispa. 62Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Takllawan yapuchkaspan qepan qawariq runaqa manam Diospa munaychakusqanpaq hinachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\