MARCOS 12

1Rikchanachiykunawan yachachispanmi Jesus nirqa: —Huk runam chakranpi uvasta plantaruspa muyuriqninta perqarachirqa, huk pozotataqmi rurachirqa uvaspa rurunta sarunankupaq, hinaspam markayoq chukllata rurachirqa chaymanta cuidanankupaq. Chaykunata rurarachispam chakranta llamkaqkunaman arriendakuruspa illarurqa. 2Cosecha tiempo chayaramuptinmi runanta chay dueño kacharqa arriendaqninkunamanta tupaqninta mañamunanpaq. 3Paykunañataqmi chay runata hapiruspanku maqaparurqaku hinaspam kutirichirqaku mana imayoqta. 4Dueñoñataqmi huknin runantaña kacharqa, paytam umanta pakiruspanku penqaypaqta rurarqaku. 5Huk runatawanraq kachaptinmi paytañataq wañurachirqaku. Chaywanpas huktawan-huktawanraqmi kacharqa, paykunatam wakinta maqaparurqaku, wakintañataqmi wañurachirqaku. 6—Chay dueñopaqa kuyasqan sapallan churillanñam puchururqa, paytam kacharqa: “Churiytaqa respetanqakuch” nispa. 7Ichaqa llamkaqkunam payta rikuruspanku ninakurqaku: “Paymi chaskinqa herenciataqa, paytaqa wañurachisunya ñoqanchikña dueño kananchikpaq” nispa. 8Chaymi wañurachispanku cuerponta chakramanta wischururqaku. 9Chaynaqa ¿imatataq ruranqa chakrayoqqa? Payqa kutiramuspanmi llamkaqkunata wañuchispa chakranta hukkunamanña arriendakurunqa. 10¡Manachum Bibliapi leerqankichik: “Wasi perqaqkunapa wischupakusqanku rumiqa cimientopi esquinan hapiq rumiñam rikurirurqa. 11Kaytaqa rurarun Señor Diosmi. Kay qawasqanchikqa ñoqanchikpaqqa ima admirakuypaqmi” nispa nisqanta. 12Hinaptinmi tapuqnin runakuna musyakururqaku Jesuspa rikchanachisqanqa paykunapa contranpi kasqanta chaymi hapiruyta munarqaku ichaqa llapa runakunata manchakuspankum mana ima rurayta atispa pasakurqaku. 13Jesusmanmi kachamurqaku wakin fariseokunatawan Rey Herodespa wakin qatiqninkunata chaynapi Jesus imamantapas mana allinta rimaruptin acusanankupaq. 14Paykuna hamuspankum Jesusta nirqaku: —Yachachikuq, yachanikum qamqa runakunata mana manchakuspayki cheqap rimasqaykita. Qamqariki manam runapa hawallantachu qawanki, cheqaptam yachachinki Diospa munasqanman hina kawsananchikpaq. ¿Allinchu Rey Cesarman impuesto pagay icha manachu? ¿Pagachwanchu icha manachu? —nispa. 15Jesusmi paykunaqa iskay uya kasqankuta yachaspan nirqa: —¿Imanasqataq pantachiwaypi richkankichik? Qollqeta apamuwaychik qawanaypaq —nispa. 16Aparamuptinkum Jesus paykunata tapurqa: —¿Pipa uyantaq hinaspa pipa sutintaq kay qollqepiqa kachkan? —nispa. Chaymi paykunañataq nirqa: —Rey Cesarpam —nispa. 17Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Rey Cesarpa kaqtaqa paymanyá qoychik, Diosmanñataq paypa kaqta —nispa. Jesuspa chayna nisqanwanmi llumpayllataña admirakurqaku. 18Chaymantam Jesusman hamurqaku wakin saduceokuna. Paykunaqa manam creenkuchu wañuqkunapa kawsarimunanmanta chaymi Jesusta nirqaku: 19—Yachachikuq, Moisespa qellqasqanpim niwachkanchik: “Casado runa mana wawayoqta warminta dejaruspa wañuruptinqa wawqenmi viudawan casarakunqa, hinaptinmi churinpas wañukuqpa churin hinaña kanqa chaynapi wañukuqpa miraynin kananpaq” nispa. 20Qanchis wawqentin qarikunam karqa. Piwi kaq casarakuspanmi wañuruspan warminta mana wawayoqta saqerurqa. 21Chaymantam sullkan casarakururqa chay warmiwan, paypas mana churiyoqmi wañukurqa. Casarakurqataqmi, kimsa kaq qatiqninwanpas. 22Chaynapim qanchisnintinpuni casarakururqaku chay warmillawan. Hinaptinmi mana mayqanninpapas churinku karqachu. 23Chaymantam warmipas qepankuta wañururqa. Chay qanchisnintinwan casarakuchkaptinqa wañuqkuna kawsarimuptinqa ¿mayqanninpamá warminqa kanqa? 24Chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunaqa pantaypim kachkankichik Bibliapa nisqantapas chaynataq Diospa atiynintapas mana reqsispaykichik. 25Llapa runakuna kawsarimuspankuqa manam casarakunqakuchu manataqmi casarachinakunqakuchu ichaqa hanaq pachapi angelkuna hinañam kanqaku. 26Wañuqkuna kawsarimunanmantaqa ¿manachum leerqankichik Moisespa libronpi rupachkaq tankar kichkamanta Diospa rimapayasqanta? Paymi nirqa: “Ñoqaqa kani Abrahampa, Isaacpa hinaspa Jacobpa Diosninmi” nispa. 27Diosqa manam wañusqakunapa Diosninchu ichaqa kawsaqkunapa Diosninmi. Chaynaqa qamkunaqa llumpay pantaypim kachkankichik. 28Jesusmanmi asuykurqa Diospa leynin yachachiq runa. Paymi uyarirqa tapuqninkunaman Jesuspa allin contestasqanta chaymi Jesusta tapurqa: —Yachachikuq ¿Diospa kamachikuyninkunamantaqa mayqantaq hatunnin kamachikuy? —nispa. 29Chaymi Jesusñataq nirqa: —Tukuymanta kasukuna kamachikuyqa kaymi: “Israel runakuna, uyariychik: Señor Diosninchikqa chullallam. 30Señor Diosnikitam kuyanki tukuy sonqoykiwan, tukuy vidaykiwan, tukuy yuyaynikiwan hinaspa tukuy kallpaykiwan” nispa. 31Kay kaqlla qatiqninñataqmi nin: “Kuyankim runamasikita kikikita hina” nispa. Kaykunam llapallan kamachikuykunamanta aswan hatun kamachikuykuna. 32Chaymi Diospa leynin yachachiq runa Jesusta nirqa: —Yachachikuq, allintam nirunki. Cheqaptam Diosqa chullalla, manataqmi huk Diosqa kanchu paymantaqa. 33Allinpunim tukuy sonqonchikwan, tukuy yuyayninchikwan hinaspa tukuy kallpanchikwan Diosta kuyayqa, allintaqmi runamasinchikta kikinchikta hina kuyaypas. Chay ruraymá aswan allinqa Diospaq animalkunata lliw kañanamantapas chaynataq wakin ofrecena kaqkunamantapas —nispa. 34Yachaywan rimaruptinmi Jesus nirqa: —Manam llumpayñachu faltasunki Diospa munaychakusqanman yaykunaykipaq —nispa. Tapukuyninkuwan Jesusta mana wichichiyta atiptinkum mayqanninkupas manaña ima tapuytapas munarqakuchu. 35Templopi Jesus yachachispanmi nirqa: —¿Imaynanpitaq Diospa leynin yachachiqkunaqa “Cristoqa Davidpa mirayninmi” nispa ninku? 36Kikin Davidmi Chuya Espiritupa sonqochasqan nirqa: “Señor Diosmi Señorniyta nirqa: ‘Enemigoykikunata vencenaykamayá alleqniypi tiyaykuy. Enemigoykikunata saruchinaykamayá alleqniypi tiyaykuy’ nispa.” 37¿Imaynataq Cristoqa Davidpa mirayninqa kanman Davidpuni “Señorniy” nispa Cristomanta rimachkaptinqa? Llapa runakunañataqmi Jesusta ganasllawanña uyarirqaku. 38Jesusqa yachachispanmi nirqataq: —Amayá qatipakuychikchu Diospa leynin yachachiq runakunataqa, paykunaqa qoysu pachawan puriytam gustanku, plazakunapipas respetollawanña rimaykunankutam munanku, 39huñunakunanku wasikunapipas hinaspa convidokunapipas ñawpaqllapi tiyaytam munanku. 40Viudakunapa imallantapas qechuruspam allin runa tukuspa una-unayta Diosta mañakunku, chayraykum paykunaqa wakinmantapas aswan castigasqaraq kanqaku. 41Jesusmi templopi tiyachkarqa ofrendakuna churananku baulpa chimpanpi, payqa qawachkarqa runakunapa qollqe churasqantam. 42Huk wakcha viuda chayaramuspanmi baulman hinaykurqa iskay qollqechata. 43Chaymi discipulonkunata qayaykuspan Jesus nirqa: —Cheqaptapunim nikichik, wak wakcha viudam llapa apukunapa churasqanmantapas aswan achkataqa churaykun. 44Apukunaqa puchuq qollqellankutam churarqa, wak viudam ichaqa wakcha kayninpi mantienekunanpaq kaqta llapallanta qoykun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\