MARCOS 14

1Iskay punchawllañam faltarqa Pascua Fiestapaq, chay punchawpim mana qonchuyoq tantata mikunku. Sacerdotekunapa jefenkunam Diospa leynin yachachiqkunapiwan tantearqaku engañowan Jesusta hapiruspa wañurachinankupaq. 2Chaymi nirqaku: —Fiestapiqa ama hapisunchu runakuna ama alborotanankupaq —nispa. 3Jesusmi kachkarqa Betania llaqtachapi lepra onqoymanta sanoyaq Simonpa wasinpi. Chaypi mikuchkaptinkum chayaramurqa huk warmi. Paymi niño-rumimanta puyñuchapi nardo waytamanta rurasqa miski asnaq aceiteta aparamurqa, chayqa achka qollqepa chaninmi karqa. Chay puyñuchata pakiruspanmi talliykurqa Jesuspa umanman. 4Chaypi wakin kaqkunañataqmi piñakuruspanku ninakurqa: —¿Imanasqataq kay achka qollqepa chanin miski asnaq aceitetaqa usurachin? 5Wakchakunata yanapanapaqmi rantikurunmanku karqa huk wata jornalpa chanin qollqepi —nispa. Chay warmita qaqchapaptinkum 6Jesusñataq nirqa: —Upallaychik. ¿Imanasqataq llakichinkichik kay warmita? Payqa allintam rurarun ñoqapaq. 7Wakcha runakunaqa qamkunawanmi haykapikamapas kanqa, munarisqaykichik horam paykunataqa yanapawaqchik, ñoqam ichaqa mana tukuy tiempochu qamkunawan kasaq. 8Kay warmiqa tukuy atisqantam rurarun, kay miski asnaq aceitewan talliwaspanqa pampakunay punchawpaqmi cuerpoyta alistachkan. 9Cheqaptapunim nikichik, kay pachapi tukuy hinastinpi Diosmanta allin noticiata willakuptinkum kay warmipa rurasqantapas yuyarinqaku. 10Chunka iskayniyoq discipulokunapa hukninmi karqa Judas Iscariote, paymi sacerdotekunapa jefenkunawan parlaq rirqa paykunaman Jesusta entregananpaq. 11Paykunam Judaspa nisqanta uyariruspanku kusisqallaña qollqeta paganankupaq prometerqaku. Chaymantapunim Judasqa tiempota maskarqa Jesusta traicionananpaq. 12Punta kaq punchawpim mana qonchuyoq tantata hinaspa pascua carnerota wañuchispanku mikunanku fiestapi Jesusta discipulonkuna tapurqaku: —¿Maypitaq alistamusaqku Pascua mikuyta cenananchikpaq? —nispa. 13Chaymi iskay discipulonta kamachirqa: —Llaqtaman rispaykichikmi puyñupi yaku apachkaq runawan tupankichik, paytam qatinkichik, 14runapa yaykusqan wasipa dueñontam ninkichik: “Yachachikuqmi nin: ¿Mayqan cuartopitaq pascua mikuyta cenasaq discipuloykunawan?” nispa. 15Chaymi qawachisunkichik hatun cuartota wasipa altosninpi ña allichasqataña, chaypim mikunanchikpaq preparamunkichik. 16Iskayninku llaqtaman chayaruspankum lliwta tarirqaku Jesuspa nisqanman hina, chaypim pascua mikuyta prepararqaku. 17Tutaykamuchkaptinñam Jesus chayaramurqa chunka iskayniyoq discipulonkunapiwan. 18Mesapiña mikuchkaptinkum Jesus nirqa: —Cheqaptam nikichik, kaypi ñoqawan mikuqmantam huk kaqnikichik traicionawanqa —nispa. 19Chaymi paykuna llakikuspanku sapakama tapukurqaku: —¿Ñoqachu? —nispanku. 20Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Qamkunamanta ñoqawan kuska medianoman tanta challpuqmi. 21Diosmanta Hamuq Runataqa Bibliapa nisqanman hinam sucedewachkan ichaqa ¡imaynaraq kanqa traicionawaqniy runaqa, amapas payqa nacenmanchu karqa! 22Mikuchkaptinkum Jesus tantata hapiykuspan Diosman graciasta qorqa, chayta pakiykuspanmi paykunaman aypurqa: —Chaskiychik. Kaymi cuerpoy —nispa. 23Vasotapas hoqarispanmi Diosman graciasta qorqa hinaspam paykunaman haywarqa vasomanta tomanankupaq hinaptinmi llapallanku vasomanta tomaykurqaku. 24Chaymi Jesus nirqa: —Kaymi yawarniy, kay mosoq contrato cheqapyachiq yawarniytam chaqchusaq achka runakunapaq. 25Cheqaptapunim nikichik, manañam uvaspa rurunmantaqa tomasaqñachu Diospa munaychakusqanpiña mosoq vinota tomanaykama —nispa. 26Yupaychanapaq takita takiruspankum Olivos Moqoman pasakurqaku. 27Chaypim Jesus nirqa: —Llapallaykichikmi ñoqamanta penqakuwankichik, Bibliam nin: “Michiqtam wañurachisaq hinaptinmi ovejakuna cheqerunqaku” nispa. 28Aswanqa kawsariramuspaymi qamkunamanta puntataraq Galilea lawman risaq —nispa. 29Hinaptinmi Pedro nirqa: —Llapallanku qanmanta penqakuptinkupas ñoqaqa manam penqakusaqchu —nispa. 30Chaymi Jesus nirqa: —Cheqaptam niki, kunan tutapunim manaraqpas gallo iskay kutita waqachkaptin kimsa kutikama negawanki —nispa. 31Pedroñataqmi atipakuspan nirqa: —Qanwan kuska wañunay kaptinpas manapunim negasqaykichu —nispa. Chaynallatam llapallan discipulonkunapas nirqaku. 32Getsemani huertaman chayaruptinkum Jesus nirqa discipulonkunata: —Kayllapi tiyachkaychik Taytayta mañakamunaykama —nispa. 33Pedrotawan Jacobota hinaspa Juanta pusarikuspanmi pensamientopa intusqan llumpa-llumpayta llakirikurqa. 34Hinaspam paykunata nirqa: —Sonqoymi ancha llakisqa kachkan wañukunaypaq hinaña, kayllapiyá kachkaychik rikchaspa —nispa. 35Waklawneqman riruspanmi qonqoranpa pampakama kumuykuspan Taytanta mañakurqa, pay munaptinqa chay ñakarinan hora ama chayamunanpaq. 36Mañakuspanmi nirqa: —Taytalláy, qamqa lliwtam imatapas atinki, kay ñakarinaymantayá libraykuway, ichaqa amayá ñoqapa munasqaychu kachun aswanqa qampa munasqaykiyá —nispa. 37Discipulonkunapa kasqanman kutispanmi puñuchkaqta tariykurqa, chaymi Simon Pedrota nirqa: —Simon ¿puñuchkankichu? ¿Manachum huk horallapas rikchayta atirqanki? 38Rikchaspayá Diosta mañakuychik ama tentasqa kanaykichikpaq. Allin rurayta munaptikichikpas cuerpoqa mana kallpayoqmi kachkan —nispa. 39Jesusmi huktawan rispan mañakurqa hina kaqllata. 40Kutimuspanmi discipulonkunata huktawan puñuchkaqta tariykurqa. Paykunata puñuy llumpayta aysaykuptinmi penqakuspanku manaña ima niytapas atirqakuchu. 41Kimsa kaq kutita mañakamuspanmi paykunaman kutimuspan nirqa: —Kunanqa puñukuspayá samakuychikña. Diosmanta Hamuq Runapa horaymi chayaramunña huchasapa runakunapa makinman churasqa kanaypaq. 42Hatariychik, hakuña, hamuchkanñam traicionawaqniy —nispa. 43Jesus rimachkaptinraqmi Judas chayaramurqa, payqa chunka iskayniyoq discipulonkunapa hukninmi karqa. Paywanmi hamurqaku achkallaña runakuna espadakunata hinaspa kaspikunata aptarikuspanku. Paykunaqa hamurqaku sacerdotekunapa, Diospa leynin yachachiqkunapa hinaspa kamachiqkunapa kachamusqanmi. 44Traicionaq Judasmi kaynata yachachinakuspa hamurqa: —Ñoqapa muchaykusqaymi kanqa, paytam ama kacharispa apankichik —nispa. 45Judasmi chayaramuspallan Jesusman asuykuspan: —Yachachikuq —nispa muchaykurqa. 46Hinaptinmi hamuq runakuna Jesusta hapiruspan presocharurqaku. 47Jesuswan chaypi huk kaqmi espadanta horqoruspan sacerdotekunapa jefenpa runanpa rinrinta qorururqa. 48Hinaptinmi Jesus chay runakunata nirqa: —¿Suwatapas hapiq hinachum hamurqankichik espadayoq hinaspa kaspiyoq presochawanaykichikpaq? 49Sapa punchawmi ñoqaqa qamkunawan karqani templopi yachachispay ichaqa manam presochawarqankichikchu. Aswanqa kaykunaqa pasakun Bibliapa nisqan cumplikunanpaqmi. 50Hinaptinmi lliw discipulonkuna Jesusta sapallanta saqeruspa ayqekurqaku. 51Huk mozom sabanasllawan wankikuykuspa Jesusta qatirqa hinaptinmi hapirurqaku. 52Ichaqa paymi sabanasta saqeruspan qalalla lluptikurqa. 53Jesustam pusarurqaku sacerdotekunapa jefenpa wasinman, chaypim huñunakururqaku sacerdotekunapa llapa jefenkuna, judio kamachikuqkuna hinaspa Diospa leynin yachachiqkuna. 54Pedroñataqmi qatirqa karu qepallanta chay sacerdotekunapa jefenpa wasinpa pationkama. Chaypim guardiakunawan kuska tiyaykurqa ninapi qonikuspan. 55Sacerdotekunapa jefenkunam cortepi kaqkunapiwan Jesuspa contranpi imatapas maskarqaku wañurachinankupaq ichaqa manam imatapas tarirqakuchu. 56Achka runakunam paypa contranpi llullakuspa rimarqaku ichaqa paykunapa rimasqanqa manam tuparqachu. 57Wakinkunam sayarispanku yanqamanta Jesusta acusarqaku kaynata: 58Paymi nirqa: “Ñoqam tuñirachisaq runakunapa rurasqan kay templota hinaspaymi runapa mana rurasqanta huktawan kimsa punchawllapi hatarirachisaq” nispa. 59Chaynata rimachkaptinkupas manam tuparqachu nisqankuqa. 60Hinaptinmi sacerdotekunapa jefen chawpinkupi sayarispa Jesusta tapurqa: —¿Manachu imallatapas rimarinki? ¿Imatataq rimachkanku qampa contraykipiqa? —nispa. 61Jesusmi ichaqa mana imatapas rimarispan upallalla karqa. Hinaptinmi chay jefe huktawan tapurqa: —¿Qamchu kanki yupaychasqayku Diospa Churin Cristo? —nispa. 62Chaymi Jesusñataq nirqa: —Arí, ñoqam kani, Diosmanta Hamuq Runatam rikuwankichik atiyniyoq Diospa alleqninpi tiyachkaqta hinaspa cielomanta puyukunawan hamuchkaqta. 63Hinaptinmi chay sacerdotekunapa jefen llumpay piñasqallaña pachankunatapas llikispan nirqa: —¿Imapaqñataq testigokunataqa munanchik? 64Qamkunapas uyarirunkichikñam payqa Dios tukusqanta ¿ima ninkichiktaq? —nispa. Chaymi llapallanku sentenciarqaku wañunanpaq. 65Hinaptinmi wakinku qallaykurqaku toqapayta, uyanta taparuspankum takaspanku nirqaku: —Musyakuy ¿pitaq takasuchkanki? —nispa. Guardiakunañataqmi uyanpi maqarqaku. 66Uray patiopi Pedro kachkaptinmi sacerdotekunapa jefenpa criadan hamurqa hinaspanmi Pedrota rikururqa ninapi qonikuchkaqta. 67Qawarayasqanmantam nirqa: —Qampas Nazaretmanta kaq Jesuswanmi purirqanki —nispa. 68Pedroñataqmi nirqa: —Paytaqa manam reqsinichu. Imamantachá rimapayawachkankipas —nispa. Chaynata nispan hawa punkuman lloqsiruptinmi gallo waqaramurqa. 69Huktawan qawarispanmi chaypi kaqkunaman chay criada nirqa: —Kay runaqa Jesuspa puriqmasinmi —nispa. 70Ichaqa Pedrom huktawan negakurqa. Ratollanmanmi chaypi kaqkunapas Pedrota nirqaku: —Cheqaptapunim qampas paykunamanta kaq kanki Galilea lawmanta kasqaykirayku —nispa. 71Chaymi Pedro ñakaspan juramentarqa: —Manam reqsinichu chay rimasqaykichik runataqa —nispa. 72Chay ratollapi iskay kaq kutitaña gallo waqaramuptinmi Pedro yuyarirurqa: “Manaraqpas gallo iskay kutita waqachkaptinmi kimsa kutikama negawanki” nispa Jesuspa nisqanta. Chayta yuyariruspanmi waqakuyta qallaykurqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\