MARCOS 15

1Achikyaruptinmi sacerdotekunapa jefenkuna huñunakurqa kamachikuqkunawan, Diospa leynin yachachiqkunawan hinaspa cortepi llapallan kaqkunawan, paykunam Jesusta aparqaku chaqnasqata prefecto Pilatoman. 2Chaymi Jesusta Pilato tapurqa: —¿Qamchu kanki judiokunapa reynin? —nispa. Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Arí, qampa nisqaykiman hinam —nispa. 3Sacerdotekunapa jefenkunam Jesusta tukuy imamanta acusarqaku. 4Chaymi Pilato huktawan tapurqa Jesusta: —¿Manachu imallatapas rimarinki? Uyariy tukuy ima acusasusqaykita —nispa. 5Jesusqa mana imallatapas rimariptinmi Pilatoñataq admirakurqa. 6Pascua Fiestapim watan-watan Pilato huk presota kachariq llapa runakunapa mañakusqanta. 7Carcelpim kachkarqa huk preso Barrabas sutiyoq, paymi wakin runakunapiwan chaqwata ruraspa runakunata wañurachirqa. 8Llapa runakuna hamuspankum Pilatota mañakurqaku costumbrenman hina huk presota kacharinanpaq. 9Chaymi Pilato tapurqa: —¿Munankichikchu reynikichik kacharinayta? —nispa. 10Chaynataqa tapurqa sacerdotekunapa jefenkuna Jesusta envidiallamanta payman entregasqankuta musyaspanmi. 11Ichaqa sacerdotekunapa jefenkunam runakunata alborotachirqa Pilatomanta Barrabasta mañanankupaq yachachispanku. 12Chaymi runakunata Pilato tapurqa: —Hinaptinqa ¿imatataq rurasaq “judiokunapa reynin” nisqaykichik Jesustaqa? —nispa. 13Paykunam huktawan qaparirqaku: —Wañunanpaq ¡chakatay! —nispa. 14Chaymi Pilato nirqa: —¿Ima mana allintañataq payqa rurarurqa? —nispa. Ichaqa runakunam astawanraq qaparirqaku: —¡Qañunanpaq chakatay! —nispa. 15Pilatom llapa runakuna agradayta munaspan Barrabasta carcelmanta kachaykachirqa Jesustañataqmi azoteykachispan chakataspa wañuchinankupaq entregaykurqa. 16Chaymi soldadokuna palaciopa pationman pusaruspanku llapa tropata huñururqaku. 17Morado pachawan hinarachispankum umanmanñataq churarurqaku kichkamanta simpasqa coronata. 18Hinaspam asipayaspanku nirqaku: —Kawsachun Judiokunapa Reynin —nispa. 19Soqoswan umanpi waqtapaspankum toqaparqaku, qonqorakuspankutaqmi adoraq tukurqaku. 20Chaynata asipayaruspankum horqorurqaku chay morado pachata hinaspankum kikinpa pachanwan churarachispanku pusarqaku chakatanankupaq. 21Cirene llaqtayoq Simonmi chakramanta hamuchkarqa, payqa karqa Alejandropa hinaspa Rufopa taytanmi. Simon chayninta pasachkaptinmi soldadokuna hapiruspa Jesuspa cruzninta hombrochirqa. 22Jesustam pusarqaku Golgota Moqoman, Golgotaqa calavera ninanmi. 23Hinaspankum qorqaku mirra hampiwan chaqrusqa vinota, Jesusmi ichaqa mana tomarqachu. 24Chaymantam Jesusta chakatarqaku wañunanpaq. Jesuspa pachanpaqñataqmi soldadokuna sortearqaku mayqanninmanpas tuparunanpaq. 25Las nuevetam Jesusta chakatarurqaku. 26Imamantam wañuchisqankutam letreropi qellqarqaku: “JUDIOKUNAPA REYNIN” niqta. 27Jesustawan kuskatam chakatarqaku iskay suwakunata, huknintam chakatarqaku alleq lawninpi, huknintañataq ichoq lawninpi. [ 28Chaynapim Bibliapa nisqan cumplikurqa, Bibliam nin: —Mana kasukuq runakunaman hukllawasqam karqa —nispa.] 29Chaynin pasaqkunam umankutapas aywispa kamirqaku: —¡Ha! Qamqariki templotapas tuñichispam kimsa punchawllapi hatarichinki, 30chaynaqa kikillayki librakuspaykiyá uraykamuy chay cruzmanta —nispa. 31Sacerdotekunapa jefenkunapas chaynataq Diospa leynin yachachiqkunapas Jesusmanta asikuspam ninakurqaku: —Wakinkunatam librarqa ichaqa kikinqa manam librakuyta atinchu. 32Israelpa reynin Cristo kaspaqa kunanyá cruzmanta uraykamuchun. Chaynata ruraptinqa paymanmi iñisunchik —nispa. Jesuswan kuska chakatasqa kaqkunapas paytam kamirqaku. 33Chawpi punchawña kachkaptinmi kay pacha tutayarurqa las treskama 34hinaptinmi chay horata Jesus qaparirqa: —Eloi, Eloi ¿lama sabactani? Chaynata nispanqa nichkarqa: “Diosnilláy, Diosnilláy ¿imanasqataq sapallaytaqa saqerullawanki?” nispanmi. 35Chaypi wakin kaqkuna chayta uyarispankum nirqaku: —Uyariychik Diosmanta willakuq Eliastam qayakuchkan —nispa. 36Hukninñataqmi kallpaykurqa esponjaman hinaspam vinagreman challpuykuspan soqoswan Jesusman haywarqa, soqoykachispanmi nirqa: —Qawasunchikyá Elias hamunqachus uraykachinanpaq —nispa. 37Hinaptinmi Jesus qaparispan wañukurqa. 38Templopi santuario rakinaq rakta tela altomanta urayman iskayman llikikururqa. 39Soldadokunapa capitanninmi Jesuspa chimpanpi sayachkarqa. Paymi imaynam Jesuspa wañusqanta qawaspan nirqa: —Cheqaptapunim kay runaqa Diospa Churin kasqa —nispa. 40Chaypitaqmi kachkarqa wakin warmikunapas karullamanta qawaspanku. Paykunawanmi kachkarqa: Magdala llaqtayoq Maria, sullka kaq Jacobopa hinaspa Joseypa maman Maria hinaspa Salomey. 41Chay warmikunam Galilea lawpi puriptin Jesusta qatirqaku yanapastin. Chaypitaqmi kachkarqa Jerusalenman Jesuswan riq achka warmikunapas. 42Chaykunaqa sucedekurqa samana punchawpaq preparakunanku viernespim. Manaraq inti seqaykuchkaptinmi 43Arimatea llaqtayoq Josey kallpanchakuspan yaykurqa Pilatopa kasqanman Jesuspa cuerponta mañaq. Joseyqa karqa judiokunapa cortenpi reqsisqa runam. Paypas suyachkarqam Diospa munaychakunanta. 44Pilatoñataqmi ña Jesus wañurusqanta uyariruspan admirakurqa chaymi soldadokunapa capitanninta qayaspa tapurqa: —¿Cheqaptachum wañurunña? —nispa. 45Jesus wañurusqantaña capitan willaykuptinmi Jesuspa cuerponta Joseyman Pilato qoykachirqa. 46Joseymi fino sabanasta rantiramuspan cruzmanta Jesuspa cuerponta uraykachispa chaywan wankukurqa. Qaqapi toqosqa sepulturaman churaykuspanmi hatun rumita tanqaramuspa punkunta taparurqa. 47Maypim pampasqankutam qawarqaku Magdala llaqtayoq Maria hinaspa Joseypa maman Maria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\