MARCOS 6

1Jesus chaymanta pasakuspanmi llaqtanman kutirqa discipulonkunapiwan kuska. 2Samana punchaw chayaramuptinmi payqa huñunakunanku wasiman yaykuspan yachachiyta qallaykurqa chaymi llapa runakuna admirakuspanku kaynata nirqaku: —¿Kay runaqa maypitaq yacharqa kaykunataqa? ¿Imaynataq chaskirqa kay yachaytaqa? ¿Imaynataq milagrokunataqa ruran? 3¿Manachum payqa Mariapa wawan carpintero? Kay llaqtanchikpim yachan paypa wawqen Jacobopas, Joseypas, Judaspas, Simonpas chaynataq paninkunapas —nispa. Chaynata nispamá Jesuspaq piñakururqaku. 4Jesusñataqmi nirqa: —Diosmanta willakuqkunataqa manam ayllunkunapas nitaq llaqtamasinkunapas allintaqa chaskinkuchu, huklaw llaqtakunapim ichaqa allin chaskisqa —nispa. 5Chayraykum Jesusqa iskay-kimsa milagrokunallata ruraspan as runakunallata sanoyachirqa umankuman makinta churaykuspan. 6Llaqtamasinkuna mana creeptinkum Jesusqa hukmanyarurqa. Hichpan llaqtakunapim Jesus yachachistin purimurqa. 7Chunka iskayniyoq discipulonkunata qayaykuspanmi iska-iskaymanta kacharqa, paykunamanmi atiyta qorqa demoniokunata runakunamanta qarqomunankupaq. 8Paykunatam kamachirqa: —Illaspaykichikqa amayá imatapas apaychikchu ni qoqawtapas ni tantatapas ni qollqetapas, apaspaqa-apaychik tawnallatayá, 9hinakuychikpas usutallawanyá, pachakuychikpas huk muda pachallawantaqyá. 10—Wasiman yaykuspaykichikqa chayllapiyá samakuychik chay llaqtamanta lloqsinaykichikkama. 11May llaqtapipas mana chaskisuptikichikqa hinaspa mana uyarisuptikichikqa chaymantayá lloqsiychik, usutaykichikpi allpatapas taspiychikyá chaynapi mana kasukuq kasqankuta yachanankupaq. 12Chaynata niruptinmi discipulonkunaqa lloqsispanku runakunaman willamurqaku: —Huchaykichikmanta wanakuychik —nispa. 13Paykunaqa demoniokunatapas runakunamantam qarqomurqaku hinaspam aceitewan untaspa onqoqkunatapas sanoyachirqaku. 14Tukuy kaykunatam Rey Herodes uyarirqa Jesusmanta runakuna rimasqanrayku. Wakin runakunam nirqaku: —Bautizaq Juanmi kawsariramuspan kaynaña atiyniyoqqa —nispa. 15Wakinñataqmi nirqaku: —Diosmanta willakuq Eliasmi kayqa —nispa. Hukkunañataqmi nirqaku: —Payqa Diosmanta willakuqmi, payqariki ñawpaq tiempopi hina Diosmanta willakuqmi. 16Herodes chayta uyariruspanmi nirqa: —Juanmi payqa, kunkan qorochisqay runam kawsariramusqa —nispa. 17Herodesmi ñawpaqtaraq Juanta hapirachimuspan carcelman pusachirqa, chaypim cadenarachirqa Herodiasrayku. Herodiasqa karqa Rey Herodespa wawqen Felipepa warminmi ichaqa Herodesmi paywan casarakururqa. 18Chayraykum Herodesta Juan nirqa: —Diospa leyninman hinaqa manam allinchu wawqekipa warminwan casarakusqaykiqa —nispa. 19Herodiasqa Juanta cheqniruspanmi wañurachiyta munarqa ichaqa manam atirqachu. 20Rey Herodesmi yacharqa Juanqa Diosllapaqña kawsaq kasqanta hinaspa justo kasqanta chaymi payta manchakuspan warmin Herodiasmanta waqaycharqa mana imatapas rurarunanpaq. Juanpa nisqanwan iskayrayachkaspapas Rey Herodesqa ganaswanmi uyarirqa. 21Ichaqa huk punchawmi Herodias munasqanta tarirurqa. Rey Herodespa santon chayaramuptinmi convidopaq qayachirqa soldadokunapa kamachiqninkunata hinaspa gobiernaqkunata, qayachirqataqmi Galilea lawpi allin reqsisqa runakunatapas. 22Convidopi kachkaptinkum Herodiaspa warmi wawan yaykuruspan tusurqa, Rey Herodestawan mikuqmasinkunata chay sipaspa tususqan llumpayta gustaruptinmi Rey Herodes sipasta nirqa: —Mañakuwaptikiqa imam munasqaykitam qosqayki —nispa. 23Juramentaspantaqmi nirqa: —Imam mañakuwasqaykitam qosqayki, qoykuykimanmi gobiernasqay llaqtakunapa partentapas —nispa. 24Chaymi sipasqa lloqsiramuspan mamanta tapurqa: —Mamáy ¿imatataq mañasaq? —nispa. Mamanñataqmi nirqa: —Bautizaq Juanpa umanta mañay —nispa. 25Sipasmi chaylla reypa kasqanman yaykuspan nirqa: —Kunachallan qoway huk platopi Bautizaq Juanpa umanta —nispa. 26Chaymi Rey Herodes llumpayta llakirikururqa, convidoman qayachisqankunapas juramentasqanta uyarisqankuraykum manaña negayta atirqachu. 27Chayllam soldadonta kamachirqa: —Juanpa umanta aparamuy —nispa. Chaymi soldado carcelman pasaspa Juanpa umanta qoruramuspan 28aparamurqa platopi, sipasman haywaykuptinmi payñataq mamanman qoykurqa. 29Chayta Juanpa discipulonkuna yacharuspankum hamurqaku paypa cuerponta apaspa pampamunankupaq. 30Jesuspa kachasqankuna iska-iskay risqankumanta kutiramuspankum paywan huñunakurqaku, paykunam willarqaku tukuy ima ruramusqankuta hinaspa yachachimusqankuta. 31Jesusñataqmi nirqa: —Hakuchik chunniqman chaypi samarimunaykichikpaq —nispa. Manañam mikunankupaqpas tiempo karqachu hukña-hukña runakuna hamusqanrayku. 32Chaymi Jesusqa discipulonkunallawan chunniqman pasakurqa huk botepi. 33Risqankuta rikuruspankum achka runakuna reqsirurqaku, llaqtakunamanta kallpaspankum paykunamantapas puntataraq chayarurqaku. 34Botemanta Jesus lloqsiruspanmi chay achkallaña runakunata qawaykuspa llakipayarikurqa paykunamanta mana michiqniyoq ovejakuna hina kaptinku chaymi willarqa achka yachachikuykunata. 35Yaqa inti seqaykuytañam Jesuspa discipulonkuna asuykuspanku nirqaku: —Ñam llumpay tardeña, Kaypiqa manam wasipas kanchu. 36Ripukuchunkuñayá, Kaypiqa manam imapas mikunankupaq kanchu, hichpa llaqtachakunaman hinaspa chakrakunaman rispankuyá imallatapas rantichunku —nispa. 37Jesusñataqmi nirqa: —Qamkunayá mikuykachiychik —nispa. Chaymi paykunañataq nirqa: —¿Ñoqaykuchu risaqku iskay pachak jornalpa chanin qollqewan tanta rantiq hinaspachum paykunaman mikuchisaqchu? —nispa. 38Jesusñataqmi tapurqa: —¿Haykataq tantaykichik kachkan? Maskamuychik —nispa. Tariruspankum Jesusta nirqaku: —Pichqa tantawan, iskay challwa kankasqallam —nispa. 39Chaymi discipulonkunata Jesus kamachirqa llapa runakunata rakispanku pastopi tiyachinankupaq. 40Llapa runakunam tiyarqaku pachakman hinaspa pichqa chunkaman rakinasqa. 41Hinaptinmi Jesus chay pichqa tantatawan iskay challwa kankasqata hapiykurqa hinaspam cielota qawarispan Diosman graciasta qorqa. Tantakunata pakiykuspanmi discipulonkunaman qorqa runakunaman aypunankupaq, aypuchirqataqmi challwakunatapas. 42Llapallankum mikurqaku saksanankukama. 43Tantapa hinaspa challwapa puchuqnintam huñururqaku chunka iskayniyoq canasta huntataraq. 44Yuyayniyoq qarikunallata yupaptinkum chay mikuqkunaqa karqa pichqa waranqa. 45Chaymantam Jesusqa discipulonkunata boteman yaykuchirqa puntaspanku qochata chimpanankupaq chaynapi llapa runakunata avianankama Betsaida llaqtaman rinankupaq. 46Llapa runakuna pasakuptinkuñam Jesusqa orqo lawman rirqa Diosta mañakunanpaq. 47Tutayaramuptinmi boteqa qochapa chawpintaña richkarqa, Jesusñataqmi qocha patallanpiraq sapallan kachkarqa. 48Discipulonkunatam rikururqa ñakariyllawanña yaku qachisqankuta, paykunaqa ñakarichkarqaku contrankupi llumpayta wayramuptinmi. Yaqa gallo waqaytañam Jesus paykunaman asuykurqa yaku hawanta puristin puntarunanpaq hina. 49Discipulonkunañataqmi yaku hawanta puriqta rikuruspanku manchachikupaq hapispanku qaparirqaku. 50Llapallanku mancharikuptinkum Jesusñataq nirqa: —¡Qarinchakuychik! Ñoqam kani, ama manchakuychikchu —nispa. 51Boteman Jesus seqaruptinmi wayra tanirurqa. Discipulonkunañataqmi admirasqallaña qawanakurqaku. 52Sonqonku rumiyaruptinmi paykunaqa mana entienderqakuchu tantakunata mirachisqanwan Jesuspa imam yachachisqanta. 53Qochata chimparuspankum Genesaret lawman chayarurqaku, chaypim boteta watarqaku. 54Botemanta chayraq lloqsichkaptinkum runakuna Jesusta reqsirurqaku. 55Rikuqninkuna tukuy hinastinman kallpaspankum Jesuspa kasqanman llapa onqoqkunata chakanakunapi apamurqaku. 56Llaqtakunamanwan chakrakunaman Jesus riptinmi ñankunaman onqoqkunata apamuqku hinaspam payta ruegakurqaku pachanpa patallantapas hapiykunankupaq chaymi llapallan hapiykuqninkunaqa sanoyarurqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\