MARCOS 7

1Jerusalenmanta hamuspankum fariseokuna Diospa leynin yachachiqkunapiwan Jesusman asuykurqaku. 2Paykunam rikururqaku Jesuspa wakin discipulonkunata makinkuta mana mayllakuspa mikuchkaqta chaymi paykunamanta rimarqaku. 3Fariseokunawan wakin judiokunaqa ñawpaq abuelonkupa costumbrenta qatispankum mana imatapas mikunkuchu manaraq allinta makinkuta mayllakuchkaspaqa. 4Mercadomanta kutimuspankupas manataqmi mikunkuchu manaraq puntata mayllakuchkaspankuqa. Paykunaqa qatinkutaqmi ñawpaq wakin costumbrekunatapas: Aywinkum vasokunata, jarrokunata, fierro mankakunata hinaspa catrekunata. 5Fariseokunam Diospa leynin yachachiqkunapiwan Jesusta tapurqaku: —¿Imanasqataq discipuloykikunaqa mikunku mana makinkuta mayllakuspanku? Paykunaqa abuelonchikkunapa costumbrentam mana kasukuchkankuchu —nispa. 6Chaymi Jesusñataq nirqa: —¡Iskay uyakuna! Allintam Diospa nisqanta ñawpaqtaraq Isaias qamkunamanta qellqarqa: “Simillanwanmi yupaychawan kay runakunaqa. Ñoqamanta karupim kachkan sonqonkuqa. 7Paykunaqa adorawankupas yanqapaqmi, yachachisqankupas runapa kamachisqallanmi.” 8—Qamkunaqa Diospa kamachikuyninkunata qonqaruspaykichikmi runakunapa costumbrenkunaman hinalla rurankichik. 9—Qamkunaqa Diospa kamachikuyninkunata mana kasuspam costumbrekichikkunallata qatinkichik. 10Moisesmi kaynata yachachirqa: “Tayta-mamaykita respetay, pipas tayta-mamanta ñakaqqa wañunqam” nispa. 11Aswanqa qamkunam ninkichik: “Huk runaqa tayta-mamanman ninmanmi: ‘Taytáy, mamáy, manam yanapaykimanchu. Qamkunaman qonaytam Diosman qoykuni Corban sutiyoq regalota’ nispa.” 12Chaynata nispam yachachinkichik manaña tayta-mamaykichikta yanapanaykichikpaq. 13Ñawpaq costumbrekunata cumplinaykichikraykum Diospa kamachisqankunata yanqachankichik, chaynallatam rurankichik wakin costumbrekunatapas. 14Chaymi Jesus mosoqmanta runakunata qayaykuspan kaynata yachachirqa: —Llapallaykichik uyarispayá kaykunata entiendeychik: 15Manam imapas mikusqanchu runataqa huchallichin, runataqa huchallichin sonqonmanta lloqsimuqmi. [ 16Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá.] 17Runakunamanta karunchakuruspan wasimanña Jesus yaykuruptinmi discipulonkuna tapurqa: —¿Imaninantaq chay yachachisqaykiqa? —nispa. 18Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —¿Qamkunapas manachu entiendenkichik? ¿Manachu yachankichik runapa mikusqanqa mana huchallichisqanta? 19Imam mikusqanqa manam runapa sonqonmanchu yaykun, chayqa wiksanman yaykuspanmi cuerponmanta lloqsin. Chaynata nispanmi Jesusqa yachachirqa llapa mikuykuna allin kasqanta. 20Payqa nirqataqmi: —Sonqonmanta lloqsiptinmi runaqa huchallikun. Tukuy mana allinkunata piensaspa, suwakuspa, runata wañuchispa, 22hukwan pierdekuspa, runakunapa imankunatapas munapayaspa, mana allinkunata ruraspa, engañaspa, qanra vidapi purispa, envidiakuspa, kamispa, runa-tukuspa hinaspa loco hina ruraspa. 23Kay imaymana huchakuna runapa sonqonmanta lloqsimuqmi runataqa huchallichin. 24Jesusmi llaqtanmanta lloqsiruspan Tiro lawman rirqa. Chaypi kasqanta mana pipas yachananta munaspam huk wasiman yaykururqa, chaywanpas llapa runakunaqa yacharurqakum chaypi kasqanta. 25Chaypim kachkarqa demoniopa ñakarichisqan warmi warma, paypa mamanmi Jesuspa chayaramusqanta uyariruspan chaypunilla hamurqa hinaspam Jesuspa chakinman qonqorakuykurqa. 26Chay warmiqa manam judiochu karqa aswanqa Siria hinaspa Fenecia nacionniyoq runakunapa castanmi. Chay warmim Jesusta ruegakurqa: —Wawallaymantayá demoniota qarqoruy —nispa. 27Chaymi Jesusñataq nirqa: —Suyaykuy, puntataqa warmakunaraqyá saksaruchun, manam allinchu warmakunamanta tantata qechuruspa allqokunaman wischuykuyqa —nispa. 28Hinaptinmi warmiñataq nirqa: —Arí chaynam taytáy, aswanqa mesapa ukunpi kaq allqokunapas mikunmi warmakunapa wichichisqanta —nispa. 29Chaymi Jesusñataq nirqa: —Allintam rimarunki, ripukuyña, demonioqa ñam wawaykimanta lloqsirunña —nispa. 30Wasinman chay warmi chayaruspanmi wawanta camapi tariykurqa sanotaña hinaspa demoniopa mana ñakarichisqantaña. 31Tiro lawmanta lloqsispam Jesus Sidon llaqtanta hinaspa Decapolis lawninta rispa Galilea qochaman chayarqa. 32Chaypim payman aparamurqaku sasa rimaq mana uyarikuq runata hinaspam ruegakurqaku: —Kay runamanyá makikita churaykuy sanoyarunanpaq —nispa. 33Jesusmi chay runata sapallanta huklawman pusarurqa, dedonkunata chay runapa rinrinkunaman hinaruspanmi toqayninwan qallunman tupaykachirqa. 34Altoman qawarispanmi sonqonpi llakirikuspan nirqa: —¡Efata! —nispa. Chayqa “¡Kicharikuy!” ninanmi. 35Chaypunillam chay runapa rinrinkuna kicharikururqa, qallunpas paskarikuruptinmi allintaña rimarqa. 36Jesusmi chaypi kaqkunata kamachirqa: —Kay rurasqaytaqa amam pimanpas willakunkichikchu —nispa. Chaynata Jesus kamachichkaptinpas aswanraqmi willakurqaku. 37Chaymi runakuna admirakuspanku nirqaku: —Jesusqa tukuy allintam ruran, mana uyariqkunatam uyarichin, rimachintaqmi mana rimaqkunatapas —nispanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\