MATEO 13

1Chay punchawmi Jesus wasimanta lloqsiruspan tiyaykurqa lamar qochapa patanpi. 2Achkallaña runakuna kaptinmi boteman yaykuspan tiyaykurqa, lliw runakunañataqmi qocha patallanpi karqaku. 3Chaymi Jesus achka yachachikuykunata rimarirqa kayna rikchanachiykunawan: —Huk runam rirqa tarpukuq. 4Muhuta maqchiptinmi wakin wichirqa ñanman, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa. 5Wakinñataqmi wichiykurqa ranraman hinaptinmi chay muhu chaylla wiñaramurqa as allpallapi kasqanrayku. 6Ichaqa inti rupariykamuptinmi mana sumaq sapichakusqa kasqanrayku chakirurqa. 7Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman hinaptinmi kichkakuna wiñaruspa muhu wiñaqta eqoyarachirqa. 8Wakinñataqmi allin allpaman wichiykusqanrayku wiñaruspan rururqa, wakinmi huk muhullamanta rururqa pachakta, wakinñataq soqta chunkata, wakinñataq kimsa chunkata. 9—Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá. 10Hinaptinmi discipulonkuna Jesusman asuykuspa tapurqaku: —¿Imanasqataq runakunataqa rikchanachispa yachachinki? —nispa. 11Chaymi payñataq nirqa: —Qamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik, wakin runakunamanmi ichaqa mana chaynatachu yachachini. 12Kapuqniyoqmanqa achkataraqmi yapasaq, aslla kapuqniyoqmantam ichaqa aslla kapuqnintapas qechurusaq. 13Chaymi paykunamanqa rikchanachispa rimapayani. Qawakuchkaspapas manam rikunkuchu, uyarichkaspapas manataqmi entiendenkuchu. 14Chayraykum paykunapiqa cumplikun Diosmanta willakuq Isaiaspa nisqan. Paymi nirqa: “Uyarispapas manam entiendenkichikchu, qawakuspapas manam cuentata qokunkichikchu. 15Kay runakunapa sonqonqa rumiyarunmi. Paykunaqa rikurirun sasa uyarikuqmi. Qemchikurunkum mana rikukunankupaq. Upa tukurunkum mana uyarinankupaq chaynapi tukuy sonqonkuwan mana entiendenankupaq, chaynapi mana kutirikamuwanankupaq chaynapi mana sanoyachinaypaq” 16—Mayna kusisqam kankichik kaykuna qawaqkunaqa hinaspa uyariqkunaqa. 17Cheqaptapunim nikichik, Diosmanta willakuq achka runakunam justo kaq runakunapiwan rikusqaykichikta rikuyta munarqaku ichaqa manam rikurqakuchu, uyarisqaykichiktapas uyariytam munarqaku ichaqa manam uyarirqakuchu. 18—Yachaychikyá tarpuqwan rikchanachisqaypa imam ninanta: 19Diospa munaychakusqanmanta willakuyta uyarichkaspan mana entiendeqqa ñanman wichiykuq muhumanmi rikchakun, mana allin hamuruspanmi tarpusqa muhuta qechurun sonqonmanta. 20Wakin runañataqmi rikchakun ranraman wichiykuq muhuman. Diospa palabranta uyarispam kusisqallaña chaskin. 21Aswanqa mana sapichasqa kasqanraykum mana unaytachu kawsan. Ñakarispa hinaspa Diospa palabranrayku cheqnisqa kasqanwan hukmanyaruspam chaylla urmarun. 22Wakin runañataqmi rikchakun kichka-kichka ukuman wichiykuq muhuman. Diospa palabranta uyarichkaspanpas kay pachapi kaqkunamanta sinchita preocupakuspanmi kusikuytapas tarin llapa kapuqninkunallapi chaynapim payqa kikillanta engañakun. Tukuy kaykuna runapa sonqonman yaykuruptinmi Diospa palabranqa mana yanapanñachu. 23Wakin runakunam ichaqa rikchakun allin allpaman wichiykuq muhuman, paykunaqa Diospa palabranta uyarispam entiendenku, paykunaqa rikchakun allin cosecha qespiqmanmi. Wakinmi chulla granollamanta pachak ruruq hina, wakinñataq soqta chunka ruruq hina, wakinñataq kimsa chunka ruruq hina. 24Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqa rikchakun chakranpi allin muhu tarpuqmanmi. 25Ichaqa puñuchkaptinkum trigo tarpusqanman enemigon chaqchuykurqa cebadillata hinaspam pasakurqa. 26Trigo wiñaramuspan ruruyta qallariptinmi cebadillapas rikurirurqa. 27Hinaptinmi runakuna patronninman willamurqaku: —Señorllayku, chakrapiqariki tarpuchirqanki allin muhutam ¿maymantamá wiñaramun kay cebadillaqa? —nispa. 28Chaymi payñataq nirqa: —Enemigoymi kaytaqa rurarun —nispa. Hinaptinmi runankunañataq tapurqaku: —¿Munankichu cebadilla qoraramunaykuta? —nispa. 29Chaymi payñataq nirqa: —Ama, yanqañataqmi trigontinta chutaramuwaqchik. 30Kuskayá wiñachun cosechakama, chaypiñam llamkaqkunata kamachisaq cebadillata puntata ruturuspa watasqata ramillan-ramillan kañanankupaq hinaspa trigotañataq taqeyman waqaychanankupaq. 31Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqanqa rikchakun huk runapa tarpusqan mostaza muhumanmi. 32Mostazaqa llapallan muhumantapas uchuychallam, wiñaruspam ichaqa wakin qorakunatapas masyarunraq, monteyaruptinmi silguerokunapas kallmankunapi qesachakun. 33Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqanqa rikchakun huk warmi kimsa tupu harinata chapuruptin poqorachiq qonchumanmi. 34Jesusmi tukuy kaykunata runakunaman nirqa rikchanachiykunawan, mana rikchanachispaqa manam imatapas rimarqachu. 35Chaynapim Diosmanta willakuqpa qellqasqan cumplikurqa, paymi nirqa: Rikchanachiykunawanmi rimarisaq Kay pachata Dios unanchasqanmantapuni pakasqa kaqkunatam yachachisaq. 36Runakunata aviaruspanmi Jesus wasiman yaykurqa, hinaptinmi discipulonkuna payman asuykuspa nirqaku: —Entiendeykachiwaykuyá chakrapi wiñaruq cebadillawan rikchanachisqaykita —nispa. 37Chaymi payñataq nirqa: —Chay allin muhu tarpuqqa Diosmanta Hamuq Runam. 38Chakraqa kay pacham, allin muhuñataqmi Diospa munaychakusqanpaq kaqkuna, cebadillañataqmi mana allinpaq kaqkuna. 39Chay cebadilla tarpuq enemigoqa diablom, cosechaqa kay pachapa puchukayninmi, cosechaqkunañataqmi angelkuna. 40Paykunapas kanqa cebadillata huñuspa ninapi kañasqanku hinam kay pachapa puchukayninpi. 41Diosmanta Hamuq Runam angelniykunata kachamusaq munaychakusqaymanta llapa pantachikuqkunatawan mana allin ruraqkunata huñuchispa 42rupachkaq hornoman wischuchinaypaq. Chaypim waqayllawanña kirunkutapas kirichichichinqaku. 43Mana huchallikuqkunam ichaqa Dios Taytankupa munaychakusqanpi inti hina kancharinqaku. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá. 44—Diospa munaychakusqanqa rikchakun chakrapi pampasqa pakamanmi. Chaytam runa tariruspa aswanraq pakapaykun, kusisqallaña pasaspanmi tukuy kapuqninta rantikaramuspan rantirun chay chakrata. 45—Diospa munaychakusqanqa rikchakun sumaq perlaskuna maskaq negociantemanmi. 46Paymi ancha precioyoq perlasta tariruspan rirqa tukuy kapuqnin rantikuq hinaspam rantirurqa chay perlasta. 47—Diospa munaychakusqanqa rikchakun tukuy rikchaq challwa hapiq mallamanmi. 48Mallaman challwakuna huntaruptinmi lamar qochapa patanman aysanku hinaspam tiyaykuspa akllanku challwata, allinnintam hinanku canastaman, mana valeqtañataqmi wischunku. 49Chaynam kanqa kay pachapa puchukayninpipas, angelkuna hamuspam mana allin runakunata justo runakunamanta rakinqa. 50Mana allin runakunataqa wischunqa rupachkaq hornomanmi. Chaypim waqayllawanña kirunkutapas kirichichichinqaku. 51Jesusmi tapurqa: —¿Entiendenkichikchu kaykunata? —nispa. Hinaptinmi paykunañataq nirqaku: —Arí, taytáy —nispa. 52Chaymi Jesusñataq yapatawan nirqa: —Diospa leynin yachachiqkunaqa Diospa munaychakusqanmantam sumaqllataña yachanku chaymi paykunaqa rikchakun tukuy kapuqninmanta mawkapas otaq mosoqpas horqomuq wasiyoqman. 53Jesusmi kay rikchanachiykunata rimaruspan pasakurqa chaymanta. 54Nazaret llaqtanman chayaruspanñataqmi yachachirqa huñunakunanku wasipi hinaptinmi runakuna admirakuspa nirqaku: —¿Imaynanpi yachayniyoq kaspamá kay runaqa tukuy milagrokunataqa ruran? 55Kayqariki carpinteropa churinmi hinaspa Mariapa wawanmi, wawqenkunañataqmi Jacobo, Josey, Simon hinaspa Judas. 56Llapallan paninkunapas ¿manachum llaqtamasinchik? ¿Imaynanpimá tukuy kaykunataqa ruran? —nispa. 57Chayna piñasqa kaptinkum Jesus nirqa: —Diosmanta willakuqtaqa manam allintachu chaskinku ayllunkunapas nitaq llaqtamasinkunapas, huklaw llaqtakunapim ichaqa allin chaskisqa —nispa. 58Chaymi llaqtanpiqa as milagrollata rurarqa, mana paypi creesqankurayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\