MATEO 27

1Achikyaramuptinmi sacerdotekunapa llapallan jefenkuna judiokunapa kamachiqninkunawan tanteanakurqaku Jesusta wañurachinankupaq. 2Chaymi chaqnasqata pusaspanku prefecto Pilatoman entregaykurqaku. 3Traicionaq Judasñataqmi Jesusqa wañunanpaq sentenciasqa kasqanta qawaykuspan ñakakurqa chaymi chay kimsa chunka qollqeta kutiykachipurqa sacerdotekunapa jefenkunaman hinaspa kamachikuqkunaman. 4Paykunatam nirqa: —Huchallikurunim mana huchayoq runata wañuchinaykichikpaq qamkunaman rantikuruspay —nispa. Chaymi paykunañataq nirqaku: —¿Imataq qokuwanku ñoqaykutaqa? ¡Chayqa qampa asuntoykim! —nispa. 5Chaymi Judasñataq templopi qollqeta choqaruspan pasaspan warkukaramurqa. 6Sacerdotekunapa jefenkunañataqmi qollqeta hoqarimuspanku nirqaku: —Kay qollqetaqa manam ofrendakunamanqa hukllawachwanchu, kayqa yawarpa chaninmi —nispa. 7Hinaspam tanteanakuruspanku chay qollqewan rantirurqaku manka ruraqpa allpanta forasterokunata pampanankupaq. 8Chaymi kay libro qellqasqa kasqan punchawkama chay allpata sutichanku Yawar Chakrawan. 9Chaynapim cumplikurqa Diosmanta willakuq Jeremiaspa nisqan, paymi nirqa: —Israel runakunapa precio churasqan kimsa chunka qollqetam hapirqaku 10hinaspam chaywan rantirqaku manka ruraqpa allpanta, chaynataqa rurarqaku Señorpa kamachiwasqanman hinam —nispa. 11Pilatopa qayllanpi Jesus sayaykuptinmi tapurqa: —¿Qamchu kanki judiokunapa Reynin? —nispa. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Arí, qampa nisqaykiman hinam —nispa. 12Sacerdotekunapa jefenkunapiwan kamachikuqkunam Jesusta acusarqaku chaymi Jesusñataq mana imatapas nirqachu. 13Chaymi Pilato nirqa: —¿Manachu uyarinki tukuy ima contraykipi nisqankuta? —nispa. 14Jesus mana imatapas niptinmi prefectoñataq llumpayta admirakurqa. 15Pascua Fiestapim watan-watan Pilato kachariq llapa runakunapa munasqan huk presota. 16Chay tiempopim lliwpa reqsisqan Barrabas carcelpi kachkarqa. 17Llapa runakuna huñunasqa kachkaptinmi Pilato tapurqa: —¿Mayqantataq munankichik kacharinayta? ¿Barrabastachu icha Cristowan sutichasqa Jesustachu? —nispa. 18Chaynataqa tapurqa Jesustaqa envidiallamanta entregasqankuta yachaspanmi. 19Pilato cortepi kachkaptinmi warmin willachimurqa: —Amam imanankipaschu chay allin ruraq runataqa. Chisim mosqoyniypi llumpaysuta ñakarirqani paypa causanpi —nispa. 20Sacerdotekunapa jefenkunapiwan kamachikuqkunañataqmi yacharachirqa runakunata Barrabasta mañakunankupaq chaynapi Jesusñataq wañuchisqa kananpaq. 21Prefecto Pilatom yapatawan tapurqa: —¿Mayqannintataq kacharinayta munankichik? —nispa. Chaymi paykunañataq nirqaku: —Barrabasta —nispa. 22Pilatoñataqmi tapurqa: —Hinaptinqa ¿imatataq rurasaq Cristowan sutichasqa Jesustaqa? —nispa. Chaymi llapallanku nirqaku: —¡Chakatasqa kachun! —nispa. 23Hinaptinmi Pilato nirqa: —¿Ima mana allintañataq payqa rurarurqa? —nispa. Chaymi paykunañataq aswanraq qaparirqaku: —¡Chakatasqa kachun! —nispa. 24Hatun chaqwata qawaykuspanmi Pilato mana ima ruraytapas atirqachu. Chaymi yakuta aparachimuspan runakuna qawachkaptin makinta mayllakururqa hinaspam nirqa: —Manam huchayoqchu kasaq kay runapa wañusqanmantaqa, qamkunañayá imaynapas kakuychik —nispa. 25Hinaptinmi llapallan runakunañataq nirqaku: —¡Paypa wañusqanmantaqa ñoqaykum huchayoq kasaqku mirayniykupiwan! —nispa. 26Barrabasta Pilato kachaykachispanmi Jesustañataq azoteykachispa entregaykurqa chakatasqa kananpaq. 27Prefectopa soldadonkunam Jesusta palacioman pusaruspanku llapa tropata huñururqaku. 28Chaypi llatanaruspankum hinarachirqaku grosella pachawan. 29Umanmanñataqmi churachirqaku kichkamanta simpasqa coronata. Alleq makinmanñataqmi hapichirqaku soqosta hinaspam ñawpaqninpi qonqorakuspanku burlakurqaku: —¡Kawsachun Judiokunapa Reynin! —nispa. 30Toqasparaqmi umanpi chay soqoswan waqtarqaku. 31Chaynata asipayaruspankum horqorurqaku chay grosella pachata hinaspankum kikinpa pachanwan churarachispanku pusarqaku chakatanankupaq. 32Chaymanta lloqsichkaspam tuparurqaku Cirene llaqtayoq Simonwan, payta hapiruspankum hombrochirqaku Jesuspa cruzninta. 33Chaynapim chayarurqaku Golgota Moqoman. Golgotaqa calavera ninanmi. 34Chaypim Jesusman tomachirqaku hayaqwan chaqrusqa vinota. Jesusñataqmi malliykuspan mana tomayta munarqachu. 35Chakataruspankum Jesuspa pachankunatañataq soldadokuna sortearqaku mayqanninmanpas tuparunanpaq. 36Hinaspam tiyaykuspanku Jesusta cuidarqaku. 37Cruzpa umanpiñataqmi qellqarqaku imamantam wañuchisqankumanta, chay qellqasqankum nirqa: “JUDIOKUNAPA REYNIN JESUS” nispa. 38Jesustawan kuskatam chakatarqaku iskay suwakunata, hukninta alleq lawninpi, huknintañataq ichoq lawninpi. 39Chaynin pasaqkunañataqmi umankutapas aywisparaq kamirqaku: 40—Qamqariki nirqanki: “Templota tuñirachispaymi kimsa punchawllapi hatarirachisaq” nispam, chaynaqa Diospa Churin kaspaykiqa kikillayki librakuspayá cruzmanta uraykamuy —nispa. 41Sacerdotekunapa jefenkunapas, Diospa leynin yachachiqkunapas chaynataq judiokuna kamachiqkunapas Jesustam burlakurqaku kaynata: 42—Wakinkunatam librarqa ichaqa kikinqa manam librakuyta atinchu. Israelpa Reynin kaspaqa uraykamuchunyá cruzmanta, chaymi iñisunchik. 43Diospim confiakurqa, Diosyá kunan salvachun cheqapta kuyaspaqa “Diospa Churinmi kani” nichkaptinqa. 44Kamirqakutaqmi Jesuswan kuska chakatasqa suwakunapas. 45Kay pacham tutayarurqa chawpi punchawmanta las treskama. 46Yaqa las trestam Jesus qaparirqa: —¡Elí, Elí! ¿Lama Sabactani? —nispa. Kayqa: “Diosnilláy, Diosnilláy ¿imanasqataq sapallaytaqa saqerullawanki?” ninanmi. 47Chaypi wakin kaqkunañataqmi uyariruspanku nirqaku: —Kay runaqa Diosmanta willakuq Eliastam qayakuchkan —nispanku. 48Chaymi hukninñataq kallpaykurqa esponjawan hinaspam vinagreman challpuykuspan soqoswan Jesusman haypaspa soqochirqa. 49Wakinñataqmi nirqa: —Suyaychik, qawasunchik Elias hamunqachus libraqnin —nispa. 50Huktawan Jesus qaparispam espiritunta Taytanman qospan wañukurqa. 51Chay ratollapim templopi santuario rakiq rakta tela altomanta urayman iskayman llikikururqa. Allpapas kuyurirurqam, qaqakunapas raqrarurqam. 52Achka sepulturakuna kicharikuruptinmi Diospi iñiqkunapa cuerponkuna kawsariramurqa. 53Kaykunam sepulturankumanta lloqsiramurqaku Jesuspa kawsarimusqanpa qepanta hinaspam yaykurqaku Jerusalen llaqtaman, chaytaqa achka runakunam rikurqaku. 54Jesusta cuidaq capitanñataqmi wakin soldadokunapiwan temblorta hinaspa tukuy imakuna pasasqanta qawaykuspa mancharikururqaku hinaspam nirqaku: —Cheqaptapunim payqa Diospa Churin kasqa —nispa. 55Chaypim kachkarqaku achka warmikuna karullamanta qawaspanku. Paykunam Jesusta yanapastin qatimurqaku Galilea lawmanta. 56Paykunawanmi kachkarqa Magdala llaqtayoq Mariapas chaynataq Jacobopapiwan Joseypa maman Mariapas chaynataq Zebedeopa warminpas. 57Tutaykuchkaptinñam Arimatea llaqtayoq Josey sutiyoq apu runa hamurqa. Paypas karqa Jesuspa discipulonmi. 58Paymi rirqa Pilatomanta Jesuspa cuerponta mañaq. Hinaptinmi Pilato kamachirqa Jesuspa cuerponta qonankupaq. 59Chaymi Joseyqa Jesuspa cuerponta mosoq sabanaswan wankuykurqa. 60Hinaspam qaqapi kikinpaq toqochisqan mosoq sepulturaman churarqa, punkuntañataqmi taparqa hatun rumita tanqamuspan hinaspam ripukurqa. 61Chaypitaqmi kachkarqa Magdala llaqtayoq Mariawan huknin Mariapas sepulturapa chimpanpi tiyaspanku. 62Paqarinnintin samana punchaw tutaykuqtam sacerdotekunapa jefenkunapiwan fariseokuna Pilatoman rispanku 63nirqaku: —Señor Prefecto, yuyachkanikum, chay llulla runaqa kawsachkasparaqmi nirqa: “Wañuspayqa kimsa punchawmantam kawsariramusaq” nispa. 64Chaynaqa kamachiyá kimsa punchawkama sepultura seguranankupaq, yanqañataq discipulonkuna cuerponta tuta suwaruspanku runakunaman ninmanku: “Wañusqanmantam kawsarirun” nispanku, hinaptinmi chay llullaqa ñawpaq llullakusqanmantapas aswanraq karunman. 65Chaymi pilatoñataq nirqa: —Chayqayá soldadokunaqa. Rispaykichikyá yachasqaykichikman hina seguramuychik —nispa. 66Chaymi pasaspanku sepulturata allinta seguramurqaku, punkupa tapaqnin rumita sellaykuspankum cuidaq soldadokunata chaypi saqeykurqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\