1 Crónicas 12

1Cispa churin rey Saulpa wikch'usqan Siclagpi David qhepakushaqtinmi, chay allin qhari soldadokuna payman rirqanku, paykunaqa maqanakuypi yanapaqnin 2allin armasqan karqanku, chaymi iskaynin makinkuwan rumita warak'aytapas wach'inawan wach'iytapas yacharqanku. Benjamín ayllumanta Saulpa wawqenkunan karqan: 3Gabaamanta Semaaq churinkuna, umallinku Ahiezerpiwan Joaspiwan, Azmavetpa churinkuna Jezielpiwan Peletpiwan, Beraca, Anatotmanta Jehú, 4Gabaonmanta Ismaías (payqa kinsa chunka qharikunaq umallinmi karqan, paykunamanta huknin allin qhari), Jeremías, Jahaziel, Johanán, Gederamanta Jozabad, 5Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Harufmanta Sefatías, 6Coré ayllumanta Elcana, Isaías, Azareel Joezer, Jasobeampiwan. 7Gedormanta Jerohampa churinkuna, Joelapiwan Zebadiaspiwan. 8Hinallataq Gad ayllu wakin soldadokunaqa ch'inneq pukarapi David kashaqtin payman huñukurqanku, paykunaqa allin maqanakuq qharikunan karqanku, allintataq wakiyarqanku escudowan lanzawan maqanakuytapas. Uyankupas leonpa uyan hinan karqan, taruka hina usqhay phawaqtaq karqanku. 9Paykunan karqan ñawpaqkaq Ezer, iskaykaqtaq Obadías, kinsakaqtaq Eliab, 10tawakaqtaq Mismana, phisqakaqtaq Jeremías, 11soqtakaqtaq Atai, qanchiskaqtaq Eliel, 12pusaqkaqtaq Johanán, isqonkaqtaq Elzabad, 13chunkakaqtaq Jeremías, chunka hukniyoqkaqtaq Macbanai. 14Chay Gad ayllu soldadokunaqa umallin karqanku. Qhepakaqqa pachak soldado hinan karqan, ñawpaqkaqtaq waranqa soldado hina karqan. 15Paykunan cosecha qallariy tiempopi Jordán mayuta patantinraq llimp'ashaqtin chimparqanku, hinaspan mayuq chimpapuran wayq'okunapi tiyaq llapan runakunata qatirirqanku. 16Hinallataq Benjamín ayllu wakin runakuna Judá ayllu wakin runakunapiwan Davidman rirqanku pukarapi kashaqtin. 17Hinan Davidqa paykunawan tupaq lloqsimuspa nirqan: –Qankuna hamunkichis sumaqwan ñoqata yanapawanaykichispaq chayqa, allinmi, qankunawanmi hukllachasqa kasaq, ichaqa mana pi contra huchallikushaqtiy awqaykunaman hap'ichiwanaykichispaq hamunkichis chayqa, ñawpa taytanchispa Diosninmi rikusunkichis, hinaspa muchuchisunkichis, nispa. 18Hinan kinsa chunkaq umallin Amasaita Diospa Espiritun hunt'aykurqan, chaymi payqa nirqan: –¡David, kamachiykin kayku! ¡Isaipa churin, qanwanmi kashayku! ¡Allillanpuni atipaqllapuni kay! ¡Yanapaqniykikunapas ahinallataq kachun! ¡Diosmi qantaqa yanapasunki! nispa. Chaymi Davidqa paykunata chaskirqan, hinaspa llat'anaq t'aqa soldadokunaq umallinta churarqan. 19Davidqa Filistea soldadokunawan kuska rey Saúl contra maqanakuq rishaqtinmi, Manasés ayllumanta wakin qharikunaqa paywan huñukurqanku. Filistea umallikunataq rimanakuspa ninakurqanku: Paqtan wiraqochan Saulman chimparqapunman, hinaspa ñoqanchista wañuchiwasunman, nispa. Chaymi Davidtaqa llaqtanta kachapurqanku, hinan Davidqa Filistea soldadokunata mana yanaparqanchu. 20Davidqa Siclagman ripushaqtinmi Manasés ayllumanta kaykuna paywan huñukurqan: Adnas, Jozabad, Jediael, Micael, Jozabad, Eliú, Ziletaipiwan. Paykunan karqan Manasés ayllupi waranqa runakunaq umallinkuna. 21Paykunaqa llapankun allin qhari karqanku, chayraykun Davidta yanaparqanku llat'anaq t'aqa runakuna contra, chaymi soldadokunaq umallin kapurqanku. 22Sapa p'unchaymi David yanapaq runakunaqa yapakurqan, ancha hatun kallpasapa ejército kanankama. 23Maqanakuypaq allin wakichisqa qharikunan Hebronta Davidman rirqanku, Saulpa kamachisqan suyuta payman qonankupaq, Señor Diospa kamachikusqan simiman hina. Kaykunan karqan: 24Judá ayllumanta: Soqta waranqa pusaq pachak qharikuna, maqanakuypaq allin wakichisqa escudoyoq lanzayoq ima. 25Simeón ayllumanta: Qanchis waranqa pachakniyoq maqanakuypaq allin qharikuna. 26Leví ayllumanta: Tawa waranqa soqta pachak qharikuna, 27Aaronpa ayllun umalli Joiada, kinsa waranqa qanchis pachak qharikunapiwan, 28allin maqanakuq qhari Sadoc sutiyoq waynapas, ayllunmanta iskay chunka iskayniyoq umalli runakunapiwan. 29Benjamín ayllumanta: Kinsa waranqa Saulpa wawqenkuna. Paykunamantaqa askharaqmi chay p'unchaykama Saulpa ayllunpi hunt'aqllapuni kasharqanku. 30Efraín ayllumanta: Iskay chunka waranqa pusaq pachak allin qharikuna, ayllunkupi mentasqa qharikuna. 31Manasés kuskan ayllumanta: Chunka pusaqniyoq waranqa qharikuna. Paykunan Davidta reyta churanankupaq sutinkumantakama kachasqa karqanku. 32Isacar ayllumanta: Iskay pachak umallikuna, kamachisqan wawqenkunapiwan. Paykunan allinta yacharqanku tiempo tanteayta, yachallarqankutaq imatachus Israel ruwanantapas. 33Zabulón ayllumanta: Phisqa chunka waranqa allin maqanakuq qharikuna, tukuy t'aqa armakunawan maqanakuypaq allin wakichisqa, tukuy sonqo maqanakunankupaq allin yuyaykusqa. 34Neftalí ayllumanta: Waranqa umalli runakuna, kinsa chunka qanchisniyoq waranqa escudoyoq lanzayoq qharikunapiwan. 35Dan ayllumanta: Iskay chunka pusaqniyoq waranqa soqta pachak maqanakuypaq wakichisqa qharikuna. 36Aser ayllumanta: Tawa chunka waranqa allin maqanakuq qharikuna, maqanakuypaq allin wakichisqa. 37Jordán mayu chimpamantataq Rubén ayllumanta, Gad ayllumanta, Manasés kuskan ayllumantawan pachak iskay chunka waranqa tukuy t'aqa armayoq qharikuna. 38Llapan chay allin maqanakuq qharikunan maqanakuypaq hina wachuchasqa Hebronta rirqanku tukuy sonqo Davidta Israel suyupi reyta churanankupaq. Hinallataq wakin Israel runakunapas huk-nisqalla llapanku karqanku Davidta Israel reyta churanankupaq. 39Hinan Davidwan Hebronpi kinsa p'unchay qhepakurqanku mikhuspanku ukyaspanku, ayllu-masinkuna paykunapaq mikhunata wakichisqanrayku. 40Qorpankunapi tiyaqkunapas, karupi tiyaq Isacar ayllu, Zabulón ayllu, Neftalí ayllu runakunapas mikhunata apamullarqankutaq, asnokunapi, camellokunapi, mulakunapi, torokunapi cargaspa. Karqantaq askha hak'u, higos k'umpa, pasas k'umpa, vino, aceite, torokuna, ovejakunapas, Israelpi kusikuy kasqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\