1 Crónicas 15

1Llaqtanpin Davidqa wasikunata paypaq ruwakurqan, Diospa arcanpaqtaq huk cheqasta wakichispa chaypi karpata sayarichirqan. 2Hinaspan nirqan: –Diospa arcantaqa Leví runakunallan apanan, Señor Diosmi paykunataqa akllakusqa arcanta apapunanpaqpas tukuy tiempo payta servinanpaqpas, nispa. 3Chaymi Davidqa llapan Israel runakunata Jerusalenpi huñuykurqan, Señor Diospa arcanta wakichisqan karpaman apanankupaq. 4Huñullarqantaq Aaronpa mirayninta, Leví runakunaq miraynintapas. 5Chaymi Cohat ayllumanta hamurqan umalli Uriel pachak iskay chunka wawqenkunapiwan. 6Merari ayllumanta hamurqan umalli Asaías iskay pachak iskay chunka wawqenkunapiwan. 7Gersón ayllumanta hamurqan umalli Joel pachak kinsa chunka wawqenkunapiwan. 8Elizafán ayllumanta hamurqan umalli Semaías iskay pachak wawqenkunapiwan. 9Hebrón ayllumanta hamurqan umalli Eliel pusaq chunka wawqenkunapiwan. 10Uziel ayllumanta hamurqan umalli Aminadab pachak chunka iskayniyoq wawqenkunapiwan. 11Davidqa waqyallarqantaqmi sacerdote Sadocta Abiatartawan. Hinallataq Leví runakuna Urielta, Asaiasta, Joelta, Semaiasta, Elielta, Aminadabtawan. 12Hinaspan paykunata nirqan: –Qankunan Leví ayllu runakunaq umallinkuna kankichis, ch'uyanchakuychis qankunapas wawqeykichispas, Israelpa Diosnin Señorpa arcanta wakichisqay karpaman apamunaykichispaq. 13Ñawpaq kutiqa manan qankunachu aparqankichis, chaymi Diosninchis Señor Diosqa muchuchiwarqanchis. Manataqmi payta tapurqanchischu kamachikusqanman hina imaynatachus ruwananchispaq, nispa. 14Hinan sacerdotekunapas Leví runakunapas ch'uyanchakurqanku Israelpa Diosnin Señor Diospa arcanta apanankupaq. 15Chaymantataq Leví runakunaqa Diospa arcanta aparqanku, arcataqa k'aspinmantan rikraykukurqanku, Señor Diospa Moiseswan kamachisqanman hina. 16Davidtaq Leví runakunaq umallinkunata kamachirqan: –Wawqeykichiskunamanta churaychis takiqkunata kusisqa takinankupaq, churallaychistaq tocaqkunatapas, arpata, tawtinkuta, platillota ima tocanankupaq, nispa. 17Hinan Leví runakunaqa churarqanku Joelpa churin Hemanta, wawqenkunamanta Berequiaspa churin Asafta, Merari ayllumanta wawqenkunamantawan Cusaiaspa churin Etanta. 18Paykunaman qatiqkaq wawqenkunatataq churarqan Zacariasta, Jaazielta, Semiramot-ta, Jehielta, Unita, Eliabta, Benaiata, Maasiasta, Matatiasta, Elifelehuta, Micniasta, punku qhawaqkuna Obed-edomta, Jeieltawan. 19Hinan Hemán, Asaf, Etanpiwan takiqkunaqa broncemanta platillokunata tocarqanku. 20Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Elial, Maasías, Benaiaspiwanmi ñañuman tupasqa tawtinkukunata tocarqanku. 21Matatías Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jeiel, Azaziaspiwantaq rakhuman tupasqa arpakunata tocarqanku. 22Leví runakunaq umallin Quenaniastataq takiqkuna kamachiqta churarqan, takikunapi hamawt'a kasqanrayku. 23Berequiaswan Elcanawan Obed-edomwan Jehiaspiwantaq arca karpa punkuta qhawarqanku. Diospa arcanpa ñawpaqenpi corneta tocaq sacerdotekunataq karqan: Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezerpiwan. 25Ahinatan Davidqa Israel kurak runakunapiwan waranqa soldadoq umallinkunapiwan kusisqa rirqanku Obed-edompa wasinmanta Señor Diospa rimanakuynin arcata apanankupaq. 26Diosmi kallpacharqan Leví runakunata paypa rimanakuynin arcata apashaqtinku, chaymi qanchis torillota qanchis anejotawan sacrificiota haywarqanku. 27Davidqa sumaq linomanta p'achayoqmi linomanta sotanayoqmi rirqan, hinallataq arca apaq llapan Leví runakunapas, takiqkunapas, takiqkuna takichiq Quenaniaspas sumaq lino p'achayoq karqanku. 28Llapan Israel runakunan ancha kusisqa qaparispa Señor Diospa rimanakuynin arcata aparqanku, putututa, cornetata, platillota, tawtinkuta, arpatawan tocaspanku. 29Señor Diospa rimanakuynin arcata Davidpa llaqtanman chayachiqtinkutaq, Saulpa ususin Micalqa wasi ventanamanta rey Davidta rikurqorqan tusushaqta saltashaqta, chaymi sonqonpi pisicharqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\