1 Crónicas 18

1Chay qhepatataq Davidqa Filistea runakunata sinchita atipaspa k'umuykachirqan, hinaspan Gat llaqtata qaylla llaqtachankunatawan qechuspa munaychakurqan. 2Hinallataq Moab llaqta runakunata atiparqan, chaymi Moab runakunaqa Davidpa kamachisqan kapurqanku, contribuciontapas pagarqanku. 3Soba rey Hadad-ezertapas atipallarqantaq Hamatpi Eufrates mayu qaylla hallp'ata munaychakuq rishaqta. 4Hinaspan waranqa carretakunata, qanchis waranqa caballoyoq soldadokunata, iskay chunka waranqa soldadokunatawan presota aparqan, carreta aysaq caballokunatataq yaqa llapanta hank'unta kuchurqarirqan, pachak carretakunallapaqña puchuchikurqan. 5Damasco llaqtamanta Aram soldadokunan Soba rey Hadad-ezerman maqanakuypi yanapaq rirqanku, Davidtaq ichaqa paykunatapas atipallarqantaq, hinaspa iskay chunka iskayniyoq waranqa soldadokunata wañuchirqan. 6Chaymi Davidqa Siria suyupi Damascoman soldado t'aqakunata churarqan, hinan Siria runakunaqa Davidpa kamachisqan kapurqanku, contribuciontapas pagarqanku. Ahinatan Señor Diosqa Davidta maypiña maqanakuqtinpas atipachillarqanpuni. 7Chaymantataq Davidqa Hadad-ezerpa oficialninkunaq apasqan qori escudokunata qechurqospa Jerusalenman aparikurqan. 8Hinallataq Hadad-ezerpa llaqtan Tibhatmanta Cunmantawan askha bronceta hap'ikurqan, chay broncewanmi Salomonqa ruwachirqan unu qochata, tusakunata, serviciokunata ima. 9Toitaq Hadad-ezerpa llapan soldadonkunata Davidpa atipasqanta yachaspa, 10churin Adoramta rey Davidman napaykuqta kacharqan, qorimanta, qolqemanta, broncemanta regalokunatawan apachispa. Toiqa Hadad-ezerwan awqantinmi karqanku. 11Rey Davidqa Adorampa apasqan regalokunatan Señor Diospaq t'aqarqan. Hinallataq Edommanta, Moabmanta, Amonmanta, Filisteamanta, Amalec runakunamanta ima apasqan qorita qolqeta Señor Diospaq t'aqarqan. 12Hinallataq Sarviaq churin Abisaipas Kachi Wayq'opi chunka pusaqniyoq waranqa Edom soldadokunata wañuchirqan. 13Hinan Davidqa Edom suyupi soldado t'aqakunata churarqan, chaymi llapan Edom runakuna Davidpa kamachisqan kapurqanku. Ahinatan Señor Diosqa Davidta maypiña maqanakuqtinpas atipachillarqanpuni. 14Davidqa llapan Israel suyutan kamachirqan, llapa runakunapaqtaq chaninkaqta cheqaqkaqta ruwarqan. 15Sarviaq churin Joabmi ejercitonpi umalli karqan, Ahiludpa churin Josafat-taq qelqa waqaychaqnin karqan. 16Ahitobpa churin Sadocwan, Abiatarpa churin Ahimelecwantaq sacerdotekuna karqanku, Savesataq qelqaqnin karqan. 17Joiadaq churin Benaiataq reypa guardian Ceret runakunaq, Pelet runakunaq umallin karqan. Davidpa churinkunataq paypa kamachikuyninpi qollana oficialkuna karqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\