1 Reyes 1

1Rey Davidqa yuyaqñan kapurqan, askha watayoq runaña. Kamachinkunaña p'achakunawan allinta p'isturqanku qatarqanku chaypas, manan q'oñirirqanchu. 2Chaymi paykunaqa reyta nirqanku: –Señor reyniyku, maskhampusqaykiku huk doncella sipasta servinasuykipaq qhawanasuykipaqwan. Paymi qanwan puñunqa q'oñichinasuykipaq, nispa. 3Hinaspan maskharqanku Israel suyuntinpi huk sumaq rikch'ayniyoq sipasta, tarirqankutaq Sunem llaqtayoq Abisag sutiyoq sipasta, paytan reyman pusarqanku. 4Abisagqa ancha sumaq rikch'ayniyoq sipasmi karqan. Paymi reyta makilla qhawarqanpas servirqanpas, ichaqa manan hayk'aqpas reyqa sipasta llamiykurqanchu. 5Chaykamataq Davidpa warmin Haguitpa churin Adoniasqa hatunchakuspa nirqan: –Ñoqan suyupi rey kasaq, nispa. Chaymi payqa wakichikurqan carretakunata, caballopi maqanakuq soldadokunata, carretanpa ñawpaqenta phawaq phisqa chunka soldadokunatawan. 6Adoniasqa sumaq rikch'ayniyoqmi karqan, Absalonpa qhepan naceqmi karqan. Taytanqa manan hayk'aqpas payta anyaykusqachu, manallataq hayk'aqpas tapuykusqachu: ¿Imapaqmi kaytapas chaytapas ruwashanki? nispaqa. 7Paymi Sarviaq churin Joabwan sacerdote Abiatarwan rimanakurqan. Chaymi paykunaqa yanaparqanku. 8Ichaqa sacerdote Sadocpas, Joiadaq churin Benaiapas, profeta Natanpas, Simeipas, Reipas, Davidta waqaychaq allin qhari soldadokunapas manan paywan huñukurqankuchu. 9Chaymantataq Adoniasqa Rogel pukyu qayllapi kashaq Zohelet Qaqa sispapi ovejakunata, torokunata, allin wirayachisqa torillokunatawan nak'aspa sacrificiota haywarqan. Waqyachirqantaq reypa churin llapan wawqenkunata, Judapi kashaq reypa llapan oficialninkunatawan, 10ichaqa profeta Natantapas, Benaiatapas, Davidta waqaychaq allin qhari soldadokunatapas, wawqen Salomontapas manan waqyachirqanchu. 11Hinan profeta Natanqa Salomonpa maman Betsabeman rispa nirqan: –¿Manachu yachanki Haguitpa churin Adonías rey kapusqanta? ¡Chaytaqa manan yachanchu wiraqochanchis Davidpas! 12Chhaynaqa, kayta yuyaychasqayki kawsayniykita churiyki Salomonpa kawsaynintapas qespichinaykipaq. 13Rey Davidman haykuy, hinaspa ninki: Señor reyníy, juramentowanmi qanqa niwarqanki: Ñoqaq qhepaytaqa Salomón churiykin rey kanqa, kamachikuy tiyanaypin tiyanqa, nispa. Chay hinaqa, ¿imanaqtintaq Adoniasri kamachikapushanña? nispa. 14Ñoqataq reywan rimashallaqtiykiraq haykumusaq, hinaspan rimasqaykita “cheqaqpunin”, nispa, nisaq. 15Hinan Betsabeqa reypa puñunan wasita haykurqan. Reyqa sinchi yuyaqñan karqan, Sunem llaqtayoq Abisagtaq payta servisharqan. 16Betsabetaq haykuspa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukurqan, hinan reyqa tapuykurqan: –¿Iman karqon? nispa. 17Betsabetaq nirqan: –Reyníy, Diosniyki Señor Diospa sutinpin qanqa jurawarqanki: Ñoqaq qhepaytaqa Salomón churiykin rey kanqa, kamachikuy tiyanaypin tiyanqa, nispa. 18Kunantaq: Adoniasmi kamachikapushanña niwanku, chaytaqa manan yachankiraqchu, reyníy. 19Torokunata, wirayachisqa torillokunata, askha ovejakunatawan nak'aspanmi sacrificiota haywan. Waqyachirqantaq churiykikunata, sacerdote Abiatarta, ejercitoyki umalli Joabtapas, Salomón kamachiykitan ichaqa mana waqyachirqanchu. 20Chhaynaqa, señor reyníy, llapa Israelmi suyakushanku pichus qhepaykita kamachikunanta willanaykita. 21Mana willanki chayqa, wañupuqtiykin Salomón churiykipiwan ñoqapiwan wañuchinapaq huchachasqa kasaqku, nispa. 22Reywan pay rimashallaqtinraqmi profeta Natanqa chayman chayarqan, 23hinan reyman chayasqanta willamurqanku. Profeta Natantaq haykuspa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukuspa nirqan: 24–Señor reyníy, ¿qanchu kamachirqanki Adoniasta rey kananpaq, kamachikuy tiyanaykipi tiyananpaq? 25Kunan p'unchaymi payqa rispa torokunata, wirayachisqa torillokunata, askha ovejakunatawan nak'aspa sacrificiota haywamun. Waqyachirqantaq churiykikunata, ejército umallikunata, sacerdote Abiatartawan. Kunanmi Adoniaswan mikhushanku ukyashanku, qaparishankutaq: ¡Kawsachun rey Adonías! nispa. 26Ichaqa manan waqyachiwarqankuchu ñoqata, sacerdote Sadocta, Joiadaq churin Benaiata, Salomón kamachiykitapas. 27Señor reyníy, ¿qanchu chayta kamachikurqanki ñoqayku kamachiykikunaman pichus qhepaykita kamachikunanta mana willawaspaykiku? nispa. 28Chaymi rey Davidqa Betsabeta waqyachimurqan. Betsabetaq reypa qayllanman haykuspa paypa ñawpaqenpi sayaykurqan. 29Hinan reyqa kay hinata jurarqan: –Tukuy llakikuyniymanta qespichiwaqniy Señor Diospa sutinpin jurani. 30Israelpa Diosnin Señorpa sutinpin jurarqayki, chaytaqa kunanpachan hunt'asaq: Churiyki Salomonmi rantiypi kamachikuy tiyanaypi tiyanqa, qhepaytan rey kanqa, nispa. 31Hinan Betsabeqa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukuspa nirqan: –¡Wiñaypaq kawsachun señorniy rey Davidqa! nispa. 32Hinallataq rey Davidqa kamachirqan sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadaq churin Benaiatawan waqyamunankupaq. Reypa qayllanman paykuna haykuqtinkutaq, 33reyqa nirqan: –Salomón churiyta mulaypi sillaykuchiychis, oficialniykunawantaq puriysiychis, hinaspa Gihón pukyuman pusaychis. 34Chaypin payta sacerdote Sadocqa profeta Natanpiwan aceitewan hawimunqaku Israelpi rey kananpaq. Putututa tocaspataq qaparinkichis: ¡Rey Salomón kawsachun! nispa. 35Chaymantataq qankunaq ñawpaqeykichista kutimuspa kamachikuy tiyanaypi tiyaykunqa, paymi rantiypi rey kanqa, ñoqan payta churani Israelpipas Judapipas kamachikuq kananpaq, nispa. 36Joiadaq churin Benaiataq reyman kutichirqan: –Ahina kachun. Señor reyniypa Diosnin ahina kananta unanchachun. 37Imaynan qan reyniywan Señor Diosqa kasharqan, ahinallataq Salomonwanpas kachun, kamachisqan suyupas aswanraq hatunyachun qan reyniypa kamachikusqaykimantaqa, nispa. 38Hinan sacerdote Sadoc, profeta Natán, Joiadaq churin Benaía, reypa guardian Ceret runakuna Pelet runakunapiwan rirqanku, rey Davidpa mulanpi Salomonta sillaykuchispataq Gihón pukyuman pusarqanku. 39Chaypin sacerdote Sadocqa Dios yupaychana wasimanta aceiteyoq waqrata hap'ispa, Salomonta hawirqan rey kananpaq. Chaymantataq putututa tocarqanku, hinan llapan runakunaqa qaparirqanku: ¡Rey Salomón kawsachun! nispa. 40Llapankutaq qenata tocaspa Salomonpa qhepanta ancha kusisqa kutimurqanku, chaymi pampapas kuyuriq hinaraq karqan kusikuymanta kunkayoqta qapariqtinku. 41Adoniastaq llapan waqyachikusqankunapiwan mikhuyta tukuspaña waraqeqta uyarirqanku, Joabtaq pututu tocaqta uyarispa nirqan: –¿Imanaqtintaq llaqtapiri sinchita waraqeshanku? nispa. 42Hinan pay rimashallaqtinraq sacerdote Abiatarpa churin Jonatanqa chayarqamurqan. Adoniastaq nirqan: –Pasaykamuy, qanqa allin qharin kanki, allin willakuytachá apamushanki, nispa. 43Jonatantaq Adoniasman kutichirqan: –Manan. Señor reyninchis Davidmi Salomonta rey kananpaq churan, 44kamachintaq sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadaq churin Benaiata, Ceret runakunata, Pelet runakunatawan puriysinankupaq, paykunataq reypa mulanpi Salomonta sillaykuchinku. 45Chaymantapas sacerdote Sadoc, profeta Natanpiwan Gihón pukyupi Salomonta aceitewan hawimunku rey kananpaq, chaymantan ancha kusisqa kutimunku. Chayraykun runakunaqa llaqtapi waraqeshanku, chay waraqeytan qankunaqa uyarishankichis. 46Chay hinaqa, kamachikuy tiyanapiñan Salomonqa tiyashan, 47señor reyninchis Davidpa oficialninkunapas rinkuñan Davidta saminchaq: Qanmanta aswan mentasqa kananpaq Salomonta Diosqa sumaqta qhawarichun, kamachisqan suyupas aswanraq hatunyachun qanpamantaqa, nispa. Hinallataq kikin rey Davidpas puñunanpi k'umuykukuspa Diosta yupaychan: 48Israelpa Diosnin Señorqa saminchasqa kachun, paymi munan ñoqaq mirayniy kunan kamachikuy tiyanaypi tiyaykunanta, chaytan ñoqa rikuniraq, nispa. 49Hinan Adoniaspa waqyachikusqan runakunaqa manchakuymanta khatatatarqanku, chaymi llapanku sayarispa sapankanku ñanninkutakama ripurqanku. 50Adoniastaq Salomonta manchakusqanrayku sayarispa Dios yupaychana karpata rirqan, chaypitaq altar waqrakunaman hap'ipaykukurqan. 51Hinan Salomonman willarqanku: –Adoniasmi qanta manchakuspa, altar waqrakunaman hap'ipasqa kashan: Kunanpacha rey Salomón jurawachun, ama wañuchiwananpaq, nispa. 52Salomontaq kutichirqan: –Allin qhari hinataq purinqa chayqa, manan pipas imananqapaschu, ichaqa ima mana allintapas ruwanqa chayqa, wañunqapunin, nispa. 53Hinaspan Salomonqa altarmanta hatarichipunankupaq kamachirqan. Chaymantataq Adoniasqa rey Salomonman rirqan, hinaspa ñawpaqenpi k'umuykukurqan. Rey Salomontaq nirqan: –Ripuy wasiykita, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\