1 Reyes 11

1Rey Salomonqa Egipto reypa ususinmantapas wak llaqtayoq askha warmikunatan munakurqan: Moab warmikunata, Amón warmikunata, Edom warmikunata, Sidón warmikunata, Het warmikunatawan. 2Señor Diosmi Israel runakunata kamachisqa: Aman chay suyu warmikunawan casarakunkichischu, paykunaqa sonqoykichistan q'ewichinkuman diosninkuta yupaychanaykichispaq, nispa. Salomontaq ichaqa chay warmikunata wayllukurqan, hinaspan paykunawan tiyarqan. 3Reina warminkunan karqan qanchis pachak, tiyaqmasin warminkunataq kinsa pachak, hinan paykunaqa sonqonta Diosmanta q'ewichirqan. 4Yuyaqña Salomón kashaqtinmi warminkunaqa sonqonta q'ewichirqan, hinan wak dioskunata yupaycharqan, payqa manan taytan David hinachu tukuy sonqo Diosnin Señor Diosman hap'ipaykukurqan. 5Salomonqa Sidón runakunaq Astarte diosantan yupaycharqan, hinallataq Amón runakunaq millay Milcom diosnintapas. 6Ahinatan Salomonqa sinchi mana allinta ruwarqan Señor Dios contra, manataq taytan David hinachu Señor Diosta tukuy sonqo kasukurqan. 7Chay tiempokunapin Salomonqa Jerusalenpa inti lloqsimuy lado orqon patapi huk yupaychana wasita sayarichirqan Moab suyuq millay Quemos diosninpaq, Amón suyuq millay Moloc diosninpaqpas. 8Llapan wak llaqtayoq warminkunapaqpas yupaychana wasikunata sayarichillarqantaq, chaymi paykunaqa diosninkuman sacrificiota haywarqanku inciensotapas q'apachirqanku. 9Hinan Israelpa Diosnin Señorqa Salomonpaq phiñakurqan, paymanta sonqonpi t'aqarikusqanrayku. Señor Diosqa iskay kutitan rikhurisqa, 10hinaspa kamachisqa: Aman wak dioskunata yupaychankichu, nispa. Salomontaq ichaqa mana kasukurqanchu Señor Diospa kamachisqanta. 11Chayraykun Señor Diosqa Salomonta nirqan: –Yachashaspan rimanakusqayta p'akirqanki, kamachikuyniykunatapas mana kasuwarqankichu. Chhaynaqa, ñoqan kamachisqayki suyuta qechupusqayki, hinaspa huk oficialniykiman qopusaq. 12Chaywanpas kawsashaqtiykiqa manan qechusqaykichu taytayki Davidta munakusqayrayku, aswanpas churiykimantañan qechusaq. 13Ichaqa manan suyuntintachu churiykimanta qechusaq, huk ayllullataqa payman qosaqmi akllakusqay Jerusalén llaqtarayku, taytaykita munakusqayrayku ima, nispa. 14Chaymantataq Señor Diosqa Salomón contra huk awqata sayarichirqan, chaymi karqan Edom suyu reypa ayllunmanta Hadad. 15Edom runakunata David atipashaqtinmi, ejército umalli Joabqa awqa-tinkuypi wañuqkunata p'ampaq rispa, llapan Edom qharikunata wañurqachirqan. 16Llapan Israel soldadokunapiwantaq soqta killata chaypi qhepakurqanku, Edompi llapan qharikunata wañuchiyta tukunankama. 17Hadadqa chay pacha erqen karqan, hinataq Egipto suyuman ayqekurqan taytanpa wakin kamachinkunapiwan, paykunaqa Edom runakunan karqan. 18Chaymi Madianmanta puririspanku Parán llaqtaman chayarqanku, chay llaqta wakin qharikunataq paykunawan huñukurqan. Egipto suyuman chayaspankutaq Egipto suyuq reynin Faraonman qayllaykurqanku, hinan reyqa mikhunata, wasita, hallp'ata ima paykunaman qorqan. 19Chaymantataq Hadadqa anchata munachikurqan rey Faraonwan, hinan rey Faraonqa warmin Tahpenespa ñañanta qorqan Hadadman casarakunanpaq. 20Chaymantataq reina Tahpenespa ñañanqa Hadadpaq wachakurqan huk qhari wawata, suticharqantaq Genubat-ta. Chay wawatataq Tahpenesqa rey Faraonpa wasinpi uywarqan paypa wawankunatawan kuskata. 21Egipto suyupi kashaspataq Hadadqa uyarirqan Davidpa wañukapusqanta, hinallataq ejército umalli Joabpa wañukapusqantapas. Chaymi rey Faraonta nirqan: –Ama hinachu kay, llaqtayta kachaway, nispa. 22Hinan rey Faraonqa kutichirqan: –¿Imamantaq llaqtaykitari kutiyta munanki? ¿Imamantachu icha ñoqa kaypi pisichiyki? nispa. Hadadtaq kutichirqan: –Manan imapas pisiwanchu, ichaqa valekuykin rinaypaq, nispa. 23Diosmi Eliadaq churin Rezonta Salomón contra sayarichillarqantaq. Rezonqa Soba suyu rey Hadad-ezerpa uywasqanmi karqan, payqa uywaqenmantan chinkakusqa. 24Hadad-ezerta atipaspataq Davidqa Hadad-ezerpa runankunata wañuchirqan. Chaymantataq Rezonqa wakin qharikunata huñurqan, chaykunan karqan llat'anaqkuna, Rezontaq umallin karqan. Hinaspataq Rezonqa runankunapiwan Damascota rirqanku, hinan chay qharikunaqa reyninkupaq Rezonta churakurqanku. 25Chaymantataq Rezonqa Israelpa awqan karqan Salomonpa tukuy kawsasqan p'unchay. Payqa Siria rey kaspanmi Israelta cheqnikurqan, imaynan Hadadqa Israelta mana allinta ruwarqan, chay hinallataq paypas mana allinta ruwarqan. 26Hinallataq Nabatpa churin Jeroboampas rey Salomón contra sayarirqan. Payqa Salomonpa oficialninmi karqan, Efraín ayllu Sereda llaqtamanta, mamantaq viuda karqan Zerúa sutiyoq. 27Kaymi Jeroboampa rey contra sayarisqan willakuy: Salomonmi Jerusalenpa inti lloqsimuy cheqasnin p'ukruta hunt'achisharqan, perqa q'asakunatapas wisq'achisharqan. 28Jeroboamqa kusa llank'aq qharin karqan, chaymi Salomonqa kusa llank'asqanta qhawarispa, Efraín ayllu Manasés ayllu mit'ani runakunaq umallinpaq churarqan. 29Chay tiempokunapin Jeroboamqa huk p'unchay Jerusalenmanta lloqsirqan, hinan Silomanta profeta Ahiasqa paywan tuparqan. Ahiasmi huk mosoq capawan p'istuykusqa karqan, paykunallan iskayninku campopi kasharqanku. 30Hinan Ahiasqa p'istukusqan mosoq capata llik'irqan chunka iskayniyoq retazoman. 31Jeroboamtataq nirqan: –Chunka retazokunata hap'ikuy, Israelpa Diosnin Señormi kay hinata nisunki: Salomonmantan suyuta qechusaq, hinaspa chunka aylluta qanman qosqayki. 32Salomonpaqtaq huk ayllullata saqesaq, Jerusalenrayku kamachiy Davidta munakusqayrayku, chay llaqtatan Israelpa llapan ayllunkunamanta akllakurqani. 33Salomonqa pisichawarqanmi, chaymi Sidón runakunaq diosan Astarteta, Moab runakunaq diosnin Quemosta, Amón runakunaq diosnin Milcomta ima yupaycharqan. Payqa manan kasuwarqanchu, manataq chanintachu ruwarqan, manallataq kamachikuyniytapas, unanchayniytapas David taytan hinachu hunt'arqan. 34Chaypas manan paymantaqa llapan suyutachu qechusaq, aswanpas kawsanankamaqa suyuta kamachillanqapunin akllakusqay David kamachiyta munakusqayrayku, payqa hunt'arqanmi kamachikuyniykunatapas unanchayniykunatapas. 35Churinmantan ichaqa suyuta qechusaq, hinaspa qanman chunka aylluta qosqayki. 36Huk ayllullatan Salomonpa churinpaq saqesaq, kamachiy Davidpa miraynin Jerusalenpi ñawpaqeypi kamachishanallanpaq, chay llaqtatan akllakurqani chaypi ñoqa yupaychasqa kanaypaq. 37Ñoqan qanta churasqayki, hinan Israelpi rey kanki. Tukuy munasqayki llaqtakunata kamachinki. 38Tukuy kamachikusqaykunata kasuwanki, munayniyman hinataq ruwanki, allin kaqta ruwaspataq kamachikuyniykunata unanchayniykunata kamachiy David hina hunt'anki chayqa, qanwanmi kashasaq, aylluykitapas allintan sayachisaq Davidta sayachirqani hinata, Israeltataq qosqayki. 39Davidpa miraynintaqa muchuchisaqmi Salomonpa huchan hawa, ichaqa manan wiñaypaqchu, nispa. 40Chaykuna hawan Salomonqa Jeroboamta wañurqachiyta munarqan, Jeroboammi ichaqa Egipto suyuman ayqekapurqan rey Sisacman, hinaspan chaypi qhepakurqan Salomonpa wañukapunankama. 41Salomonpa wakin ruwasqankunapas, yachayninpas, tukuy kawsayninpas Salomonmanta Willakuy Qelqapi qelqasqan kashan. 42Salomonqa Jerusalenmantan llapan Israel suyuta kamachirqan tawa chunka watantin, 43wañupuqtintaq David taytanpa llaqtanpi p'ampapurqanku. Chay qhepatataq churin Roboam rantinpi kamachikurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\