1 Reyes 18

1Unayñan karqan, hinan kinsa watamantaña Señor Diosqa Eliasta nirqan: –Riy, hinaspa Ahabman qayllaykuy, ñan parachisaqña, nispa. 2Hinan Eliasqa rispa Ahabman qayllaykurqan. Sinchi hatunmi yarqay Samaria llaqtapi karqan, 3chaymi Ahabqa Abdías mayordomonta waqyachirqan. Abdiasqa ukhu sonqonmanta manchakuywan Señor Diosta yupaychaqmi karqan, 4chaymi payqa Señor Diospa profetankunata Jezabel wañuchiyta qallarishaqtin, pachak profetakunata pakasqa. Iskayman t'aqaspanmi phisqa chunkatakama iskay qaqa t'oqopi pakasqa, mikhunankupaqpas t'antata unutawan qosqa. 5Hinan Ahabqa Abdiasta nirqan: –Hamuy, haku puririsun suyuntinta, llapa p'uytukunata, mayukunata ima, ichapaschá q'achuta tarisunman caballokunatapas mulakunatapas kawsachinanchispaq. Mana chayqa, mana uywayoqmi kapusun, nispa. 6Chaymi suyuta iskayman t'aqarqanku purinankupaq, hinan Ahabqa huk ñanta rirqan, Abdiastaq hukkaq ñanta. 7Ñanta rishaspataq Abdiasqa Eliaswan tuparqan, reqsirqospataq pampakama k'umuykukuspa nirqan: –¡Wiraqocháy, qanqa Eliasmi kashanki riki! nispa. 8Eliastaq kutichirqan: –Arí, ñoqapunin kani. Phaway wiraqochayki Ahabman willamuy kaypi kashasqayta, nispa. 9Abdiastaq ichaqa nirqan: –¿Imapin ñoqa huchallikuni, Ahabman hap'ichiwaspayki sipichiwanaykipaq? 10¡Diosniyki Señor Diospa sutinpin jurani!, wiraqochay Ahabqa tukuy llaqtakunamanmi suyukunamanmi qan maskhaqta kacharqan. Chaymi, “manan kaypi kanchu Eliasqa” niqkunata payqa jurachirqan cheqaqtapuni mana chaypi tarisqasuykita. 11¡Kunantaq niwanki: Phaway, wiraqochayki Ahabman willamuy kaypi kashasqayta, nispa! 12Ñoqa qayllaykimanta t'aqarikuqtiymi, Señor Diospa Espiritunqa maymanpas aparqapusunkiman, manataq yachaymanchu maypichus kashasqaykita. Ahabmantaq willamusaq kaypi kasqaykita, manataq tarisunkichu chayqa, wañuchipuwanqan. Ñoqa kamachiykiqa, wayna kasqaymantapachan Señor Diosta yupaychashallarqanipuni. 13¿Manachu willarqasunkiku Señor Diospa profetankunata Jezabel wañuchishaqtin imatachus ruwasqayta? Pachak profetakunatan iskayman t'aqaspay, iskay qaqa t'oqoman phisqa chunkatakama pakarqani, mikhunankupaqpas t'antatawan unutawan qorqani. 14Kunantaq niwanki: Phaway wiraqochayki Ahabman willamuy kaypi kashasqayta, nispa. ¡Wañuchiwanantachu munanki! nispa. 15Eliastaq kutichirqan: –¡Tukuy-atiyniyoq Señor Diospa kamachinmi kani! ¡Paypa sutinpin jurani! Kunanpachan Ahabman qayllaykusaq, nispa. 16Hinan Abdiasqa Ahabman rispa willarqan, chaymi Ahabqa Eliaswan tupaq rirqan. 17Rikurqospataq nirqan: –¡Yaw! ¡Qanchu kanki Israel runakunata sinchi sasachayman churaq! nispa. 18Eliastaq kutichirqan: –Manan ñoqachu sasachayman churashani, aswanpas qanmi aylluykikunapiwan, Señor Diospa kamachikuyninkunata wikch'uspaykichis, Baal dioskunata yupaychashankichis. 19Chay hinaqa, kunan kamachikuy Israel runakuna Carmelo orqo patapi huñukuspa ñoqawan tupananpaq. Hinallataq Baal diospa tawa pachak phisqa chunka profetankunata, Asera diosaq tawa pachak profetankunatawan chayman huñuchimuy, chay profetakunatan Jezabel mikhuchin, nispa. 20Chaymi Ahabqa waqyachirqan llapan Israel runakunata, hinaspan Carmelo orqo patapi profetakunata huñuykurqan. 21Hinan Eliasqa llapa runakunaman asuykuspa nirqan: –¿Hayk'aqkaman qankuna iskay yuyaypi kankichis? Señor Diospuni cheqaq Dios kaqtinqa, payta serviychis, Baal kaqtintaq chayta serviychis, nispa. Runakunataq ichaqa mana imanirqankupaschu. 22Eliastaq wakmanta runakunata nirqan: –Ñoqa sapallayñan kawsashani Señor Diospa profetan, Baal diospa profetankunan ichaqa tawa pachak phisqa chunka kashanku. 23Chay hinaqa, iskay torillokunata qowayku, paykuna huk torillota akllachun, nak'aspankutaq kuchusqata llant'a pataman churachunku, ichaqa aman ninawan hap'ichinqakuchu. Ñoqapas hukkaq torillota kaqllatataq wakichisaq, hinaspa llant'a pataman churasaq, ichaqa manan ninawan hap'ichisaqchu. 24Chaymantataq qankuna diosniykichista waqyakunkichis, ñoqataq Señor Diosta waqyakusaq. ¡Mayqen dioschus ninawan kutichimuwasun, chaymi cheqaq Dios kanqa! nispa. Hinan llapan runakuna kutichirqanku: –¡Allinmi nisqayki! nispanku. 25Chaymi Eliasqa Baal diospa profetankunata nirqan: –Akllakuychis huk torillota, hinaspa ñawpaqta wakichiychis qankuna askha kasqaykichisrayku. Chaymantataq diosniykichista waqyakuychis, amataq ninataqa hap'ichinkichischu, nispa. 26Hinan paykunaqa chaskisqanku torillota nak'aspanku wakichirqanku, hinaspan Baal diosta chawpi p'unchaykama waqyakurqanku: –¡Baal, kutichimuwayku! nispa. Perqasqanku altarpa muyuriqninpitaq saltaspa tusurqanku, ichaqa manan pipas kutichimurqanchu. 27Chawpi p'unchayta hinan Eliasqa paykunata chanzakurqan: –¡Aswan kunkayoqta waqyakuychis! Payqa huk diosmi riki. ¡Manapaschá tiempon kanchu, hisp'akuqpaschá rin, purinpaschá! ¡Ichapaschá puñushan, rikch'arichiychis! nispa. 28Paykunataq qaparishallarqanku, cuchillowan lanzawan cuerponkuta q'allakuspanku yawar phawanankama, paykunaq ruwayninkuman hina. 29Chawpi p'unchaypas pasarqanñan, paykunataq waq'a hina saltaspanku qaparishallarqanku sacrificio haywana las tres horaskama. Ichaqa manan ima rimaypas uyarikurqanchu. Manan pipas uyarimurqanchu, manallataq kutichimurqanpaschu. 30Hinan Eliasqa llapan runakunata nirqan: –Ñoqaman asuykamuychis, nispa. Chaymi llapan runakuna Eliasman asuykurqanku, paytaq Señor Diospa thunisqa altarninta allicharqan. 31Chunka iskayniyoq rumitan hap'irqan, Jacobpa churinkuna hayk'a aylluchus kasqanman hina, paytan Señor Diosqa nisqa: “Israelmi sutiyki kanqa”, nispa. 32Chay runakunawantaq huk altarta Señor Diospaq perqachirqan. Altar muyuriqtataq yarqhata hina hasp'irqan, chaymi karqan kinsa chunka litro unuq haykunan hina. 33Llant'ata churaspañataq torillota nak'aspa kuchurqan, hinaspa altar pataman churaspa nirqan: –Hunt'achiychis unuta tawa p'uyñuman, hinaspa hich'aychis ruphachina ofrendata llant'atawan, nispa. 34Chaymantataq nirqan: –Huktawan hich'aychis, nispa. Paykunataq ahinata ruwarqanku. Nillarqantaq: –Huktawan hich'aychis, nispa. Hinan paykunaqa ruwarqanku kinsa kutikama. 35Chaymi altar muyuriqman unu phaqchaykurqan, hasp'isqa yarqhaman hunt'anankama. 36Ruphachina ofrenda haywana horastan profeta Eliasqa altarman qayllaykuspa kunkayoqta mañakurqan: –¡Abrahampa, Isaacpa, Israelpa Diosnin, Señorníy, kunan reqsichikuy qanpuni Israelpa Diosnin kasqaykita, ñoqapas qanpa kamachiyki kasqayta, hinallataq kamachiwasqaykirayku tukuy kaykunata ruwasqaytapas! 37¡Señor Diosníy, kutichimuway mañakusqayta! ¡Kutichimuway kay runakuna qanpuni Dios kasqaykitapas, qanman kutirikunankupaq waqyaq kasqaykitapas yachanankupaq! nispa. 38Chay kikin raton Señor Diospa ninanqa uraykamuspa rupharqan ruphachina sacrificiota, llant'ata, rumikunatapas, hallp'a ñut'utapas, hinallataq yarqhapi unutapas ch'akichirqan. 39Chayta rikuspan llapa runakuna pampakama k'umuykukurqanku, hinaspa qaparirqanku: –¡Señormi Diosqa! ¡Señormi Diosqa! nispa. 40Hinan Eliasqa paykunata nirqan: –¡Hap'iychis Baal diospa profetankunata, ama hukpas ayqechunchu! nispa. Chaymi runakunaqa hap'irqanku, Eliastaq Cisón mayuman apaspa chaypi chay profetakunata nak'aspa wañuchimurqan. 41Chay qhepatataq Eliasqa Ahabta nirqan: –Phaway mikhuq ukyaq, para kunununuymi uyarikushanña, nispa. 42Hinan Ahabqa mikhuq ukyaq ripurqan. Eliastaq ichaqa Carmelo orqo puntaman seqarqan, chaypitaq qonqoriykukurqan moqon chawpiman uyan chayanankama, 43kamachintataq nirqan: –Phaway, lamar-qocha ladota qhawarimuy, nispa. Kamachintaq rispa qhawamurqan, nirqantaq: –Manan imapas kanchu, nispa. Eliastaq ichaqa kamachirqan qanchis kutita qhawamunanpaq. 44Qanchiskaq kutipitaq kamachiqa nirqan: –¡Haqayqá! ¡Lamar-qochamanta huk maki sayay phuyulla lloqsimushan! nispa. Hinan Eliasqa nirqan: –Phaway, Ahabta nimuy: Carretaykita aysachiy hinaspa ripuy, mana chayqa paran hark'asunki, nispayki, nispa. 45Chaykamataq wayrawan yana phuyuwan cieloqa tutayaykurqan, hinan sinchita para chayarqan. Ahabqa carretanman wichaspa Jezreelman ripurqan. 46Eliastataq Señor Diosqa kallpachaykurqan, chaymi payqa p'achanta allinta chumpiykukuspa Jezreel llaqtaman phawaspa Ahabmantapas ñawpaqtaraq chayarqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\