1 Reyes 22

1Kinsa watañan kapurqan Siria runakunawan Israel runakunawan mana maqanakusqanku. 2Kinsakaq watapitaq Judá rey Josafatqa Israel rey watukuq rirqan. 3Israel reyqa oficialninkunatan nisqa: Qankunaqa yachankichismi Galaadpi Ramotqa ñoqanchisman tupawasqanchista. Chay hinaqa, ¿imanaqtintaq mana imatapas ruwankichischu Siria reypa munaychakusqanmanta kutichikapunanchispaq? nispa. 4Chaymi Josafat-ta tapuykurqan: –¿Galaadpi Ramot llaqtaman phawaykuqtiy riysiwankimanchu? nispa. Josafat-taq kutichirqan: –Ñoqapas, soldadoykunapas, caballoyoq soldadoykunapas, huk-nisqallan kashayku qanwanpas runaykikunawanpas. 5Ichaqa Señor Diospa munaynintaraq tapuchiy, nispa. 6Hinan Israel reyqa profetakunata huñurqan, paykunan yaqa tawa pachak hina karqanku, reytaq tapuykurqan: –¿Galaadpi kashaq Ramotman phawaykuymanchu? Icha, ¿amachu? nispa. Paykunataq kutichirqanku: –Arí, phawaykuy, Señor Diosqa hap'ichisunkin, nispa. 7Josafat-taq tapuykurqan: –¿Manachu kaypi kan Señor Diospa huk profetan? Tapurillasunmantaq paytapas, nispa. 8Ahabtaq Josafatman kutichirqan: –Arí, kashanmi huk profeta paywan Señor Diosta tapuchinanchispaq. Payqa Imlaq churin Micaiasmi, ichaqa paytaqa cheqnikunin, manan hayk'aqpas allinkunata willawanchu, aswanpas mana allinkunallatapunin, nispa. Josafat-taq nirqan: –Ama chay hinata rimaychu, nispa. 9Hinan Israel reyqa huk oficialninta waqyarispa kamachirqan: –Imlaq churin Micaiasta pusarqamuy, nispa. 10Israel rey Ahabpas Judá rey Josafatpas rey p'achayoqmi kasharqanku, Samaria llaqtaman haykuna erapitaq tiyasharqanku kamachikuy tiyanankupikama, llapan profetakunataq ñawpaqenkupi profetizarqan. 11Quenaanaq churin Sedequiastaq fierro waqrakunata ruwakusqa, paymi qaparirqan: –Señor Diosmi nin: Kay waqrakunawanmi Siria runakunata waqranki llapanta wañuchinaykikama, nispa. 12Llapan profetakunapas kaqtakaman nirqanku: –Phawaykuy Galaadpi Ramot llaqtata atipankin, Señor Diosmi llaqtata hap'ichisunki, nispa. 13Micaías waqyamuqta kachasqa runataq Micaiasta nirqan: –Llapan profetakunan huk-nisqalla reypa allinnintakama rimanku. Qanpas paykuna hina reypa allinninta rimallaytaq, nispa. 14Micaiastaq nirqan: –¡Señor Diospa sutinpin jurani, imatachus rimanaypaq Señor Dios kamachiwanqa chayllatapunin rimasaq! nispa. 15Chaymantataq reyman qayllaykurqan, hinan reyqa tapuykurqan: –Micaías, ¿Galaadpi Ramot llaqtaman phawaykuymanchu? Icha, ¿amachu? nispa. Micaiastaq nirqan: –Arí, phawaykuychis, atipankichismi, Señor Diosmi hap'ichisunkichis, nispa. 16Reytaq ichaqa kutichirqan: –¿Hayk'a kutitan nisqayki, Señor Diospa sutinpi juraspan cheqaqkaqtaqa willawanki, nispa? 17Hinan Micaiasqa nirqan: –Orqo-orqopi ch'eqesqatan llapan Israel runakunata rikurqani, mana michiqniyoq ovejakunata hina. Señor Diosmi nirqan: Kay runakunaqa mana umalliyoqmi, sapanka wasinkuta ama llakisqalla kutipuchunku, nispa. 18Israel reytaq Josafat-ta nirqan: –Nishaykin riki, manan chay runaqa hayk'aqpas allinkaqta willawanmanchu, aswanpas mana allinkaqkunallatapunin, nispa. 19Micaiastaq rimashallarqan, chhaynaqa uyariy Señor Diospa rikuchiwasqanta: Señor Diostan rikurqani kamachikuy tiyananpi tiyashaqta, pañanpipas lloq'enpipas llapan hanaq pachapi kashaqkuna sayashaqta. 20Hinan Señor Diosqa tapuykurqan: –¿Pitaq rinman Ahabta tanqariq, Galaadpi kashaq Ramot-ta phawaykunanpaq, hinaspa chaypi wañunanpaq? nispa. Hinan nirqanku hukkuna hukta, wakinkunataq huk-hinata. 21Chayllamanmi huk espíritu Señor Diospa ñawpaqenman asuykuspa nirqan: –Ñoqa tanqamusaq, nispa. Hinan Señor Diosqa tapuykurqan: –¿Imaynatataq ruwawaqri? nispa. 22Espiritutaq kutichirqan: –Reypa llapan profetankunata llullakuyta rimachisaq, nispa. Chaymi Señor Diosqa nirqan: –Phaway q'otumuy, allinpunin kanqa, nispa. 23Chay hinaqa yachay: Señor Diosmi llullakuy espirituta llapan kay profetaykikunaq siminman churan, hinallataq qanpa wañunaykita unanchan, nispa. 24Hinan Quenaanaq churin Sedequiasqa qayllaykuspa Micaiasta uyanpi ch'aqlaspa nirqan: –¿Maynintan Señor Diospa espiritun ñoqamanta lloqsirqorqan qanman rimaykunasuykipaq? nispa. 25Micaiastaq kutichirqan: –Huk wasi ukhupi k'uchun-k'uchunta pakakuspa ayqekachakunki chay p'unchayñan yachanki, nispa. 26Chaymi Israel reyqa kamachirqan: –¡Hap'iychis Micaiasta, hinaspa llaqta kamachiq Amonman churiy Joasmanwan apaychis! 27Niychis paykunata: Reymi kamachisunkichis carcelman wisq'anaykichispaq, hinaspa huch'uy t'antallata pisi unullatawan qonaykichispaq, allillan qhalilla rey kutimunankama, nispa. 28Micaiastaq Ahabta nirqan: –Allinchus qhalitaqchus kutimunki chayqa, kay nisqayqa manan Señor Diospa siminchu, nispa. Yapaykuspataq nirqan: –Llapan runakuna, allinta chayta uyariychis, nispa. 29Chaymantataq Israel reyqa Judá rey Josafatpiwan Galaadpi Ramot llaqtaman wicharqanku. 30Hinan Israel reyqa Josafat-ta nirqan: –Huk-hina p'achayoq maqanakuyman risaq, qantaq rey p'achaykiwan churakunki, nispa. Chay hinaqa, Ahabqa huk-hina p'achayoqmi maqanakuyman rirqan. 31Siria reyqa carretakuna purichiq kinsa chunka iskayniyoq umallikunatan kamachirqan: –Aman piwanpas maqanakunkichischu, aswanpas Israel rey contrallan, nispa. 32Carreta purichiqkunaq umallinkunataq Josafat-ta rikurqospanku Israel rey kananpaq yuyarqanku, chaymi payman kutirirqanku phawaykunankupaq. Josafat qapariqtintaq, 33mana Israel reychu kasqanta rikuspa manaña qatipurqankuchu. 34Chaywanpas huk soldadon wach'inanwan ch'usaqllaman wach'irqan, hinan chay wach'isqa Israel reypa coraza k'akllunta haykuspa k'irirqan, chaymi Ahabqa carretan purichiqta kamachirqan: –¡Kutichimuy carretata! ¡Horqopuway maqanakuymanta! ¡K'irisqan kashani! nispa. 35Chay p'unchayqa sinchitapunin maqanakurqanku, rey Ahabtataq Siria soldadokunaq chimpanpi carretanpi sayachishallarqankupuni. K'irinmantan yawar phawarqan carretanman, tardentaq wañurqapurqan. 36Inti chinkaykushaqtintaq ejército karpakunapi kay simita willachirqanku: ¡Sapanka llaqtankuman ripuchunku! ¡Sapanka wasinkuman ripuchunku! nispa. 37Ahinatan Israel reyqa wañupurqan, Samariaman payta apapuspataq chaypi p'ampapurqanku. 38Chay qhepatataq rabonakunaq bañakunan Samaria estanquepi carretata mayllirqanku, hinan Ahabpa yawarninta alqokuna llaqwarqan Señor Diospa nisqanman hina. 39Ahabmanta wakin willakuykunapas, tukuy ruwasqankunamanta willakuykunapas, marfilwan sumaqchasqa wasi sayarichisqanmanta willakuypas, llaqtakuna sayarichisqanmanta willakuypas Israel Reykunaq Willakuynin Qelqapi qelqasqan kashan. 40Ahabpa wañupusqan qhepatataq rantinpi churin Ocozías kamachikurqan. 41Israel suyupi tawakaq watapi Ahab kamachikushaqtinmi, Asaq churin Josafatqa Judapi kamachikuyta qallarirqan. 42Josafatqa chaypacha kinsa chunka phisqayoq watayoqmi karqan, Jerusalenmantan iskay chunka phisqayoq watata kamachikurqan. Mamanqa Silhiq ususinmi karqan Azuba sutiyoq. 43Josafatqa taytan Asaq kawsasqan kikillantan kawsarqan, Señor Diospa munayninman hinataq chaninta ruwarqan. Chaywanpas orqo patapi yupaychana cheqaskunataqa manan thunirqanchu, chaypin runakunaqa sacrificiota haywashallarqan, inciensotapas q'apachishallarqan. 44Josafatqa Israel reywanmi sumaqta rimanakurqan. 45Josafatmanta wakin willakuykunapas, atiywan ruwasqanmanta willakuykunapas, maqanakuyta umallisqankunamanta willakuypas, Judá Reykunaq Willakuynin Qelqapi qelqasqan kashan. 46Josafatqa wikch'urqanmi suyumanta yupaychana wasikunapi yupaychaq hamuqkunawan t'inkikuq qharikunata, paykunan taytan Asaq tiemponmantapacha qheparqanku. 47Edom suyupiqa manan chaypacha rey karqanchu, aswanpas huk kamachiqllan karqan. 48Josafatqa ruwallarqantaqmi lamar-qochanta puriq barcokunatapas, Ofirmanta qorita apamunanpaq, ichaqa Ezión-Geberpi barcokuna ñut'u p'akikusqan hawan mana ripurqankuchu. 49Chaypachan Ahabpa churin Ocoziasqa Josafat-ta nirqan: –Qochanta puriq runaykikunata ñoqaq qochanta puriq runaykuna barcokunapi riysichun, nispa. Josafat-taq ichaqa mana munarqanchu. 50Josafatmi wañukapurqan, hinan David ñawpa taytanpa llaqtanpi ñawpa taytakunaq aya p'ampananpi p'ampapurqanku. Chay qhepatataq churin Joram rantinpi kamachikurqan. 51Judapi Josafat chunka qanchisniyoqkaq watapi kamachikushaqtinmi Ahabpa churin Ocoziasqa Samariamanta Israelpi kamachikuyta qallarirqan, kamachirqantaq iskay watata. 52Ichaqa manapunin Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqan, tayta-mamanpa mana allin ruwasqantapas Israelta huchallichiq Nabatpa churin Jeroboampa ruwasqantapas ruwallarqantaq. 53Hinallataq Baal diostapas servispa yupaycharqan, Israelpa Diosnin Señorta phiñachispa, imaynan taytanpas ruwaq kasqa hinata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\