1 Reyes 4

1Salomonmi llapan Israel suyupi rey karqan. 2Kaykunan reypa qollana oficialninkuna karqan: Sacerdote: Sadocpa churin Azarías. 3Qelqaqkuna: Sisaq churinkuna Elihorefpiwan Ahiaspiwan. Qelqa waqaychaq: Ahiludpa churin Josafat. 4Ejército umalli: Joiadaq churin Benaía. Sacerdotekuna: Sadocpiwan Abiatarpiwan. 5Kamachikuqkunaq umallin: Natanpa churin Azarías. Rey yuyaychaq: Natanpa churin sacerdote Zabud. 6Reypa wasinpi kamachiq: Ahisar. Mit'ani runakunaq umallin: Abdapa churin Adoniram. 7Rey Salomonmi llapa Israel suyuntinpi chunka iskayniyoq kamachikuqkunata churarqan, paykunan reymanpas ayllunmanpas mikhunata qonankupaq kamachisqa karqanku. Chaymi sapankanku watapi huk killa hunt'a mikhunankupaq lliwta qonanku karqan. 8Chay kamachikuqkunaqa kaykunan karqan: Ben-Hur: paymi Efraín orqo-orqopi kamachikurqan. 9Ben-Decar: paymi Macazpi, Saalbimpi, Bet-semespi, Elonpi, Bet-hananpiwan kamachikurqan. 10Ben-Hesed: paymi Arubotpi, Socopi, llapa Hefer suyupiwan kamachikurqan. 11Ben-Abinadab: paymi llapan Dor hap'iypi kamachikurqan. Paypa warminmi Salomonpa ususin Tafat karqan. 12Ahiludpa churin Baana: paymi kamachikurqan Taanacpi, Meguidopi, Jocmeampa inti chinkaykuynin cheqaskama, Jezreelmanta Bet-seankama, Bet-seanmanta Saretán qaylla Abel-meholakama Bet-seán hap'iypiwan. 13Ben-Geber: paymi kamachikurqan Galaad Ramotpi, Manasespa churin Jairman tupaq Galaadpi huch'uy llaqtachakunapi, Basanpi kashaq Argob hap'iypiwan. Chaypin karqan soqta chunka hatun llaqtakuna muyuriq perqayoq, broncemanta wisq'anayoq ima. 14Idoq churin Ahinadab: paymi Mahanaimpi kamachikurqan. 15Salomonpa ususin Basematwan casarakuq Ahimaas: paymi Neftalí ayllu hallp'api kamachikurqan. 16Husaipa churin Baana: paymi Aser ayllu hallp'api, Alotpiwan kamachikurqan. 17Paruaq churin Josafat: paymi Isacar ayllu hallp'api kamachikurqan. 18Elaq churin Simei: paymi Benjamín ayllu hallp'api kamachikurqan. 19Uriq churin Geber: paymi Galaad hap'iypi kamachikurqan. Chay suyun kasqa Amor runakunaq reynin Sehonpa suyun Basán rey Ogpa suyunpiwan. Hinallataq suyuntinpi huk kamachikuqpas karqan. 20Judá runakunapas Israel runakunapas mana yupay atiymi karqanku lamar-qocha patapi aqo hina. Paykunan mikhurqanku ukyarqanku, ancha kusisqataq kawsarqanku. 21Salomonmi kamachirqan llapan suyukunata, Eufrates mayumanta Filistea suyukama, Egipto qorpakama. Paykunan rey Salomonman contribucionta pagarqanku, tukuy kawsasqan p'unchaytaq payta kasurqanku. 22Salomonpaqqa sapa p'unchaymi mikhuyta churarqanku kinsa chunka fanega ñut'u hak'uta, soqta chunka fanega chhanqa hak'uta, 23kanchapi uywasqa allin wirayachisqa chunka torokunata, campopi uywasqa iskay chunka torokunata, pachak ovejatawan, hinallataq tukuy t'aqa tarukakunata, wirayachisqa wallpakunatapas. 24Salomonqa kamachirqan llapan Eufrates mayu inti haykuy lado suyutan, Tipsamanta Gazakama, kamachillarqantaq llapan chaypi tiyaq reykunatapas, muyuriqninpi suyukunawantaq sumaqta kawsarqan. 25Salomón kawsashaqtinqa Judá runakunapas Israel runakunapas Danmanta Beersebakaman mana ima llakillayoq tiyarqanku, sapankanku higos sach'akunayoq uvas chakrakunayoq ima. 26Salomonpa caballo kanchankunapin carreta aysaq tawa chunka waranqa caballokuna karqan, chunka iskayniyoq waranqa caballokunataq soldadokunapaq karqan. 27Sapanka kamachikuqkunan tupaqnin killaman hina mikhuyta qorqanku rey Salomonpaq paywan kashaqkunapaqpas, mana imata pisichispa. 28Hinallataq carreta aysaq caballokunapaqpas silla caballokunapaqpas cebadatawan pajatawan apaspanku qarana cheqasman churarqanku. 29Diosmi Salomonman allin yachayta allin yuyaytawan qorqan, chaymi lamar-qocha patapi aqo hinaraq yachayninqa karqan. 30Chaymi Salomonqa Egipto runakunamantapas, inti lloqsimuy lado runakunamantapas aswan allin yachaysapa karqan. 31Tukuy qharikunamanta aswan yachaysapan karqan, Ezrac runa Etanmanta, Maholpa churinkuna Hemanmanta Calcolmanta, Dardamantapas aswan yachaysapan karqan. Chaymi llapan muyuriqnin suyukunapi mentasqa karqan. 32Kinsa waranqa rikch'anachiy simikunatan qelqarqan, hinallataq waranqa phisqayoq takikunatapas kamarirqan. 33Payqa rimarqan mallkikunamanta, yurakunamanta, Libanopi cedromanta, perqapi wiñaq oreganomantapas, hinallataq animalkunamanta, phalaq animalkunamanta, pampan suchuq animalkunamanta, challwakunamantapas. 34Llapan llaqtakunamantan, suyukunamantan Salomonpa yachayninmanta uyarirqanku, chaymi reykunaqa runakunata kachamurqanku Salomonpa rimasqan uyariqta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\