1 Reyes 8

1Chaymantataq rey Salomonqa Jerusalén llaqtapi huñurqan Israelpi llapan kurak runakunata, llapan ayllu umallikunata, familia umallikunatawan, Señor Diospa rimanakuynin arcata Davidpa Llaqtan nisqa Sionmanta apanankupaq. 2Wataq Etanim nisqa qanchiskaq killanpitaq Ch'uklla Ruwana Fiestapi llapan Israel qharikuna rey Salomonwan huñukurqanku. 3Israelpi kaq llapa kurak runakuna huñukuqtinkutaq, sacerdotekunaqa rimanakuy arcata hoqarispa 4aparqanku, Leví runakunapiwan, Dioswan Tupana Karpapi kaq llapan ch'uya serviciokunatawan Dios yupaychana wasiman. 5Hinan rey Salomonqa paywan huñukuq llapan qharikunapiwan rimanakuy arcaq ñawpaqenpi askha ovejakunata torokunata ima sacrificiota haywarqanku, chaykunan mana yupay atiy karqan. 6Chaymantataq sacerdotekuna Señor Diospa rimanakuynin arcata yupaychana wasi ukhuman apaykurqanku Ch'uyay-ch'uya Cheqaskama, hinaspa churaykurqanku querubinkunaq raphran uraman. 7Chay querubinkunaqa mast'arisqa raphrayoqmi karqan, chay raphrankunan rimanakuy arcata wantuna k'aspitapas pakarqan. 8Wantuna k'aspikunan sinchi hatun karqan, chaymi chay k'aspikunaq puntan Ch'uya Cheqasmanta rikukurqan, yupaychana wasi punkumantan ichaqa mana rikukurqanchu. Ahinapin chay k'aspikuna qhepakapurqan. 9Rimanakuy arcapiqa iskay p'alta rumikunallan karqan. Israel runakuna Egipto suyumanta lloqsimuqtinmi, Señor Diosqa paykunawan rimanakusqa, chay p'alta rumikunatan Moisesqa arcaman Horebpi churaykusqa. 10Ch'uya Cheqasmanta sacerdotekuna lloqsiqtintaq, Señor Dios yupaychana wasita phuyu hunt'aykurqan, 11chaymi yupaychana wasiqa Señor Diospa lliphlli-kayninwan hunt'a karqan, chay hawataq sacerdotekunaqa mana serviyta atirqankuchu. 12Chaymi Salomonqa nirqan: –Señor Diosníy, qanmi tutayaq phuyu ukhupi tiyakuyta akllakurqanki. 13Kunanmi sumaq qhapaq wasita ruwapuyki chaypi wiñayta tiyanaykipaq, nispa. 14Chaymantataq rey Salomonqa huñuykusqa sayashaq llapan Israel runakunaman kutirispa paykunata samincharqan. 15Nirqantaq: –Saminchasqa kachun Israelpa Diosnin Señorqa, pay kikinmi taytay Davidman prometesqanta hunt'arqan, paymi nisqa: 16Egiptomanta Israel llaqtayta horqomusqay p'unchaymantapacha manan Israel suyupi mayqen llaqtatapas akllarqanichu, chaypi wasita sayarichipuwaspaykichis ñoqata yupaychawanaykichispaq, aswanpas qantan David, akllakurqayki llaqtayta kamachinaykipaq, nispa. 17Taytay Davidtaq sonqonpi yuyaykukusqa Israelpa Diosnin Señorpaq yupaychana wasi sayarichiyta. 18Señor Diostaq ichaqa taytay Davidta nisqa: Allinmi huk wasita sayarichipuwanaykipaq yuyaykusqaykiqa, 19ichaqa manan qanqa sayarichiwaqchu, aswanpas churiykin ñoqapaq huk wasita sayarichipuwanqa, nispa. 20Chay hinaqa, hunt'arqanmi Señor Diosqa prometesqanta, chaymi kunan nisqanman hina ñoqaqa David taytaypa rantinpi Israel suyu kamachikuna tiyanapi tiyaykuni, hinaspa Israelpa Diosnin Señorpaq huk yupaychana wasita sayarichipurqani. 21Chay yupaychana wasipin huk cheqasta t'aqarqani rimanakuy arcata churanapaq. Chay arcapin kashan Egiptomanta horqomushaspa ñawpa taytanchiskunawan Señor Diospa rimanakuynin, nispa. 22Chaymantataq llapa Israel runakuna qayllapi Salomonqa Señor Diospa altarninpa ñawpaqenpi sayaykurqan, hinaspa makinta altoman haywarispa 23nirqan: –Israelpa Diosnin, Señor, manan kanchu hanaq pachapipas kay pachapipas qan hina Diosqa. Qanqa rimanakusqaykita hunt'aqmi kanki, khuyapayankitaqmi tukuy sonqo qanta serviqniykikunata. 24Kamachiyki taytay Davidman prometesqaykitapas hunt'arqankin, simiykiwan rimasqaykitapas kunanmi hunt'anki. 25Chay hinaqa, Israelpa Diosnin, Señor, hunt'allaytaq taytayman prometesqaykita, qanmi nisqanki: Churiykikunachus allinta kawsanqaku, imaynan qan ñawpaqeypi kawsarqanki hinata chayqa, mirayniykiqa Israel suyupi kamachishallanqapunin, nispa. 26Chay hinaqa, Israelpa Diosnin Señorníy, kamachiyki taytay Davidman prometesqaykita hunt'allaypuni. 27Ichaqa, ¿cheqaqtachu qan Diosqa kay pachapi tiyawaq? Hanaq pachapas manan chaskiyta atisunkichu ancha hatun kashaspa, ¿imanpaqraqtaq kanman kay wasi sayarichisqayqa? 28Chaywanpas Diosníy, Señor Dios, uyariykuway mañakusqayta, khuyapayawanaykipaq valekusqaytapas. Uyariykuway, ñoqa kamachiykin kunan waqyakamuyki mañakamuyki. 29Tuta-p'unchay kay wasita qhawashallaypuni, qanqa nirqankin: Chaypin kashasaq, nispa. Maypiña kashaspaypas kay wasi qhawarisqa mañakuqtiyqa uyariykullawankipunin. 30Hinallataq Israel llaqtaykitapas ñoqatapas kay wasi qhawarisqa mañakuqtiykuqa uyariykullawankikupunin, hanaq pacha tiyanaykimanta uyariykamullawankiku, pampachaykuwankikutaq. 31Pipas runamasin contra huchallikuqtin, kay wasipi altarniykipi jurachinkuman mana huchayoq kasqanta chayqa, 32hanaq pachaykimanta uyariykamuy, hinaspa juzgay kamachiykikunata, huchayoqtaqa wanachiy mana chanin ruwasqanmanta muchuchispayki, mana huchayoqtataq chaninchayman hina sut'inchay chanin kasqanta. 33Qan contra huchallikusqan hawa Israel llaqtaykita awqanku atipanman, hinataq paykuna qanman kutirikamusunkiman, yupaychasunkimantaq, kay wasipi mañakuspataq valekusunkiman chayqa, 34uyariykamuy hanaq pachaykimanta, huchankutapas pampachaykuy, hinaspa ñawpa taytankuman qosqayki hallp'aman kutichimpuy. 35Qan contra llaqtaykiq huchallikusqan hawa ch'akirinman, manataq paranmanchu, ichaqa kay yupaychana wasi ladoman kutirisqataq mañakunkuman, yupaychasunkikuman, muchuchiqtiykitaq huchankuta wikch'unkuman chayqa, 36uyariykamuy hanaq pachaykimanta, pampachaykuy Israel llaqta kamachiykikunaq huchanta, hinaspa yachachiy allin chanin ñanta purinankupaq, hinallataq llaqtaykiman herenciapaq qosqayki hallp'amanpas parachimuy. 37Yarqaypas, millay onqoypas, ruphashaq wayrapas, polvillopas, langostapas, yura mikhuq kurupas, llaqtaykuta muyuykuspa phawaykuq awqaykupas, ima onqoypas sasachakuypas kay suyupi kanman chayqa, 38uyariykamuy mañakusqankuta. Llaqtaykiman mayqen runapas sonqonpi llakikuspa makinta kay wasi ladoman haywarispa mañakusunkiman chayqa, 39hanaq pachaykimanta uyariykamuy, hinaspa huchankuta pampachaykuy, chaninchaspaykitaq sapankaman ruwasqanman hina qopuy. Qan sapallaykin runaq yuyaykuynintapas sonqontapas reqsinki. 40Chaymi manchakuywan yupaychasunkiku ñawpa taytaykuman qosqayki hallp'api tiyasqanku tukuy tiempo. 41Mayqen wak llaqtayoq runapas sutiykimanta uyarispa karu llaqtamanta hamunman, 42mentasqa kasqaykita, musphana ruwasqaykita hinantinpi uyarispanku kay yupaychana wasiykipi mañakusunkiman chayqa, 43uyariykamuy hanaq pacha tiyasqaykimanta, hinallataq tukuy mañakusqasuykita qoykuy, llapan kay pacha suyukuna reqsinasuykipaq, hinaspa Israel llaqtayki hina paykunapas manchakuywan yupaychanasuykipaq. Ahinapin yachanqaku kay ruwapusqay yupaychana wasipi sutiyki yupaychasqa kasqanta. 44Llaqtaykita awqa-tinkuyman kachaqtiyki, maypi kasqankupi akllakusqayki llaqta ladoman kutirisqa kay ruwapusqay yupaychana wasiyki ladoman kutirisqa ima mañakunkuman chayqa, 45hanaq pachamanta uyariykamuy mañakusqankutapas valekusqankutapas, hinaspa paykunawan atipachiy. 46Manan pipas mana huchallikuqqa kanchu, chayrayku llaqtayki qan contra huchallikuqtin, k'arakta phiñakuspayki awqankuman hap'iykachiwaq suyunkuman presota apanankupaq, karumanpas qayllamanpas, 47chaypitaq preso apasqa kasqanku suyupi qanman kutirikuspa valeykukusunkiman: Huchallikurqaykun, mana chanintan ruwarqayku, huchachasqan kayku, nispanku, 48chaypitaq tukuy sonqo tukuy alma qanman kutirikunkuman, hinaspataq ñawpa taytankuman qosqayki suyu ladoman, akllakusqayki llaqta ladoman, ruwapusqay yupaychana wasi ladoman kutirispa mañakusunkiman chayqa, 49hanaq pachaykimanta uyariykamuy mañakusqankutapas valekusqankutapas, hinaspa qespichiy. 50Llaqtaykiq qan contra huchallikusqanta tukuy mana chanin ruwasqantapas pampachaykuy. Preso apaqninkuwanpas khuyapayachiy. 51Paykunaqa llaqtaykin kaqniykin kanku. Qanmi Egiptomanta horqomurqanki, chay suyun fierro unuyachina horno hina paykunapaq karqan. 52Chay hinaqa, uyariykuway mañakuyniyta, kamachiykin kani, hinallataq Israel llaqtaykiq mañakusqantapas uyariykuy. ¡Diosnillayku! Uyariykullawankikupuni qanman mañakamuqtiyku. 53Qanmi, Señor Diosníy kaqniykipaq kay llaqtata akllakusqanki kay pachapi llapan suyukunamanta, ñawpa taytankuta Egipto suyumanta horqomushaspayki Moisés kamachiykiwan willachisqaykiman hina, nispa. 54Altarpa ñawpaqenpi qonqoriykukuspan makintapas hanaq pachaman haywarispa, Salomonqa Señor Diosmanta mañakusharqan. Chayta tukuspataq sayarirqan, 55hinaspa llapan huñuykusqa kashaq Israel runakunata saminchaspa kunkayoqta nirqan: 56–Señor Diosqa saminchasqa kachun. Diosqa prometesqanman hinan sumaq kawsayta Israel llaqtanman qowarqanchis, payqa mana qonqaspan chanin prometekusqanta hunt'arqan, Moisés kamachinwan willachiwasqanchisman hina. 57Chay hinaqa, Diosninchis Señor Diosmi yanapaykuwasun imaynan ñawpa taytanchiskunata yanaparqan hinata, manan qonqawasunchu, manataq saqerpariwasunpaschu. 58Diosninchis Señor Diosmi kasukuq sonqota qoykuwasun munayninta ruwananchispaq, ahinapi ñawpa taytanchiskunaman kamachikuy siminkunata, chaninchayninkunata, unanchayninkunata, kamachikuyninkunatawan lliwta hunt'ananchispaq. 59Kay mañakusqayta Diosninchis Señor Dios, tuta-p'unchay yuyarillachunpuni, ñoqa kamachintapas Israel llaqtantapas allinta qhawariwananchispaq, yanapaykuwananchispaq sapa p'unchay necesitasqanchisman hina. 60Chay hinapin, llapan kay pacha suyu runakuna yachanqaku pay sapallan Diosqa kasqanta, nispa. 61Nillarqantaq llaqtata: –Diosninchis Señor Diospaq hunt'aqllapuni kawsaychis, hinallataq hunt'aychis kamachikuy siminkunatapas unanchayninkunatapas kunan p'unchay hina, nispa. 62Chay qhepatataq reypas llapan Israel runakunapas sacrificiota Señor Diosman haywarqanku. 63Salomonmi haywarqan sumaq kawsay sacrificiota iskay chunka iskayniyoq waranqa torokunata, pachak iskay chunka waranqa ovejakunatawan. Ahinatan rey Salomonpas llapan Israel runakunapas Señor Dios yupaychana wasita sapaqcharqanku. 64Señor Dios yupaychana wasiq ñawpaqenpi kaq bronce altarqa huch'uymi karqan, manataq chaskirqanchu llapan ruphachina sacrificiokunata, ruru ofrendakunata, sumaq kawsay sacrificioq wirankunatapas. Chaymi Salomonqa wasiq ñawpaqen patio chawpita ch'uyancharqan, hinaspa chaypi llapan chaykunata Señor Diosman haywarqan. 65Chay kutin Salomonqa llapan Israel runakunapiwan Diosninchis Señor Diospa sutinpi Ch'uklla Ruwana Fiestata qanchis p'unchay ruwarqanku. Hamat Q'asamanta Egipto qorpakama tiyaq llapan Israel runakunan chay fiestaman askhallaña huñuykukurqanku. Huk qanchis p'unchaytawanraqmi fiestata ruwarqanku, llapanpitaq chunka tawayoq p'unchay karqan. 66Qhepantin p'unchaytaq Salomonqa runakunata kacharparipurqan, hinan paykuna reyta saminchaspa wasinkuta ripurqanku, ancha kusisqa sonqopas-sonqo tukuy allinkunata kamachin Davidpaq Israel llaqtanpaqpas Señor Diospa ruwasqanmanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\