1 Samuel 14

1Huk p'unchaymi Saulpa churin Jonatanqa arma apaysiqninta nirqan: –Haku rirqosunchis q'asaq qhepanpi Filistea soldadokunaman, nispa, mana taytanman willaspalla. 2Saulqa Gabaa qaylla Migronpi granada sach'ayoq cheqaspin kasharqan soqta pachak hina soldadontin, 3paykunawantaq kasharqan sacerdoteq unkunwan p'achasqa Ahías. Paypa taytanmi karqan Ahitob, tiontaq Icabod, Ahitobpa taytantaq Finees, Fineespa taytantaq Silo llaqtapi Señor Diospa sacerdoten Elí. Manan pipas Jonatanpa risqantaqa yacharqankuchu. 4Jonatanpa Filistea soldadokunaman rinan q'asapin iskay hatun ñawch'i qaqa karqan ñanpa cantopuranpi, hukpa sutinmi Boses karqan, hukkaqpataq Sene karqan. 5Hukkaqmi karqan Micmas llaqta lado wichay patapi, hukkaqtaq Geba llaqta lado uray patapi. 6Jonatantaq arma apaysiqninta nirqan: –Haku risunchis haqay mana iñiyniyoq Filistea runakunaman, Señor Diosqa yanapawasunmanpunin, Señor Diospaqqa manan sasachu, askhawanpas pisiwanpas atipachiyqa, nispa. 7Chaymi arma apaysiqninqa payta nirqan: –Ruwallay, imatachus yuyaykukusqaykitapas kamachiwasqaykitapas ruwanaypaqqa liston kashani, nispa. 8Jonatanqa nillarqantaq: –Hakuyá chimparqosun paykunaq kasqanman, rikurqamuwaqtinchisqa hinallata rikuchikusun. 9Paykunataqchus niwasunchis: Chayllapi sayaychis qankunaman hamunaykukama, nispa chayqa, kaqllapi sayasunchis ama chimpasunraqchu. 10Paykunachus: Hamuychis, nimuwasun chayqa, rillasun, chaypin yachasun Señor Dios makinchismanña atipananchispaq qowasqanchista, nispa. 11Chaymi paykunaqa Filistea soldadokunawan hinalla rikuchikurqanku, soldadokunataq nirqanku: –¡Qhawariychis Hebreo runakunata, qaqa t'oqopi pakakusqankumantan lloqsimushanku! nispa. 12Rikurqamuspankutaq paykunaqa waqyamurqanku Jonatanta kamachintawan: –¡Yaw, hamuychis kayman, ñoqaykun hukta willaykusqaykiku! nispa. Chaymi Jonatanqa kamachinta nirqan: –Haku, qhepayta wichamuy, Señor Diosmi Israelman paykunata hap'iykachiwanchisña, nispa. 13Jonatanqa wicharqan makintin chakintin hap'ipakuspa, hinallataq arma apaysiqninpas. Hinaspan soldadokunawan maqanakuspa wikch'u-wikch'uta kumparqan, kamachintaq chaykunata wañuchirqan. 14Chay maqanakusqankupin yaqa iskay chunkata hina wañuchirqanku huk huch'uy cheqasllapi. 15Chaymi Filistea runakunaqa llaksasqallaña kaykusharqanku, karpa-karpapi kaqpas, hawapi kaqpas, kikinpi kaq soldadokunapas, llat'anaq riqkunapas. Pacharaqmi kuyurirqan, hinan sinchita mancharikurqanku. 16Saulpa Gabaapi qhawaq runankunataq rikurqanku Filistea runakunata llaksakuymanta hinantin ladoman phawaykachashaqta. 17Chaymi Saulqa paywan kashaq runata nirqan: –Watunarikuspa reqsinakuychis mayqenninchismi mana kanchu, nispa. Reqsinarikuqtinkutaq Jonatanwan arma apaysiqninpiwan mana kapusqakuchu. 18Hinan Saulqa Ahiasta nirqan: –Diospa arcanta apamuy, nispa. Chay p'unchaykunapin Israel runakunaqa Diospa arcan apaykusqapuni puriqku. 19Saulqa sacerdotewan rimashallaqtinraq, aswan-aswantaña Filistea runakunaq kasqanpi ch'aqwaramusharqan. Chayta uyarispataq Saulqa sacerdoteta nirqan: –¡Hinallaña kachun! nispa. 20Aswanpas Saulqa llapa runanta huñuykuspan maqanakuna pataman rirqanku. Chaypin Filistea runakunaqa maqanakuspa paykunapura pantanakurqanku, sinchipunin pantanakuyqa karqan. 21Hinallataq unay p'unchayña Filistea runakunawan tiyaq Hebreo runakunaqa paykunawan rirqanku maqanakuypi yanapaq, chaykunataq Saulman Jonatanmanwan chimparqapuspa Filistea runakuna contra kutirirqanku. 22Kaqllataq Efraín orqo-orqopi pakakuq Israel runakunapas Filistea runakunaq ayqekusqanta yachaspanku, paykunaqa hinantinta qatiykachaykurqanku. 23Chaymi maqanakuspa chayachinakurqanku Bet-avén llaqtaq haqayninkama. Chay hinatan Señor Diosqa chaypacha Israel runakunawan atipachirqan. 24Israel runakunataq mana mikhusqankurayku chay p'unchay laqhoyarqanku. Saulmi juramentota ruwachispa kamachikurqan: Awqayta vengakunaykamaqa manan pipas mikhunqachu, mana kasukuqtaqmi ñakasqa kanqa, nispa, nisqanraykun mana pipas mikhurqanchu. 25Hinan paykunaqa chayarqanku sach'a-sach'api wanqoyru misk'iq kasqanman. 26Sach'a-sach'aman haykuqtinkutaq miel misk'iqa unu hinaraq lloqllarisharqan, manataq pillapas malliykurqanchu, juramentota manchakusqankurayku. 27Jonatanñataq ichaqa mana uyarirqanchu taytanpa jurachisqanta, chaymi payqa tawnanpa puntanwan ayparqospa mikhuykurqan, chayraqmi kallpallanpas kawsarirqorqan. 28Chaymantaña huk runa nirqan: –Taytaykiqa soldadokunatan jurachirqan: Aman pipas imallatapas mikhunqachu, mikhuqqa ñakasqan kanqa, nispa. Chayraykun runakunaq kallpanqa chiriyapushan, nispa. 29Chaymi Jonatanqa nirqan: –Chayta ruwaspan taytayqa runakunata sasaman q'epiykun. Qhawariy, misk'ita malliykuqtiyraqmi kallpallaypas kawsarirqon. 30May aswan allinmi kanman karqan awqamanta llat'anasqanku mikhunawan kallpachaykukuspaqa. Aswan askhataraqchá Filistea runakunatapas wañurachinkuman karqan, nispa. 31Hinaspanmi Micmas llaqtamanta Aijalón llaqtakama Filistea runakunata wañurachirqanku, ichaqa sayk'usqan yanqa-yanqallaña kasharqanku. 32Chaymi awqamanta llat'anaspanku uywakunata aparqanku. Hinaspan wakakunata, torillokunata, ovejakunatawan nak'arparispanku hina yawarllantinta kaq pampapi mikhurparirqanku. 33Saulmanñataq wakin runakuna willarqamurqanku: –¡Qhawariy! Runakunan yawarllantin aychata mikhuspa, Señor Dios contra huchallikushanku, nispa. Hinan payqa nirqan: –Chay hinayá qankunaqa waqlliq sonqo kankichis. Pasaychis, huk hatun qaqata kayman tanqamuychis. 34Hinaspataq llapa runaman willamuychis sapanka wakata ovejata apamunankupaq. Kaypi nak'aspataq mikhunkichis, amaña Señor Dios contra huchallikuychischu yawarnintin aychata mikhuspa, nispa. Chay kikin tutapachan wakata apamuspanku chaypi nak'arqanku. 35Chaypin Saulqa Señor Diospaq altarta ruwapurqan, chaymi ñawpaqkaq altar ruwasqan karqan. 36Saultaq nirqan: –Kunan tuta Filistea runakuna qatiykachaq uraykusunchis, illariqnintinta llat'anamuspataq llapallanta wañurqarichimusun, nispa. Runakunataq nirqanku: –Imachus yuyaykusqaykitaqa ruwallay, nispa. Sacerdotetaq ichaqa nirqan: –Ñawpaqtaqa Señor Diostaraq tapuykusunchis, nispa. 37Saultaq Señor Diosta tapuykachirqan: ¿Allinchu Filistea runakuna qatiykachay yuyaykusqayku? ¿Makiykuman hap'iykachiwankikupunichu? nispa. Señor Diostaq mana ima nispapas nirqanchu. 38Chaymi Saulqa nirqan: –Kayman llapan umallikuna qayllaykamuychis, hinaspataq tapupakuychis piqpa huchanchus kasqanta. 39Israel Qespichiq Señor Diospa sutinpin jurani, churiy Jonatanña huchallikunqa chaypas wañunqapunin, nispa. Manataq pillapas kutichirqanchu. 40Chaymi Israel runakunata nirqan: –T'aqakuychis llapaykichis huk ladoman, ñoqaykutaq churiypiwan huk ladoman t'aqakusaqku, nispa. Llapa runakunataq nirqanku: –Yuyaykusqaykita hina ruway, nispa. 41Hinan Saulqa nirqan: –Israelpa Diosnin Señor, ¿imanaqtinmi kay kamachiykiman mana sut'inchaykuwankichu? Ñoqaqña huchay kaqtinpas churiy Jonatanpaña kaqtinpas, Urimpi willawayku. Llaqtayki Israelpa huchan kaqtintaq, Tumimpi willawayku, nispa. Hinan Jonatanman Saulmanwan Urim wikch'ukurqan, llaqtataq mana huchayoq rikhurirqan. 42Chaymi Saulqa nirqan: –Sorteaychis ñoqata churiytawan, nispa. Sorteaqtinkutaq Jonatanman wikch'ukurqan. 43Hinan Saulqa churin Jonatanta nirqan: –Willaway, ¿imatan ruwarqanki? nispa. Paytaq sut'inchapuspa nirqan: –Arí, tawnaypa puntanwanmi miel misk'ita malliykurqani, kayqa kaypin wañunaypaq kashani, nispa. 44Saultaq nirqan: –Mana qan wañunki chayqa, ñoqata Dios sinchitapuni ñak'arichiwachun, nispa. 45Chaymi runakunaqa Saulta nirqanku: –¿Imaynataq Israelta atipachiq Jonatanri wañunman? Manapunin wañuchisqaqa kanmanchu. Señor Dios ama munachunchu ch'ulla chukchallanpas urmananta, payqa tukuytapas Señor Diospa yanapayninwanmi ruwashan, nispanku. Israel runakunan Jonatanta wañuchisqa kananmanta horqorqanku. 46Saultaq Filistea runakuna qatiykachayta tatipurqan, paykunataq Filistea suyunkuman kutipurqanku. 47Israelpi kamachikuyta qallarisqanmantapachan Saulqa awqankunawan maqanakurqan. Chaykunan karqan Moab suyu runakuna, Amón suyu runakuna, Edom suyu runakuna, Soba suyu reykuna, Filistea runakunapiwan. May risqanpipas Saulqa atipallaqpunin. 48Soldadokunata huñuspataq Amalec runata atiparqan, chay hinapin Israelta llat'anaqninpa makinmanta kacharichirqan. 49Saulpa churinkunan karqan Jonatán, Isúi, Malquishuapiwan. Ususinkunataq karqan kurakkaq Merab, sullk'akaqtaq Mical. 50Saulpa warmintaq karqan Ahimaspa ususin Ahinoam. Ejercitonpa umallintaq Saulpa tion Nerpa churin Abner karqan. 51Saulpa taytan Ciswan Abnerpa taytan Nerwanqa Abielpa churinkunan karqanku. 52Saulpa rey kasqan p'unchaykunataq Filistea runakunawan maqanakuyqa sinchipuni karqan, chaymi payqa soldadonkunaman yapaq allin kallpasapa qharikuna tarisqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\