1 Samuel 25

1Samuelmi wañukapurqan, hinan llapan Israel runakunaqa huñuykukuspa llakisqa waqararqanku, Ramá llaqta wasinpitaq p'ampapurqanku. Chaymantataq Davidqa Parán ch'inneqta ripurqan. 2Maón llaqtapin tiyarqan huk qhapaq runa, kinsa waranqa ovejayoq waranqa cabrayoq. Rutuy tiempopin ovejankunata rutuchisharqan Carmel llaqtapi, chaypi qhatunayoq rantinayoq kaspa. 3Chay runan Caleb miraymanta karqan Nabal sutiyoq, payqa millay phiña uyayoq runan karqan maqllaraqtaq. Warmin Abigailñataq ichaqa allin yuyayniyoq munay rikch'ayniyoq sumaq warmi karqan. 4Ch'inneqpi kashaspan Davidqa yacharqan Nabalpa oveja rutuchishasqanta, 5chaymi payqa chunka runankunata kacharparimuspa nirqan: –Carmel llaqtatan Nabalpata rinkichis, sutiypin napaykunkichis. 6Ninkichistaq: Q'aya wata kunan hinapas aswan allinraq kapusunki, wawaykikunapaqpas, wasiykipi lliw kaqkunapaqpas. 7Kunantaqmi yacharqoni oveja rutuchiypi kashasqaykita, qanpas yachankiñan michiqniykikunaq ñoqaykuwan Carmelpi kasqanta. Ñoqaykuwan paykuna kashaqtinkuqa manan imallantapas qechuchirqaykuchu manallataq imanachirqaykupaschu. 8Munaspaqa michiqniykikunata tapuy, paykunan aswan allintaqa willasunki. Chayrayku, qanta valekuyki, kay waynaykunata allillanta qhawaripuwanki, allin horasllapitaqmi hamushankupas. Kunantaqyá ima atisqallaykita paykunaman qoykapuway, ñoqapas churiyki hinan kani nispa, nispaykichis. 9Davidpa runankunataq rispanku Nabalpaman chayaspa payman willarqanku Davidpa nisqankunata, hinaspan suyaykurqanku imatachus kutichinanta. 10Waynakunatataq Nabalqa phiñarikurqan: –¿Pitaq Isaipa churinri? ¿Pitaq Davidri? Kunanqa askhan sapa p'unchay patronninkumanta chinkakuqkunaqa kashan. 11¿Imaynataq ñoqari qoyman rutuqniykunapaq wayk'uchikusqay mikhunata, ukyanata, aychatapas mana reqsisqay mana yachasqay runamanri? nispa. 12Hinan waynakunaqa ñanninkuta kutipurqanku, chayaspataq Davidman Nabalpa nisqanta llapanta willarqanku. 13Chaymi Davidqa runankunata nirqan: –Hakuchis espadaykichista apakuychis, nispa. Hinan runakunaqa chumpirqarikuspa espadankuta aparikurqanku, kaqllataq Davidpas. Paywan riqkunataq tawa pachak qharikuna karqan, wakin iskay pachaknintaq q'epita qhawaspa qheparqanku. 14Nabalpa runankunaq hukkaqnintaq chay uyarisqanta Nabalpa warmin Abigailman willarqorqan: –Davidmi kachamusqa waynankunata wiraqocha napaykuqta, paytaqmi millayta phiñarikuspa kutichin. 15Chay runakunaqa sumaqllañan ñoqaykupaqqa karqan, campopi paykunawan tiyamushaqtiykupas manan imaykutapas qechuwarqankuchu, manataqmi imanawarqankupaschu. 16Tuta-p'unchaymi amachawarqanku ñoqaykutapas uywanchistapas. 17Qanpa wiraqochaykin ichaqa millaypuni mana piqpapas imanirqonan, ¿icha imallatapas ruwawaqchu? Davidqa kunan ima mana allintaraqchá ruwanqa, Nabalta aylluntapas, nispa. 18Chaymi Abigailqa usqhaylla q'epicharikurqan iskay pachak t'antata, iskay qara p'uyñu vinota, phisqa oveja aycha kankata, phisqa arroba hank'ata, pasasmanta pachak k'umpakunata, higosmanta iskay pachak k'umpakunatawan, chaykunatan llapanta asnokunapi cargaykukurqan. 19Hinaspan runankunata nirqan: –Qankuna ñawpashaychisña, ñoqataq qhepataña hamusaq, nispa. Manataq qosanmanqa imatapas willarqanchu. 20Abigailqa huk asnopi sillaykukuspan tiyasqan orqomanta pakayllanta uraykurqan. Chayllamanmi Davidta runankunantinta rikurqan pay cheqasman hamushaqta. 21Davidtaq yuyaykusharqan: Yanqamá chay runaq lliw kaqnintaqa ch'inneqpi waqaychashasqani mana imantapas llamiykuspa, paytaq ichaqa allinta ruwashaqtiy mana allinwan kutichiwan. 22Kunantaq chay awqayta llapa qharikunantinta wañurqarichimusaq, manan hukllapas qhepanqachu, mana hinata ruwaqtiyqa Señor Dios ñoqata ñak'arichiwachun, nispa. 23Davidman tariparqospataq, Abigailqa usqhaylla asnonmanta uraykuspa Davidpa ñawpaqenpi qonqoriykukuspa pampakama k'umuykukurqan. 24Chakinman qonqoriykukuspataq nirqan: –Wiraqocháy, hukta huchachanaykitaqa ñoqata aswan huchachaway. Uyariykuwaypuni rimapayasqayta. 25Ñoqaqa waynaykikunata kachamushaqtiykiqa manan chaypichu karqani. Chhaynaqa, ama kasuychu chay uma muyusqa Nabaltaqa, imaynachus sutinqa Nabal, chay hinapunin payqa mana yuyayniyoq, imatapas manan yuyaywanpunichu ruwan. 26Aswanpas Señor Diosmi manaraq munanchu qan hamuspayki yawar unuta ruwaspa makiykiwan awqaykita wañuchinaykita. Señor Diosraykun qanraykun jurani, qanta llapan mana allin ruway munaqkunaqa awqaykipiwan Nabal hina ruwasqapuni kachun. 27Wiraqocháy, chaskiykuway kay apamusqay mikhunakunata, hinaspa rakiykuy runaykikunaman. 28Hinallataq valekuyki pampachaykuwanaykita kay warmi kamachiykita. Señor Diosmi qantaqa takyachisunki wawaykiq wawankama kamachikuq-kayniykita, Señor Diosrayku maqanakuq kasqaykimanta, hinallataq tukuy p'unchay kawsayniykipi mana, ima mana allinpas kasunkichu. 29Pillapas qanta wañuchinanpaq maskhaspa qatiykachaqniykimantaqa Diosniyki Señor Diosmi waqaychasunki, awqaykitan ichaqa kikin Señor Diospuni rumi warak'asqata hina warak'arparinqa. 30Chhaynaqa, Señor Diospa llapan qanmanta allin nisqankuna hunt'akuqtin, Israelpipas umallita churaykusuqtiyki, 31qanqa aman llakikunkichu amataq sonqoykipipas phutikunkichu huchayoqta mana wañuchisqaykimanta, qan kikiykiq munayniykiman hina vengakuspa wañuchisqaykimantapas. Señor Dios allinta ruwasuqtiykiqa, ñoqa kamachiykimantaqa yuyarikuwankipuni, nispa. 32Chaymi Davidqa nirqan: –Saminchasqa kachun Israelpa Diosnin Señorqa ñoqaman qanta taripachimuwasqanmanta. 33Saminchasqataq qanpas yuyaykusqaykipas kachun, ñoqa kikiy munayniyman hina makiykunawan wañuchispa yawar unuta ruwanay kashaqtin hark'aykuwasqaykimanta. 34Israelpa Diosnin Señorpa sutinpin niyki, paymi mana allin ruwanaymanta hark'aykuwan, manachus qan usqhaylla taripamuwankiman karqan chayqa, qhariyki Nabalqa runankunantin manan kawsashaqñachu illarinkuman karqan, nispa. 35Davidtaq chaskiykurqan payman apasqan mikhunakunata, hinaspan niykurqan: –Kunanqa kusisqa wasiykiman kutipuy, rikushanki hinapas niwasqaykikunata uyariykin, mañakusqaykitapas kasuykitaqmi, nispa. 36Abigail wasinman kutipunanpaqtaq qharin Nabalqa hatun mikhuyta ruwasqa reypaq hinaraq, kusisqan kasharqan sinchi machasqallaña, chayraykun payqa mana ima nirqanpaschu qhepantin p'unchaykama. 37Tutamantanñataq Nabalpa machasqan pasarqoqtin rikch'arimurqan, Abigailtaq llapanta willarqan imakunachus pasasqanta, chaymi Nabalpa sonqonqa qonqaylla phatarqorqan manataq kuyurirqanñachu. 38Chunka p'unchaymanta hinataq Señor Diosqa Nabalta wañurqachipurqan. 39Nabalpa wañukapusqanta uyarispataq Davidqa nirqan: –¡Saminchasqa Señor Diosqa kachun, Nabalpa millay nimuwasqanmanta pay kutichin! Mana allin ruwanayta hark'aykuwaspataq, Nabal kikinman kutichin mana allin ruwawasqanta, nispa. Chaymantataq payqa Abigailman kacharqan rimaykuqta, icha paywan casarakuyta munanmanchus chay tapuykuqta. 40Kamachinkunataq Carmel llaqtata Abigailman chayaspa nirqanku: –Davidmi kachamushawanku: Qantan warminpaq munakusunki, nispanku. 41Chaymi warmiqa qonqoriykukuspa nirqan: –Ñoqaqa huk kamachillan kani, chay hinaqa wiraqochaypa runankunaq chakin maqchiqllaqa kasaqmi, nispa. 42Chaymantataq asnonpi sillaykukuspa, phisqa sipasninkunantin puririrqan Davidpa runankunaq qhepanta, chhaynapin Davidwan casarakapurqan. 43Davidqa casarakullarqantaqmi Jezreel llaqtayoq Ahinoamwan, iskayninkutaq warminkuna karqanku. 44Davidpa warmin Micaltataq taytan Saulqa qoykapurqan Galim llaqtayoq Laispa churin Paltiman warminpaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\