2 Crónicas 32

1Tukuy chaykunata hunt'aq-kaywan Ezequiaspa ruwasqan qhepatataq Asiria rey Senaqueribqa hamuspan Judá suyuta munaychakuq phawaykurqan, hinaspa pukara llaqtakunata muyuykurqan munaychakuyta yuyaykuspa. 2Hinan Ezequiasqa Jerusalén llaqtaman phawaykuyta yuyaspa Senaqueribpa hamusqanta reparaspa, 3oficialninkunata, allin qhari kaqkunatawan tapukurqan llaqta qayllapi kashaq pukyukunata wisq'anankumanta, paykunataq: Allinmi, nirqanku. 4Hinan askha qharikuna huñukuspanku llapan pukyukunata wisq'arqanku, hinallataq chay cheqasninta puriq mayutapas wisq'arqanku. Manan allinchu kanman Asiria reykuna hamuspanku askha unuta tarinkuman chayqa, nispanku. 5Chaymantataq Ezequiasqa kallpacharikuspa llaqta perqaq llapan q'asankunata allichachirqan, chay qhepatataq torrekunata sayarichirqan. Hinaspataq sapaq perqata sayarichirqan llaqta perqaq muyuriq qhepanpi, allintan allicharqan Davidpa Llaqtan nisqapi p'ukru hunt'achisqata. Ruwachirqantaq askha armakunata escudokunatawan. 6Runakunapaqmi churarqan awqa-tinkuq umallikunata, hinaspa llaqta punku plazapi llapanta huñuykuspa paykunata kallpachananpaq rimaykurqan: 7Kallpachakuychis, allin qhari kaychis, ama pisi kallpayaychischu, Asiria reytapas paywan hamushaq sinchi askha soldadokunatapas ama manchakuychischu. Ñoqanchiswan kashaqqa aswan atiyniyoqmi Asiria reywan kashaqkunamantaqa. 8Paywanqa runaq kallpallanmi kashan, ñoqanchiswanmi ichaqa Diosninchis Señor Dios kashan, yanapawananchispaq awqa-tinkuypi ñoqanchismanta maqanakunanpaqpas, nispa. Hinan reypa rimaykusqan simikunawan llapa llaqta kallpachakurqanku. 9Chay qhepatataq Asiria rey Senaqueribqa llapan ejercitonpiwan Laquis llaqtata muyuykushaspa oficialninkunata Jerusalén llaqtata kacharqan Judá rey Ezequiasman, Jerusalenpi kashaq llapan Judá runakunamanwan khayna niqta: 10Asiria rey Senaqueribmi nin: ¿Imapin qankuna hap'ipakushankichis Jerusalén llaqta muyuykusqa ukhupi wisq'arayanaykichispaq? 11Ezequiasmi nishasunkichis: Diosninchis Señor Diosmi Asiria reypa atiyninmanta qespichiwasun, nispa, ichaqa, ¿manachu q'otushasunkichis yarqaymanta ch'akiymantawan wañunaykichispaq? 12¿Manachu kikin Ezequiasqa yupaychana cheqaskunata altarkunatapas thunirqan? ¿Manachu kamachisqan Judá suyu runakunata Jerusalén llaqta runakunatapas nirqan: Jerusalén altarllapin yupaychankichis, chayllapitaq inciensotapas q'apachinkichis, nispa? 13Qankunaqa yachankichismi ñawpa taytaykunapas ñoqapas imaynatachus kay pacha suyukunata ruwasqaykuta. Manan chay suyukunaq diosninkunaqa runankunata atiyniymanta qespichiyta atirqanchu. 14Ñawpa taytaykunaqa askha suyukunatan atiparqan, ¿chaykunamantaqa mayqen suyuq diosnintaq atiyniymanta runankunata qespichirqan? ¿Chaychu diosniykichisqa atiyniymanta kunan qespichisunkichisman? 15Chhaynaqa, ama Ezequiaswan q'otuchikuychischu, amataq nisqasuykichista kasuychispaschu iñiychispaschu. Manan chay tukuy suyukunaq llaqtakunaq mayqen diosninpas runankunata qespichirqanchu ñawpa taytaykunaq atiyninmantapas ñoqaq atiyniymantapas. Diosniykichisqa manapunin atiyniymantaqa qespichisunkichischu, nispa. 16Senaqueribpa oficialninkunaqa astawanraqmi rimarqanku Señor Dios contra, Señor Diospa kamachin Ezequías contra ima. 17Hinallataq Senaqueribqa qelqakunata apachirqan Israelpa Diosnin Señorta kay hinata pisichaspa: Imaynan wak suyukunaq runankunata diosninku mana atiyniymanta qespichirqanchu, chhaynallataqmi Ezequiaspa diosninpas runankunata mana qespichinqachu, nispa. 18Hinataq kachasqa oficialkunaqa llaqta perqa patapi kashaq llapan Jerusalén runakunaman hebreo rimaypi kunkayoqta waqyakurqanku paykunata llaksaspa manchachispa llaqtata hap'inankupaq. 19Rimarqankutaq Jerusalenpa Diosnin Señor contra, kay pacha llaqtakunaq diosninpas kanman hina, chay dioskunaqa runakunaq ruwasqanmi. 20Rey Ezequiastaq ichaqa Amozpa churin Isaiaspiwan chaykuna hawa Diosta waqyakuspa mañakurqanku. 21Hinan Señor Diosqa huk angelta kachamurqan, angeltaq Asiria reypa karpa-karpanpi kashaq allin awqa-tinkuq qharikunata, umallikunata, oficialkunatawan llapanta wañurqachirqan. Chaymi Senaqueribqa sinchi p'enqasqa llaqtanta kutipurqan, hinaspan diosnin yupaychana wasita mañakuq haykurqan, chaypin paytaqa kikin churinkuna wañuchirqanku. 22Chay hinatan Señor Diosqa Ezequiasta Jerusalenpi tiyaq runakunatapas qespichirqan Asiria rey Senaqueribmanta, llapan awqankunamantawan, tukuy qorpankunawantaq sumaqpi kawsachirqan. 23Askha runakunan Jerusalén llaqtaman Señor Diospaq ofrendankuta aparqanku, hinallataq Judá rey Ezequiasmanpas sumaq sonqokunata aparqanku. Ezequiasqa chaymantapachan llapan suyukunapi ancha mentasqa karqan. 24Chay p'unchaykunapin Ezequiastaqa wañuy onqoy hap'irqan, hinan Señor Diosmanta mañakurqan, Señor Diostaq mañakusqanta uyarispa payman huk hatun musphana señalta qorqan qhaliyananta sut'inchaspa. 25Ezequiasmi ichaqa hatunchakuspa mana chay allin chaskisqanmanta graciasta qorqanchu, chaymi Señor Diosqa phiñakurqan Ezequiaspaq, Judá suyupaq, Jerusalenpaqwan. 26Ezequiaspas Jerusalenpi tiyaq runakunapas hatunchakusqankumanta tukuy sonqon huch'uyyaykukurqanku, chaymi Señor Diosqa Ezequiaspa tiemponpi mana paykunata muchuchirqanchu. 27Ezequiasqa allin qhapaqmi karqan llapa runaq respetasqan, payqa wasikunata ruwachikurqan qorita, qolqeta, umiña rumikunata, sumaq q'apaqkunata, escudokunata, tukuy rikch'aq chaniyoq kaqkunatawan waqaychananpaq. 28Hinallataq taqe wasikunata ruwachirqan rurukunapaq, vinopaq, aceitepaqwan. Ruwachillarqantaq astanakunatapas tukuy t'aqa uywakunapaq, kanchakunatapas ovejakunapaq cabrakunapaqwan. 29Diosmi paytaqa anchata qhapaqyachirqan, chaymi ovejankunapas cabrankunapas wakankunapas askhapuni karqan. Hinallataq Ezequiasqa llaqtakunata sayarichirqan. 30Chay kikin Ezequiasmi Gihón pukyu unuta qallariyninmanta wisq'aspa Davidpa Llaqtan nisqaman pampa ukhunta inti haykuy ladonta pusaykurqan. Paypa tukuy llank'asqankunaqa allillanpunin karqan. 31Chaywanpas Babiloniapi kamachikuqkuna Judá suyupi musphana señal kasqanta yachanankupaq qhawaraqkunata Ezequiasman kachaqtinkun, Señor Diosqa Ezequiasta saqerparirqan payta probananpaq, imatachus sonqonpi yuyaykusqankunata lliwta yachananpaqwan. 32Ezequiasmanta wakin willakuykuna, Dios sonqo kayninwan tukuy ruwasqankunapas llapallanmi qelqasqa kashan Amozpa churin Profeta Isaiaspa Qelqanpi, Judá Reykunaq Israel Reykunaq Willakuynin Qelqapiwan. 33Ezequías wañukapuqtinqa Davidpa ayllun p'ampanapin p'ampapurqanku, allin alto cheqasninpi. Hinan Judá suyu runakunapas, Jerusalén llaqtapi tiyaq runakunapas llapallanku respetonkuta rikuchirqanku. Chay qhepatataq churin Manasés rantinpi kamachikurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\