2 Crónicas 34

1Josiasqa pusaq watayoqmi karqan kamachikuyta qallarishaspa, kamachikurqantaq Jerusalenmanta kinsa chunka hukniyoq watata. 2Josiasqa Señor Diospa munayninman hinapunin chaninta ruwarqan, payqa ñawpa taytan Davidpa ruwasqanta hinan ruwarqan. 3Josiasqa pusaqkaq watapi kamachikushaspa, warmallaraq kashaspanmi ñawpa taytan Davidpa Diosnin Señorman sonqollikuyta qallarirqan. Hinaspan chunka iskayniyoqkaq watapi kamachikushaspa Judá suyuta Jerusalén llaqtata ch'uyanchayta qallarirqan, chaymi wikch'urqan Asera diosaq rikch'ayninkunata, wak'a dios yupaychana cheqaskunata, thupasqa rikch'aykunata, unuyachispa ruwasqa rikch'aykunata ima. 4Paypa kamachisqanmi Baal diospa altarninkunata thunirqanku, chay patakunapi kashaq incienso altarkunatapas ñut'uta p'akirqanku. P'akillarqankutaq Asera diosaq rikch'ayninkunata, thupasqa rikch'aykunata, unuyachispa ruwasqa rikch'aykunatapas, ñut'uta kutaspataq chay polvota wisñirqanku chay rikch'aykunata yupaychaq runakunaq ayan p'ampasqa pataman. 5Josiasqa rikch'aykunata serviq sacerdotekunaq tulluntan kikinkuq altarninkupi ruphachirqan, ahinapin Judá suyuta Jerusalén llaqtatapas ch'uyancharqan. 6Chhaynallatataq ruwarqan Manasés aylluq llaqtankunapi, Efraín aylluq llaqtankunapi, Simeón aylluq llaqtankunapi, Neftalí aylluq llaqtankunapipas, muyuriqninkupi thunisqa kashaq llaqtakunapipas. 7Ahinatan Josiasqa Israel suyuntinpi llapan altarkunata, Asera diosaq rikch'ayninkunata thunirqan, tukuy rikch'aykunatapas lliwta chhalluspa ñut'urqan. Chaymantataq Jerusalén llaqtata kutipurqan. 8Chunka pusaqniyoqkaq watapi kamachikushaspataq Josiasqa suyutapas yupaychana wasitapas ch'uyanchaspaña, kamachirqan Azaliaq churin Safanta, llaqta kamachiq Maasiasta, Joacazpa churin qelqaq Joastawan Diosninku Señor Dios yupaychana wasita allichanankupaq. 9Manasés ayllu runakuna, Efraín ayllu runakuna, Israel suyupi qhepaq runakuna, Judá ayllu runakuna, Benjamín ayllu runakuna, Jerusalén llaqtapi tiyaq runakunapiwanmi yupaychana wasiman qolqeta apamurqanku, punku qhawaq Leví runakunataq chay apamusqanku qolqeta chaskirqanku. Yupaychana wasita allichananpaq kamachisqa qharikunataq chay qolqeta uma sacerdote Hilciasman aparqanku. 10Chaymantataq Hilciaspiwan chay qolqeta yupaychana wasipi llank'achiq umallikunaman qorqanku. Chay umallikunataq pagarqanku yupaychana wasi allichaypi llank'aqkunaman lliwta allichanankupaq. 11Hinallataq k'ullu llaqllaqkunanaman rumi wakichiqkunamanpas qolqeta qorqanku thupasqa rumikunata, chakana kurkukunata, perqa chaqllana k'aspikunatawan rantinankupaq, hinaspa Judá runakunaq mana allichachisqanta allichanankupaq. 12Chay runakunaqa hunt'aq-kaywanpunin llank'arqanku, paykunaq umallinkun karqan Leví runa Merariq mirayninmanta Jahatwan Abdiaspiwan, Leví runa Cohatpa mirayninmanta Zacariaswan, Mesulampiwan. Kallarqantaq allin tocay yachaq Leví runakunapas, 13paykunan q'epiqkunatapas tukuy t'aqa llank'aqkunatapas kamachirqan. Leví runakunamantaqa kallarqantaqmi qelqaqkuna, qelqa waqaychaqkuna, punku qhawaqkunapas. 14Señor Dios yupaychana wasiman apasqanku qolqeta horqoshaqtinkutaq, sacerdote Hilciasqa tarirqan Señor Diospa Moiseswan qosqan kamachikuy qelqa k'uyuta. 15Hinaspan Hilciasqa reypa qelqaqnin Safanman willarqan: –Señor Dios yupaychana wasipin kamachikuy qelqa k'uyuta tarirqoni, nispa. Hinaspataq Safanman qorqan. 16Hinan Safanqa chay qelqata reyman aparqan, hinaspa willarqan: –Ñoqayku kamachiykikunaqa kamachiwasqaykikuman hinapunin llank'ashayku. 17Señor Dios yupaychana wasipi kashaq qolqeta horqospaykun llank'achiq umallikunaman, kikin llank'aqkunamanpas qoykuña, nispa. 18Nillarqantaq: –Sacerdote Hilciasmi kay qelqa k'uyuta qowan, nispa. Hinaspa Safanqa reypa ñawpaqenpi chay qelqata leeykurqan. 19Chaymi rey Josiasqa Diospa kamachikuynin simikunata uyarispa llakikuymanta p'achanta llik'ikurqan. 20Hinaspan sacerdote Hilciasta, Safanpa churin Ahicamta, Micaiaspa churin Abdonta, qelqaqnin Safanta, paypa yanapaqnin Asaiastawan kamachirqan: 21–Riychis, Señor Diosta tapumuychis ñoqapas, Judá suyupas, Israel suyupi qhepaq runakunapas tarisqanku qelqaman hinaqa imaynachus kanaykuta. Señor Diosqa k'arak phiñasqan ñoqanchispaq kashan, ñawpa taytanchiskunapas manataq paypa siminta kasukusqakuchu, manataq kay qelqaq nisqanman hinapaschu kawsasqaku chayqa, nispa. 22Hinan Hilciasqa reypa kachasqankunapiwan profetisa Huldaman rirqanku. Payqa Salumpa warminmi karqan, Salumtaq Harhaspa churin Ticvaq churin karqan, yupaychana wasipi p'achakuna waqaychaq. Huldaqa Jerusalenpi yapachisqa llaqtapin tiyarqan. Kachasqakuna tapuqtintaq 23Huldaqa kutichirqan, Israelpa Diosnin Señormi nin: Ñoqata tapuwanaykichispaq kachamuqniykichis runaman willaychis, Ñoqa Señor Diosmi nini: 24Ancha hatun llakitan kay llaqtakunamanpas chaypi tiyaq runakunamanpas chayachisaq, Judá reypa qayllanpi leesqan qelqapi tukuy ñakaykuna kashan chayman hina. 25Paykunaqa wikch'uwarqankun, hinaspan wak dioskunaman inciensota q'apachirqanku, tukuy ruwasqankuwanmi phiñachiwarqanku, chayraykun phiñakuyniy kay llaqta contra rawrarin, manataqmi thaninqachu nispa, nispaykichis. 26Chaywanpas Señor Diosta tapunaypaq kachamuqniykichis Judá reyta niychis: Israelpa Diosnin Señorqa uyarisqayki qelqamantan nisunki: 27Kay llaqta contra chaypi tiyaqkuna tukuy nisqayta uyarispaykin qanqa kasukuq sonqoyoq karqanki, huch'uyyaykukuspaykin llakikuymanta p'achaykita llik'ikuspa ñawpaqeypi waqarqanki, chaymi ñoqaqa uyarirqayki. 28Mana ima llakillayoqmi wañukapunki, ñawpa taytaykikunawan kuskataq p'ampasqa kanki, kay llaqtata chaypi tiyaqkunata muchuchisaq chaytaqa manan rikunkiñachu, nispa Hinan kachasqakunaqa kutirqanku tukuy chaykunata reyman willanankupaq. 29Chaymi reyqa Jerusalén llaqtapi, Judá suyupi llapan kurak runakunata paywan huñukunankupaq waqyachirqan. 30Hinaspan reypas Judá suyupi llapan qharikunapas, Jerusalén llaqtapi tiyaq runakunapas, sacerdotekunapas, Leví runakunapas, hayk'an kaq llapan runakunapas Señor Dios yupaychana wasita rirqanku. Chaypin reyqa tarisqanku rimanakuy qelqa k'uyuta kunkayoqta leerqan. 31Hinaspan reypa tusan qayllapi sayaykuspa Señor Diospa ñawpaqenpi wakmanta rimanakurqan Señor Diosta kasukunanpaq, tukuy sonqo mana waqllispa kamachikuyninta, unanchayninta, yachachikuynintapas hunt'ananpaq, tarisqanku qelqapi rimanakuy simikunatapas lliwta kasukunanpaqwan. 32Hinan reyqa Jerusalén llaqta runakunatapas Benjamín ayllu runakunatapas rimanachillarqantaq, chaymantataq Jerusalén llaqta runakunaqa ñawpa taytankuq Diosninwan rimanakusqankuman hina ruwarqanku. 33Hinan rey Josiasqa Israel suyuntinpi tukuy millay wak'a dioskunata ch'usaqyachirqan, hinaspan Israel suyu llapallan runakunata kamachirqan Diosninku Señor Diosllata servinankupaq. Chaymi Israel runakunaqa mana t'aqakuspa ñawpa taytankuq Diosnin Señorta Josías wañukapunankama servirqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\