2 Reyes 10

1Samaria llaqtapi Ahabpa mirayninkunaqa qanchis chunkan karqan. Chaymi Jehuqa Samaria llaqtapi Jezreel kurak umallikunaman Ahabpa mirayninkuna waqaychaqkunaman cartata qelqarqan: 2Qankunawanmi Ahab wiraqochaykichispa mirayninkunaqa kashan, qankunaqqa kanmi caballokunapas, carretakunapas, armakunapas, allin waqaychasqa llaqtapas. Chay hinaqa, kay qelqata chaskispaykichis hina, 3akllaychis wiraqochaykichispa churinkunamanta aswan allinnin qharin kaqta. Taytanpa kamachikuy tiyananmantaq tiyachiychis rey kananpaq, hinaspa maqanakuychis wiraqochaykichispa ayllunmanta, nispa. 4Paykunataq sinchita mancharikuspa ninakurqanku: –Iskay reypas manamá paytaqa atiparqanchu, ¿chaychu ñoqanchisri atipasunman? nispa. 5Hinan reypa wasinpi kamachikuq, llaqta kamachiq, kurak runakuna, waqaychaqkunapiwan Jehuman willaqta kacharqanku: Ñoqaykuqa kamachiykikunan kayku, tukuy kamachiwasqaykikutan ruwasaqku. Manan ñoqaykuqa reyta akllasaqkuchu, qanlla ruway mayqenchus allin rikch'akusqasuykita, nispa. 6Chaymi Jehuqa huktawan qelqaspa nirqan: –Ñoqaq t'aqaypi qankuna kashankichis, kamachisqaytapas kasukuyta munankichis chayqa, Ahab wiraqochaykichispa mirayninkunaq umanta qhoruychis, hinaspa paqarin kay horasta Jezreelman apamuwaychis, nispa. Rey Ahabpa qanchis chunka mirayninkunaqa llaqtapi uma runakunaq uywasqanmi karqan, paykunawanmi kasharqanku. 7Llaqta umalli runakunataq chay qelqata chaskispanku hina, chay qanchis chunka qharikunata hap'ispanku wañuchirqanku. Chaymantataq umankunata canastakunaman churarqanku, hinaspa Jezreelman apachirqanku. 8Willaq runataq Jehuman rispa nirqan: –Reypa mirayninkunaq umantan apamusqaku, nispa. Jehutaq kamachirqan: –Llaqta haykuna punkuman chay umakunata iskay qotuta churaychis, hinaspa paqarinkama chaypi saqeychis, nispa. 9Qhepantin p'unchaytaq Jehuqa llaqtamanta lloqsirqan, hinan sayaykuspa llapan runakunata nirqan: –Qankunaqa manan huchayoqchu kankichis. Ñoqan wiraqochay contra hatarispa payta wañuchirqani, ichaqa, ¿pitaq kaykunata wañuchirqan? 10Allinta yachaychis, Ahabpa ayllun contra Señor Diospa rimasqanqa llapallanpunin hunt'akunqa. Kikin Señor Diosmi ruwanña kamachin Eliaswan willachisqanman hina, nispa. 11Chaymi Jehuqa Jezreelpi kaq Ahabpa wakin ayllunkunata wañuchirqan, llapan umallikunata, munasqa amigonkunata, sacerdotenkunata ima. Manan huktapas saqerqanchu, llapallantan wañuchirqan. 12Jezreel llaqtamanta lloqsispan Samariaman rirqan, ñanta purishaspataq Oveja Rutuna Wasi nisqa cheqasman chayarqan, 13chaypitaq Judá rey Ocoziaspa wawqenkunawan tinkurqan. Hinan Jehuqa tapuykurqan: –¿Pikunan kankichis? nispa. Paykunataq kutichirqanku: –Ocoziaspa wawqenkunan kayku, reypa wawankunata reinaq wawankunatawan napaykuqmi hamushayku, nispa. 14Hinan Jehuqa soldadonkunata kamachirqan: –¡Paykunata hap'iychis! nispa. Hinaqtinmi paykunata hap'irqanku, hinaspa Oveja Rutuna Wasi p'uytu qayllapi llapallankuta tawa chunka iskayniyoq qharikunata wañuchirqanku. 15Chaymanta ripuspataq Jehuqa Recabpa churin Jonadabwan tuparqan, Jonadabqa Jehú watukuqmi risharqan. Hinan Jehuqa napaykuspa nirqan: –¿Qanpa yuyaykusqaykiqa allinchu ñoqapaq, imaynan ñoqaqpas allin qanpaq hina? nispa. Jonadabtaq kutichirqan: –Arí, nispa. Jehutaq nirqan: –Chay hina kaqtinqa makiykita haywarimuway, rimanakusun, nispa. Paytaq makinta haywarirqan, hinan Jehuqa carretanman seqachispa 16nirqan: –Riysiway, hinan rikunki Señor Diosmanta sienteq kasqayta, nispa. Ahinatan carretanpi aparqan. 17Samaria llaqtaman haykuspataq Jehuqa chaypi kashaq Ahabpa llapan ayllunta wañuchirqan. Hukpaqkaman ch'usaqyachirqan, Señor Diospa Eliaswan willachisqanman hina. 18Chaymantataq Jehuqa llapan runakunata huñuykurqan, hinaspa nirqan: –Ahabqa asllatan Baal diosta yupaycharqan, ñoqan ichaqa allinta yupaychasaq. 19Chayrayku, llapallantapuni waqyamuychis Baalpa profetankunata, yupaychaqninkunata, sacerdotenkunatawan. Huk hatun sacrificiotan Baalman haywasaq, pipas mana hamuqqa wañuchisqan kanqa, nispa. Jehuqa q'otullawanmi chayta yuyaykurqan Baal yupaychaqkunata wañuchinanpaq. 20Hinaspataq kamachirqan: –Baalpa sutinpi hatun fiesta kananta willaychis, nispa. Paykunataq chayta willarqanku. 21Chay qhepatataq Jehuqa Israel suyuntinman willaqkunata kacharqan, hinan Baal yupaychaqkunaqa llapallanku yupaychana wasiman chayarqanku, manataq pipas qhepakurqanchu. Chaymi Baal yupaychana wasi sinchi hunt'a karqan. 22Hinan Jehuqa p'acha waqaychaqta nirqan: –Yupaychana p'achakunata horqomuy llapan Baal yupaychaqkuna p'achakunanpaq, nispa. P'acha waqaychaqtaq chaykunata horqomurqan. 23Chaymantataq Jehuqa Jonadabpiwan Baal yupaychana wasiman haykurqanku, Jehutaq yupaychaqkunata nirqan: –Allinta qhawariychis, amapunin qankunawan kanqachu Señor Dios yupaychaqkunaqa, aswanpas Baal yupaychaqkunakamalla, nispa. 24Paykunataq ukhuman haykurqanku ruphachina sacrificiokunata wak sacrificiokunatawan haywanankupaq. Jehuqa hawapin churarqanña pusaq chunka qharikunata, kamachirqantaq: –Aman chay qharikunamanta ch'ullallatapas kawsachinkichischu, pichus ayqechinkichis chayqa wañuchisqan kankichis, nispa. 25Jehutaq ruphachina sacrificiota haywayta tukuspa oficialninkunata, waqaychaq qharikunatawan kamachirqan: –¡Haykuychis, hinaspa wañuchiychis! ¡Amapunin ch'ullallatapas ayqechinkichischu! nispa. Hinan paykunaqa espadawan wañurqarichispa chaymanta wikch'umurqanku. Hinaspankutaq Baal yupaychana wasiq ukhukaq wasinman haykurqorqanku, 26yupaychananku kurkukunata horqomuspankutaq ruphachirqanku. 27Hinallataq Baal yupaychana saywa rumitapas yupaychana wasitapas thunirqanku, hinaspa hisp'ana cheqasman tukuchirqanku, kunankamapas chay hinan kashan. 28Ahinatan Jehuqa Israelmanta Baal diosta ch'usaqyachirqan. 29Chaywanpas Israel runakunata huchallichiq Nabatpa churin Jeroboampa huchankunamantaqa manapunin t'aqakurqanchu. Chay Jeroboammi Dan llaqtapipas Betel llaqtapipas qori torokunata yupaychayta qallarisqa, chaytan kaqllata saqerqan. 30Señor Diosmi Jehuta nirqan: –Qanqa yuyaykusqayman hinapunin Ahabpa ayllunta ruwarqanki, chay ruwasqaykiqa allinmi, chaymi mirayniyki Israel suyuta kamachinqa nietoykiq nietonkama, nispa. 31Chaywanpas Jehuqa manan makillachu yuyarqan Israelpa Diosnin Señorpa kamachikuynin simita, manataq hunt'aqllapunichu karqan. Manapunin t'aqakurqanchu Israel runakunata huchallichiq Jeroboampa huchankunamantaqa. 32Señor Diosmi haqay tiempopi Israel suyuta huch'uyyachiyta qallarirqan. Jordán mayu inti lloqsimuy lado Israelpa llapan hallp'antan Hazaelqa munaychakurqan. 33Inti lloqsimuy Jordán mayumanta, Galaadpipas Basanpipas kashaq Manasés aylluta, Gad aylluta, Rubén ayllutawan atiparqan, hinaspa uray ladopi Arnón mayu qayllapi Aroer llaqtakama chayarqan. 34Jehumanta wakin willakuykunaqa, tukuy ruwasqanmanta willakuykunapas, atiyninmanta willakuykunapas Israel Reykunaq Willakuynin Qelqapi qelqasqan kashan. 35Jehú wañupuqtinqa Samariapin p'ampapurqanku, rantinpitaq churin Joacaz kamachikurqan. 36Jehuqa iskay chunka pusaqniyoq watatan Samaria llaqtamanta Israel suyuta kamachirqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\