2 Reyes 16

1Remaliaspa churin Peka chunka qanchisniyoqkaq watapiña Israel suyupi kamachikushaqtinmi, Jotampa churin Ahazqa Judá suyupi kamachikuyta qallarirqan, 2iskay chunka watayoq kashaspa. Kamachikurqantaq Jerusalenmanta chunka soqtayoq watata. Payqa manapunin Diosnin Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqan. Manan ñawpa taytan David hinachu ruwarqan, 3aswanpas imatachus Israel reykuna ruwarqan chay hinatan paypas ruwallarqantaq. Wawantapachan sacrificiota haywaspa ruphachirqan, mana iñiq runakunaq millay ruwasqanman hina, chay runakunatan Señor Diosqa suyunmanta wikch'usqa Israel runakunaq qayllanmanta. 4Hinallataq sacrificiokunata haywarqan, inciensotapas q'apachishallarqan wak'a dios yupaychana cheqaskunapi, moqokunapi, llapan k'allmasapa sach'a chakikunapi ima. 5Chay p'unchaykunan Jerusalenman phawaykuq rirqan Siria rey Rezín, Israel rey Remaliaspa churin Pekapiwan. Hinaspan rey Ahazta muyuykurqanku, ichaqa manan llaqtata munaychakuyta atirqankuchu. 6Edom reymi aswanpas Elat llaqtata kutichipurqan Edom suyupaq. Edom runakunan Elat llaqtaman phawaykurqanku, hinaspa Judá runakunata wikch'uspanku chay llaqtapi tiyaykapurqanku kunan p'unchaykama. 7Hinan Ahazqa, Asiria rey Tiglat-pileserman willaqkunata kacharqan: Ñoqa kamachiykiqa munayniykipin kani. Chay hinaqa hamuy, hinaspa qespichiway Siria reymanta, Israel reymantapas, paykunan phawaykushawanku, nispa. 8Hinallataq Ahazqa Señor Dios yupaychana wasimanta reypa wasinpi qhapaq kaykunamantawan qolqeta qorita horqospa, Asiria reyman sumaq sonqota apachirqan. 9Chaymi Asiria reyqa valekusqanta uyakurqan, hinaspan Damasco contra maqanakuspa atiparqan. Chaypi tiyaq runakunatataq Kir llaqtaman kamachipaq aparqan, Rezintataq wañuchirqan. 10Rey Ahazmi Asiria rey Tiglat-pileserwan tupaq Damasco llaqtata rispa, chaypi kashaq altarta rikurqan. Hinaspan sacerdote Uriasman apachirqan plano seq'esqata, imaynatachus altarta ruwananpaq sut'ita willaspa. 11Chaymi Uriasqa altarta ruwarqan imaynatachus rey Ahaz Damascomanta apachisqan plano seq'epi kamachisqanman hina. Damascomanta rey Ahaz kutimunanpaqqa lliwtañan tukurqan. 12Damascomanta kutipuspataq rey Ahazqa altarta rikuspa asuykurqan, hinaspa chayman wicharqan. 13Chaypitaq ruphachina sacrificiota ruru ofrendatawan haywarqan, vino ofrendatapas altar pataman hich'arqan, hinallataq sumaq kawsay sacrificiokuna yawarwan altarta ch'aqchurqan. 14Señor Dios yupaychana wasi qhawaypi kashaq bronce altartan Ahazqa hoqarichirqan, hinaspa mosoq altarpa qayllan uma ladoman churachirqan, mosoq altarqa Señor Dios yupaychana wasi chawpipi kasqanrayku. 15Chay qhepatataq payqa Uriasta kamachirqan: –Hatun mosoq altarpin tutamanta ruphachina sacrificiotapas, ch'isi ruru ofrendatapas, reypa ruphachina sacrificiontapas, ruru ofrendantapas, llapa runakunaq ruphachina sacrificionkunatapas, ruru ofrendankunatapas haywanki, hinallataq vino ofrendankunatapas chay pataman hich'anki. Llapan ruphachina sacrificionkunaq yawarninta wak sacrificiokunaq yawarnintapas altar pataman ch'aqchunki. Broncemanta altarmi ichaqa ñoqaq kanqa, chaypi Señor Diosta tapunaypaq, nispa. 16Hinan sacerdote Uriasqa reypa kamachisqanta hina lliwta ruwarqan. 17Chaymantataq rey Ahazqa bronce carretakunata paskarqan, qochakunatapas horqorqan. Hinaspa bronce torokuna patapi kashaq hatun qochata horqospa rumi mast'asqa pataman churarqan. 18Hinallataq Señor Dios yupaychana wasipi reypa tiyananta churanapaq ruwasqa patatapas, yupaychana wasiman reypa haykunan punkutapas horqorqan, chaykunatan ruwarqan Asiria reyta kusichinanpaq. 19Ahazmanta wakin willakuykunapas tukuy ruwasqankunamantapas Judá Reykunaq Willakuynin Qelqapi qelqasqan kashan. 20Wañupuqtintaq Davidpa Llaqtan nisqapi ayllunpa aya p'ampananpi p'ampapurqanku. Chay qhepatataq churin Ezequías rantinpi kamachikurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\