2 Reyes 17

1Chunka iskayniyoqkaq watapiña Judá suyupi Ahaz kamachikushaqtinmi, Elaq churin Oseasqa Israel suyupi kamachikuyta qallarirqan, kamachikurqantaq Samariamanta isqon watata. 2Payqa manan Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqan, ichaqa manan paymanta ñawpaq kaq Israel reykuna hinapunichu huchallikurqan. 3Asiria suyu rey Salmanasarmi rey Oseaswan maqanakurqan, chaymantataq Oseasqa kamachin kapurqan, contribuciontataq pagarqan. 4Oseastaq ichaqa Salmanasar contra yuyaykusharqan, chaymi Egipto suyu rey “So” nisqa sutiyoqman willaqkunata kacharqan, sapa wata paganan contribuciontapas manañataq Salmanasarman pagarqanchu. Q'otushasqanta yachaspataq Salmanasarqa Oseasta hap'ispa carcelman wisq'arqan. 5Chaymantataq suyuntinta munaychakuq phawaykurqan, Samaria llaqtaman chayaspataq chay llaqtata kinsa wata muyuykurqan. 6Isqonkaq watapi Oseas kamachikushaqtintaq, Asiria suyu reyqa Samaria llaqtata hap'irqan, hinaspa Israel runakunata Asiriaman kamachipaq aparqan, hinallataq Halah llaqtapi, Habor mayu qaylla Gozán llaqtapi, Medo runakunaq llaqtankunapiwan tiyachirqan. 7Israel runakunan Diosninku Señor Dios contra huchallikurqanku, chayraykun paykunataqa chaykunawan muchuchirqan. Señor Diosqa unayñan paykunata Egipto rey Faraonpa atiyninmanta qespichispa Egiptomanta horqomurqan. Chaywanpas Israel runakunaqa wak dioskunatan yupaycharqanku, 8paykunaq qayllanmanta Señor Diospa wikch'usqan suyu runakunaq ruwayninkuman hinan ruwarqanku, hinallataq Israel reykunaq mana allin ruway kamarisqankunatapas ruwallarqankutaq. 9Israel runakunaqa millay qhelli simikunatan rimarqanku Señor Diosninku contra, hinataq wak'a dios yupaychana cheqaskunata ruwasqaku suyuntinpi qhawana torremanta qallarispa allin perqasqa llaqtakunakama. 10Moqo patakunapi llapan k'allmasapa sach'a chakikunapin Asera diosaq rikch'ayninkunata, yupaychana saywa rumikunata sayarichisqaku. 11Hinaspataq paykunaq qayllanmanta Señor Diospa wikch'usqan runakunaq ruwayninkuman hina wak'a dios yupaychana cheqaskunapi inciensota q'apachirqanku. Hinallataq sinchi mana chaninta ruwaspa Señor Diosta phiñachisqaku. 12Señor Diosqa nirqanmi: Aman idolokunata yupaychankichischu, nispa. Paykunataq ichaqa yupaychashallarqanku. 13Señor Diosqa anyachisqan Israel runakunata, Judá runakunata llapan profetankunawan kamachinkunawanpas kay hinata: Mana allin ruwayniykichiskunata saqepuychis, hinaspa hunt'aychis unanchayniykunata, lliw kamachikuy simiykunata, ñawpa taytaykichiskunaman kasukunankupaq yachachisqay lliw simiykunatapas. Chaykunatan kamachiy profetakunawan willachirqaykichis, nispa. 14Paykunataq ichaqa mana kasukurqankuchu, aswanpas ñawpa taytanku hinallataq k'ulluchakurqanku, Diosninku Señor Diosman mana hap'ipakuspa. 15Kamachikuyninkunatapas ñawpa taytankuwan rimanakusqantapas anyasqan simikunatapas pisichaspankun, mana imapaq serviq idolokunata servirqanku, chaymi paykunapas mana serviq kapurqanku. Paykunaqa muyuriqninkupi kashaq runakunaq ruwayninkutan ruwarqanku: Paykuna hinaqa aman ruwankichischu, nispa Señor Dios nishaqtinpas manan kasukurqankuchu. Chay hinapin paykunaqa Señor Diospa hark'asqan kaqta ruwarqanku. 16Diosninku Señor Diospa tukuy kamachikuyninkunatan wikch'upusqaku, hinaspa unuyachispa iskay torokunata, Asera diosaq rikch'ayninta ruwakusqaku, yupaychallasqakutaq llapan ch'askakunatapas Baal dioskunatapas. 17Hinallataq qhari wawankutapas warmi wawankutapas ruphachina sacrificiopi haywasqaku, watuchikuykunata layqakuykunatapas ruwallasqakutaq. Señor Diospa ñawpaqenpi tukuy mana chanin ruwaykunamanmi k'askakurqanku, ahinapin Señor Diosta phiñachirqanku. 18Chayraykun Señor Diosqa Israel contra k'arakta phiñakuspa llapanta ñawpaqenmanta wikch'urqan. Judá ayllullatañan qhepachirqan, 19ichaqa Judá runakunapas manan hunt'allarqankutaqchu Diosninku Señor Diospa kamachikusqan simikunata, aswanpas Israel runakunaq ruway kamarisqanta hinallataq ruwarqanku. 20Chaymi Señor Diosqa Israel runakunaq llapan mirayninkunata pisicharqan, k'umuykuchispataq llat'anaqkunaman hap'iykuchirqan qayllanmanta karuman wikch'unankama. 21Señor Diosmi Judá ayllumanta Israelta t'aqarqan, hinan Israel runakunaqa Nabatpa churin Jeroboamta reyta churakurqanku. Paymi Israel runakunata sinchita huchallichirqan Señor Diosmantapas t'aqarqan. 22Chay hinapin Israel runakunaqa kikin Jeroboampa ruwasqan huchakunata ruwashallarqanku, manataq chaykunamanta t'aqakurqankuchu. 23Chaymi Señor Diosqa ñawpaqenmanta Israelta wikch'upurqan, llapan profetankunawan willachisqanman hina, ahinapin Israel llaqtaqa Asiria suyuman kamachipaq apasqa karqanku, chaypin kunan p'unchaykama kashanku. 24Asiria suyu reymi Babiloniamanta, Cutamanta, Avamanta, Hamatmanta, Sefarvaimmantawan runakunata kacharqan Samariapi kaq llaqtakunapi Israel runakunaq rantinpi tiyanankupaq. Ahinatan Samaria suyuta hap'ikapurqanku, hinaspa llaqtankunapi tiyarqanku. 25Chay runakunaqa tiyayta qallarishaspankun Señor Diosta mana yupaycharqankuchu, chaymi payqa leonkunata kachamurqan, hinan leonkuna wakinninkuta wañuchirqan. 26Hinaqtinmi Asiria reyman willamurqanku: –Samariapi kaq llaqtakunaman tiyanankupaq kachasqayki runakunaqa manan chay suyuq diosninpa kamachikuyninta yachankuchu, chay hawan chay diosqa leonkunata kachamurqan, hinan leonkuna runakunata wañuchishan, nispa. 27Hinan Asiria reyqa kamachikurqan: –Kachaychis preso apamusqaykichis mayqen sacerdotetapas chaypi tiyananpaq, hinaspa chay suyu diospa kamachikuyninta yachachinanpaq, nispa. 28Chaymi Samariamanta presota apasqanku sacerdotekunamanta hukninta kutichimurqanku, hinan chay sacerdoteqa Betelpi tiyarqan, yachachirqantaq runakunaman imaynatachus Señor Diosta yupaychayta. 29Ichaqa sapanka suyun tiyasqanku llaqtapi dioskunata ruwakurqanku, hinaspa Samaria llaqtayoq runakunaq wak'a dios yupaychanan cheqaskunaman chaykunata churarqanku. 30Babilonia runakunaqa diosninku Sucot-benotpa rikch'aynintan ruwakurqanku, Cuta runakunataq diosninku Nergalpa rikch'ayninta, Hamat runakunataq Asimaq diosninkuq rikch'ayninta, 31Ava runakunataq diosninkuna Nibhazpa rikch'ayninta, Tartacpa rikch'aynintawan ruwakurqanku. Sefarvaim runakunataq wawankuta ninapi ruphachirqanku huk sacrificiota haywanankupaq Adramelec diosninkuman Anamelec diosninkumanwan. 32Señor Diostapas yupaychallarqankutaqmi, ichaqa paykuna ukhullamantan tukuy rikch'aq runakunata akllakurqanku sacerdote kanankupaq, wak'a dios yupaychana cheqaskunapi servinankupaq. 33Chay hinaqa, Señor Diostaña yupaychashaspapas, diosninkutaqa yupaychashallarqankupunin hamusqanku llaqtankupi imaynatachus ruwayta yachasqankuman hina. 34Paykunaqa chay ruwayninkuman hinan ruwashallankupuni. Manan Señor Diostaqa yupaychankuchu, manataq Israel sutichasqa Jacobpa mirayninman Señor Diospa qosqan kamachikuykunata, unanchaykunata, yachachikuykunatapas kasukunkuchu. 35Jacobpa mirayninwan rimanakushaspanmi Señor Diosqa kamachisqa: Aman wak dioskunata yupaychankichischu, aman k'umuykunkichischu, aman servinkichischu, amataq sacrificiotapas haywankichischu. 36Aswanpas ñoqa Señor Diosnillaykichista yupaychawaychis, ñoqan Egipto suyumanta hatun atiyniywan horqomurqaykichis. Ñoqallamanmi k'umuykuwanaykichis, sacrificiotapas haywawanaykichis. 37Hinataq kasukuywan hunt'aychis qelqapi qosqay kamachikuy simiykunata, unanchayniykunata, yachachikuyniykunata, kamachikuyniykunatapas, amataq wak dioskunata yupaychaychischu. 38Ama qonqaychischu qankunawan rimanakusqayta, amataq wak dioskunata yupaychaychischu, 39aswanpas ñoqa Diosniykichis Señor Diosllata hatunchawaychis, hinan awqaykichispa atiyninmanta qespichisqaykichis, nispa. 40Chaywanpas manan paykunaqa kasukurqankuchu, aswanpas ñawpa ruwayninkutaqa kaqllatapunin ruwasharqanku. 41Chay suyu runakunaqa Señor Diosta yupaycharqankutaq, idolokunatapas yupaychashallarqankutaq. Mirayninkupas ñawpa taytanku hinallataqmi ruwarqanku, kunan p'unchaykamapas ahinallatapunin ruwashanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\