2 Reyes 18

1Elaq churin Oseas kinsakaq watapi Israel suyupi kamachikushaqtinmi, Ahazpa churin Ezequiasqa Judá suyupi kamachikuyta qallarirqan, 2iskay chunka phisqayoq watayoq kashaspa. Kamachikurqantaq Jerusalenmanta iskay chunka isqonniyoq watata. Mamanpa sutinqa Abian karqan Zacariaspa ususin. 3Ezequiasqa Señor Diospa munayninman hinan chaninta ruwarqan, ñawpa taytan Davidpa ruwasqanta hina. 4Paymi wak'a dios yupaychana cheqaskunata thunirqan, yupaychana rumi saywakunata ñut'uta p'akirqan, Asera diosaq rikch'ayninkunata p'akirqan, Moisespa ruwasqan broncemanta mach'aqwaytapas p'akillarqantaq. Chay mach'aqwaymanmi Israel runakunaqa inciensota q'apachishallarqanku, Nehustantataq suticharqanku. 5Ezequiasqa Israelpa Diosnin Señormanmi hap'ipakurqan. Judá suyupi reykunaqa ñawpaqkaqpas qhepakaqpas manan pay hinaqa karqanchu. 6Ezequiasqa Señor Diosman k'askan kawsarqan, manataq hayk'aqpas paymanta t'aqakurqanchu, aswanpas Señor Diospa Moisesman kamachisqan simikunatan hunt'arqan. 7Chayraykun Señor Diosqa payta yanaparqan, tukuy ima ruwasqankunapas allinpunin karqan. Ezequiasqa Asiria suyu rey contra sayarispanmi paywan mana kamachichikurqanchu. 8Hinallataq Filistea runakunata atiparqan Gaza llaqtakama, llaqtankunatapas munaychakurqantaq qhawananku torrekunamanta allin perqasqa llaqtakunakama. 9Ezequías tawakaq watapi Judá suyupi kamachikushaqtinmi, Elaq churin Oseaspas qanchiskaq wata Israel suyupi kamachikushaqtinmi, Asiria suyu rey Salmanasarqa Samaria llaqta contra hamuspa muyuykurqan. 10Kinsa wata qhepatataq Samaria llaqtata hap'ikapuspa munaychakurqan, Ezequías Judá suyupi soqtakaq watapi kamachikushaqtin, Israel rey Oseaspas isqonkaq watapi kamachikushaqtin. 11Asiria reyqa Israel runakunatan Asiria suyuman kamachipaq aparqan, hinaspan tiyachirqan Halah llaqtapi, Habor mayu qaylla Gozán llaqtapi, Medo runakunaq llaqtankunapiwan. 12Diosninku Señor Diosta mana kasukusqankuraykun apasqa karqanku. Paykunaqa Señor Diospa rimanakuynintan p'akirqanku, Señor Diospa kamachin Moisespa willasqan tukuy kamachikuykunatapas manataq kasukurqankupaschu ruwarqankupaschu. 13Chunka tawayoqkaq watapi Ezequías kamachikushaqtinmi, Asiria suyu rey Senaqueribqa Judá suyupi llapan allin perqasqa llaqtakunaman phawaykurqan, hinaspa munaychakurqan. 14Asiria reyqa Laquispin kasharqan, hinan Judá suyu rey Ezequiasqa willaqta kacharqan: Reqsikunin pantasqayta. Suyuymanta ripuy, pagasqaykitaqmi hayk'ata niwaqtiykipas, nispa. Chaymi Asiria suyu reyqa Ezequiasta kamachirqan isqon waranqa isqon pachak kilo qolqeta, isqon pachak isqon chunka kilo qoritawan pagananpaq. 15Hinan Ezequiasqa qorqan Señor Dios yupaychana wasimanta, reypa wasinpi qolqe waqaychanamantawan llapan qolqeta. 16Chaypachan Ezequiasqa Señor Dios yupaychana wasi punkukunapi punku hap'iq kurkukunapi kashaq qori llaphllakunata horqospa, Asiria suyu reyman qorqan. Chay qori llaphllakunataqa pay kikinmi churachisqa. 17Chay qhepatataq Asiria suyu reyqa Laquismanta Jerusalenpi kashaq rey Ezequiasman kacharqan kinsa qollana oficialninkunata ancha askha soldadokunatawan. Paykunan Jerusalén llaqtaman phawaykuq rirqanku, hinan chayman chayaspanku karpakurqanku Hanaq P'uytumanta lloqsiq yarqha qayllapi, T'aqsaqkunaq Hallp'anman rishaq ñan patapi. 18Chaymantataq reyta waqyachirqanku, hinan reypa mayordomon Hilciaspa churin Eliaquimqa qelqaqnin Sebnapas, qelqa waqaychaq Asafpa churin Joapiwan paykunawan tupaq rirqanku. 19Asiria suyu oficialtaq paykunata nirqan: –Willamuychis Ezequiasman: Ancha hatun Asiria suyu reymi nin: ¿Imamantaq qanqa hap'ipakushanki? 20Qanqa ninkin: Maqanakuypaq allin wakichisqan kashani, kanmi askha soldadoypas tupapakunaypaq, nispayki. Chayqa yanqa rimayllan, ¿pimantaq qanri hap'ipakushanki ñoqa contra sayarispayki? 21Egipto suyumanmi hap'ipakushanki riki. Qhawariy, chay hap'ipakusqayki suyuqa ch'eqtasqa soqos hinan, pipas tawnaykukuqtaqa makintan t'urpunqa, t'urpuspataq patamanraq lloqsinqa. Chay hinan Egipto rey Faraonqa llapan payman hap'ipakuqkunapaq. 22Icha niwankichispaschá: Ñoqaykuqa Diosniyku Señor Diosmanmi hap'ipakuyku, nispa. Qhawariychis, ¿manachu Ezequiasqa Diosniykichis yupaychana cheqaskunata altarkunatapas thunipurqan? ¿Manachu kamachirqan Judá runakunata Jerusalén llaqta runakunatapas: Jerusalén llaqta altarllapin yupaychankichis, nispa? 23Chay hinaqa, Asiria suyu rey wiraqochaymi Ezequiasta nin: Iskay waranqa caballokunata qoykiman chaypas, akis mana iskay waranqa sillakuqkunata churawaqchu. 24Chayri, ¿imaynatan qanqa atipawaq huk oficialniyta mana kasuyllaña kashaqtinpas? ¡Qanqa Egiptomanta carretakunata caballería soldadokunallatan qhawarayashanki! 25¡Señor Dios niwaqtinmi kay suyuta thuniqqa hamuni, mana chayqa manachá hamuymanchu! ¡Paymi kamachiwarqan phawaykunaypaqpas thuninaypaqpas! nispa. 26Hinan Eliaquimqa Sebnapiwan Joapiwan Asiria suyu oficialman kutichirqanku: –Valekuykikun, arameo rimaypi rimaykuwayku, ñoqaykuqa yachaykun chay simita. Ama hebreo rimaypiqa rimaykuwaykuchu, perqa patapi kashaq llapan runakunan uyarishanku, nispa. 27Asiria suyu oficialtaq ichaqa nirqan: –Wiraqochayqa manan kamachiwarqan kay simikunata reyniykichisman qankunamanwan willanallaypaqchu, aswanpas perqa patapi kashaq runakunamanwan willanaypaqmi, qankunapas paykunawan kuskan hatun hisp'ayniykichista mikhukunkichis, unu hisp'ayniykichistapas ukyakunkichis, nispa. 28Sayaykuspataq aswan kunkayoqta hebreo rimaypi qaparirqan: 29–Ancha hatun Asiria reypa nisqanta uyariychis: Ama Ezequiaswan q'otuchikuychischu. Payqa manan makiymantaqa qespichisunkichismanchu, 30Señor Diosman hap'ipakunaykichista munaspa Ezequías nisunkichis: Señor Diosninchismi qespichiwasun, payqa manan munanqachu Asiria suyu rey kay llaqtata munaychakunanta, nispa chayqa, ama sonqoykichista suwachikuychischu, nispa. 31Chay hinaqa, ama Ezequiasta kasuychischu, Asiria reymi nin: Ñoqawan allipunaychis, hinaspa hamuwaychis. Sapankaykichistaq mikhunkichis uvasniykichista, higosniykichistapas, p'uytuykichispi unutapas ukyankichis. 32Chaymantataq hallp'aykichisman rikch'akuq wak hallp'aman apasqaykichis. Chaypin kan trigo chakrapas, uvas chakrapas, olivos chakrapas, t'antapas, upi vinopas, miel misk'ipas. Ahinapin kawsankichis, manataq wañunkichischu. Ezequiastaqa ama kasuychischu, payqa yanqan q'otusunkichis: Señor Diosmi qespichiwasunchis, nispa. 33Manan wak llaqtakunaq diosninkupas ñoqa Asiria reypa atiyniymantaqa suyunta qespichiyta atirqanchu. 34¿Maypitaq Hamatpa Arfadpa diosninkunapas? ¿Maypitaq Sefarvaimpa, Henaq, Ivaq diosninkunapas? ¿Qespichirqanchu chay dioskuna Samariata atiyniymanta? 35¿Chay suyukunaq llapan diosninkunamanta mayqennintaq atiyniymanta suyunta qespichirqan? ¿Chaychu kunan Jerusalenta Señor Dios qespichinman? nispa. 36Hinan runakunaqa ch'inlla karqanku, manataq huk simitapas kutichirqankuchu. Reymi kamachisqa: Aman ima nispapas kutichinkichischu, nispa. 37Chaymantataq reypa mayordomon Eliaquim, qelqaq Sebna, qelqa waqaychaq Joapiwan p'achankuta llakikuymanta llik'ikurqanku, hinaspa Ezequiasman rispa Asiria suyu qollana oficialpa rimasqanta willarqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\