2 Reyes 19

1Chayta uyarispataq rey Ezequiasqa p'achanta llik'ikurqan, llakisqa kaspataq qhasqa p'achawan churaykukuspa Señor Dios yupaychana wasita rirqan. 2Hinaspan mayordomon Eliaquimta, qelqaq Sebnata, kurak sacerdotekunatawan qhasqa p'achayoqta Amozpa churin profeta Isaiasman kacharqan. 3Paykunataq nirqanku: –Rey Ezequiasmi nin: Kunanmi kashanchis hatun llakipi, sinchi muchuchisqa, huch'uyyachisqa, imaynan warmiqa wachakunan patapi kallpan mana kapunchu wachakunanpaq chay hinaraq. 4Asiria reymi qollana oficialninta kachamusqa kawsaq Diosta k'aminanpaq, allinchá kanman Diosniyki Señor Dios chay rimasqanta uyarispa payta muchuchinman chayqa. Chay hinaqa, puchuq runakunapaq mañakuy, nispa. 5Ezequiaspa oficialninkuna Isaiasman riqtinmi, 6Isaiasqa kutichirqan: –Rey Ezequiasta niychis, Señor Diosmi nin: Ama manchakuychu Asiria reypa oficialninkunaq ñoqata ñakawaspa rimasqantaqa. 7Kunanmi payman huk yuyayta churasaq, hinan huk willakuyta uyarispa suyunman kutipunqa, chaypitaq espadawan wañuchisaq, nispaykichis. 8Asiria suyu qollana oficialqa Asiria reypa Laquis llaqtamanta ripusqanta uyarispanmi, Jerusalenmanta ripuspa reyninta Libna llaqtaman phawaykushaqta tarirqan. 9Chaypin Asiria suyu reyqa uyarirqan: Etiopía suyu rey Tirhacan qan contra maqanakuq hamushan nisqata. Judá rey Ezequiasmantaq wakmanta willaqkunata kacharqan. 10Hap'ipakushasqayki diosniyki: Manan Jerusalén llaqtataqa Asiria rey munaychakunqachu, nispa nisuqtiykiqa, ama paywan q'otuchikuychu. 11Qanqa yachankin imaynatachus Asiria reykunaqa llapan suyukunata ch'usaqyachisqanta. ¿Qantaqchu kunan qespikuwaq? 12Gozán llaqtata, Harán llaqtata, Resef llaqtata, Telasar hap'iypi tiyaq Bet-edén runakunatapas ñawpa taytaykuna atipashaqtin, manan chay llaqtakunaq diosninkuqa paykunata qespichirqanchu. 13¡Maytaq Hamatpa reynin, Arfatpa reynin, Sefarvaimpa reynin, Henaq reynin, Ivaq reyninpas! nispa. 14Hinan Ezequiasqa willaqkunaq qosqan qelqata leerqan. Chaymantataq yupaychana wasita rispa Señor Diospa ñawpaqenpi chay qelqata mast'arirqan, 15mañakurqantaq: Israelpa Diosnin Señor, querubinkuna patapin tiyanaykipi kashanki. Qan sapallaykin kanki llapan kay pacha suyukunaq Diosnin, qanmi kamarqanki hanaq pachatapas kay pachatapas. 16Señor Diosníy, kutirimuway, hinaspa uyariykuway. Señor Diosníy, ñawiykita kichariy, hinaspa qhawariway. Uyariy Senaqueribpa tukuy rimasqankunata, paymi kachamurqan qollana oficialninta qan kawsaq Diosta k'aminasuykipaq. 17Señor Diosníy, cheqaqtapunin Asiria reykunaqa chay suyukunatapas hallp'ankunatapas ch'usaqyachirqan, 18diosninkutapas ninawan kanaykurqanku. Chaykunaqa manan cheqaq Dioschu karqan, aswanpas rumimanta kurkumanta runaq ruwasqallanmi, chayraykun ch'usaqyachirqanku. 19Kunanqa, Diosniyku Señor Dios, chay reypa atiyninmanta qespichiwayku, llapan kay pachapi suyukuna qan Señor sapallayki Dios kasqaykita yachanankupaq, nispa. 20Profeta Isaiasmi rey Ezequiasman willaqta kachaspa nirqan: –Israelpa Diosnin Señormi nin: Uyarinin Asiria rey Senaquerib hawa mañakuwasqaykita. 21Chaymi pay contra nini: Sión llaqtaq ususin sipasmi asikuspa pisichasunki, Jerusalén llaqtaq ususinmi qanpa ayqekusqaykita rikuspa, asikuspa umanta chhaphchirin. 22¿Pitataq pisicharqankipas k'amirqankipas? ¿Pi contrataq hatunta rimarirqanki? ¡Ñoqa Israelpa Ch'uya Diosnin contran! 23Willaq kachasqaykikunawanmi ñoqa Señor Diosta k'amichiwarqanki. Nirqankitaq: Askhallaña maqanakuypaq carretaykunapin orqo patakunaman wicharqani, Libanoq aswan hatun orqonkunamanmi seqarqani. Sinchi hatun cedro sach'akunatan wit'urqani, ancha sumaq pino sach'akunatan kumparqani. Aswan ukhu sach'a-sach'akaman haykurqani, aswan thami sach'a-sach'akunamanmi ayparqani. 24Wak suyukunapin p'uytuta hasp'irqani, chaymantan unuta ukyarqani, chakiywan saruspan Egiptoq llapan mayunkunata ch'akichirqani, nispa. 25¿Manachu uyarirqanki? Ñawpaqtaraqmi ñoqaqa chay hina kananta unancharqani, unay watakunamantañan kaykunataqa yuyaykurqani, kunantaqmi hunt'ashani, chaymi qanqa allin perqasqa llaqtakunata thuninki, raqay-raqaymanpas tukuchinki. 26Runakunan pisi kallpa kapunku, manchasqa p'enqachisqan kapunku, campopi q'achu hinan kapunku, qholla pasto hinan kapunku, wasi patapi wiñaq q'achu hinan kapunku, manaraq wiñarishaspan naq'epunku. 27Yachanin tukuy purisqaykikunata, tukuy ruwasqaykikunatapas, yachanin ñoqa contra sinchita phiñakusqaykitapas. 28Ñoqa contra phiñakusqayki hawan lerq'opayawasqayki hawan senqaykiman argollata churasaq, simiykiman frenota churasaq, hinan maynintachus hamurqanki chay ñanninta kutichisqayki, nispa. 29Qanmantaq, Ezequías, imachus kananta yachanaykipaq kayta niyki: K'ipa rurutan mikhunkichis kay watapas q'aya watapas, kinsakaq watapin ichaqa tarpunkichis, ichhunkichis. Uvas chakratapas plantankichis, uvastapas mikhunkichis. 30Judapi kawsayniyoq puchuqkunaqa mallki hinan kanqaku, pampamanmi saphinqaku, altomantaq rurunqaku. 31Jerusalenpiqa puchuq runakunan qhepanqapuni, Sión orqopiqa kawsaqkunan qhepanqapuni. Chaytaqa ruwanqa Señor Diospa ancha sienteq munakuyninmi, nispa. 32Chayraykun Señor Diosqa Asiria reymanta nin: Manan Jerusalenman haykunqachu, manan huk wach'inatapas wach'inqachu, manan escudowanpas phawaykunqachu, manan perqanpipas pata-pata seqanata tawqanqachu. 33Kikin hamusqan ñannintan kutipunqa, manan kay llaqtaman haykumunqachu. 34Kay llaqtataqa ñoqan waqaychaspa qespichisaq, David kamachiyrayku ñoqaq sutiyrayku, nispa. 35Chay kikin tutapachan Señor Diospa angelninqa rispan karpa-karpapi kashaq pachak pusaq chunka phisqayoq waranqa Asiria soldadokunata wañuchirqan, llapankutaq wañusqa paqarirqanku. 36Hinan Asiria suyu rey Senaqueribqa karpakunata hoqarispa Nínive llaqtaman kutipurqan. 37Huk p'unchaymi Senaqueribqa Nisroc diosnin yupaychana wasipi yupaychashaqtin, iskaynin churinkuna Adramelecpiwan Sarezerpiwan chaypi payta wañurqachirqanku, hinaspataq Ararat hap'iyman ayqekurqanku. Chay qhepatataq churin Esarhadón rantinpi kamachikurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\