2 Reyes 23

1Chaymi Judá suyu reyqa Jerusalenpi Judapi llapan kurak runakunata waqyachirqan paywan huñukunankupaq. 2Chaymantataq reypas, Judá suyupi llapan qharikunapas, Jerusalén llaqtapi tiyaqkunapas, sacerdotekunapas, profetakunapas, hayk'an kaq llapan runakunapas Señor Dios yupaychana wasiman rirqanku. Chaypin reyqa Dios yupaychana wasipi tarisqanku rimanakuy qelqata llapanta kunkayoqta leerqan. 3Hinaspan reyqa tusaq qayllanpi sayaykuspa, Señor Diospa qayllanpi wakmanta rimanakurqan Señor Diosta kasukunanpaq, tukuy sonqo mana waqllispa kamachikuyninta, unanchayninta, yachachikuynintapas hunt'ananpaq, chay hinatan qelqa k'uyupi qelqasqa rimanakuyta chaskirqan. Llapan runakunapas yuyaykullarqankutaqmi rimanakuyta hunt'anankupaq. 4Chaymantataq rey Josiasqa uma sacerdote Hilquiasta, yanapaqnin sacerdotekunata, punku qhawaqkunatawan kamachirqan Señor yupaychana wasimanta horqomunankupaq Baal diosta, Asera diosata, llapan ch'askakunata yupaychanapaq kaq serviciokunata, hinaspa chaykunata ruphachirqan Jerusalén qaylla Cedrón wayq'opi, usphantataq Betelman apachirqan. 5Karqanmi Judá llaqtakunapi Jerusalén llaqta muyuriqpi wak'a dios yupaychana cheqaskunapi llank'aq sacerdotekuna. Paykunatan Judapa ñawpa reyninkuna churasqaku inciensota q'apachinankupaq. Paykunaqa Baal diosman, intiman, killaman, qoyllurkunaman, llapa ch'askakunamanwanmi inciensota q'apachisharqanku. Hinan Josiasqa chaykunata llapanta wikch'urqan. 6Chaymantataq Señor Dios yupaychana wasipi kashaq Asera diosaq rikch'ayninta Jerusalén llaqta hawaman horqospa Cedrón wayq'opi ruphachirqan uspha kanankama, hinaspa aya p'ampana t'oqoman wisñiykurqan. 7Hinallataq yupaychaq hamuqkunawan qharipura t'inkikuqkunaq cuartonkunatapas thunirqan, chaykunan Señor Dios yupaychana wasipi karqan, kallarqantaq chay cuartokunapi Asera diosapaq awaq warmikunapas. 8Chaymantataq Josiasqa Judá suyu llaqtakunapi kaq llapallan sacerdotekunata Jerusalenman hamunankupaq kamachirqan. Chay sacerdotekunaq inciensota q'apachisqan wak'a dios yupaychana cheqaskunatan thunichirqan Gebamanta Beersebakama. Hinaspa llaqta kamachiq Josuepa sayarichisqan punku qayllapi saqrakunaq altarninkunatapas thunichillarqantaq, chaymi karqan llaqta haykuna punkuq lloq'e ladonpi. 9Wak'a dios yupaychana cheqaspi serviq sacerdotekunaqa manan riyta atirqankuchu Jerusalenpi kashaq Señor Diospa altarninman, chaywanpas mana qonchuyoq t'antatan mikhurqanku sacerdote-masinkunapiwan. 10Hinallataq rey Josiasqa Ben-hinom wayq'opi kashaq Tofet nisqa wak'a diospa altarninta millakuy qhelliman tukuchirqan, manaña pipas qhari wawantapas warmi wawantapas Moloc diosman sacrificiota hina ruphachinankupaq. 11Judá reykunaq intipaq t'aqasqan caballokunatapas Señor Dios yupaychana wasi haykunamanta wikch'urqan, chay caballokunan oficial Natan-melecpa wasin qaylla patiopi kasharqan. Intipaq t'aqasqa carretakunatapas ruphachirqan. 12Hinallataq Judá reykunaq Ahazpa wasin patapi sayarichisqan altarkunatapas, Señor Dios yupaychana wasiq iskaynin pationpi Manasespa sayarichisqan altarkunatapas horqorqan, hinaspa ñut'uta chhalluspa Cedrón wayq'oman wikch'uykurqan. 13Chaymantataq rey Josiasqa Jerusalenpa inti lloqsimuy ladonpi “Hucha T'iqmuchiq” nisqa Olivos Orqo urapi kashaq wak'a dios yupaychana cheqaskunata millakuy qhelliman tukuchirqan. Chaykunatan Judá rey Salomonqa sayarichisqa Sidón runakunaq millakuy Astarte diosanpaq, Moab runakunaq Quemos millakuy diosninpaq, Amón runakunaq Milcom millakuy diosninpaqwan. 14Thunillarqantaqmi yupaychana saywa rumikunatapas, Asera diosaq rikch'ayninkunatapas, maypichus karqan chay cheqaskunamantaq runa tullukunata hunt'achirqan. 15Israelta huchallichiq Nabatpa churin Jeroboampa Betelpi sayarichisqan altarta wak'a dios yupaychana wasitapas rey Josiasqa ñut'utan thunirqan, hinaspataq ninawan kanaykurqan, Asera diosaq rikch'aynintapas kanaykullarqantaqmi. 16Muyuriqninta qhawarispataq Josiasqa orqo chupapi aya p'ampasqakunata rikuspa, kamachirqan aya tulluta horqomunankupaq. Chaytataq altar patapi ruphachirqan, chay altar millakuy qhelli kananpaq. Unay tiempoñan huk fiestapi altar qayllapi Jeroboam sayashaqtin, huk profetaqa altar thunisqa kananta willasqa. Chay willasqanmi hunt'akurqan Josiaspa ruwasqanwan. 17Chaymantataq Josiasqa tapukurqan: –Haqay aya p'ampasqa patapiri ¿piqpa saywantaq kashan? nispa. Chay llaqta runakunataq kutichirqanku: –Chayqa Judamanta hamurqan chay profetaq sepulturanmi, paymi Betelpi altar thunisqa kananta willakusqa, chayman hinan qanqa ruwashanki, nispa. 18Hinan Josiasqa kamachirqan: –¡Hinalla kachun! Aman pipas llamiykunqachu, nispa. Ahinapin chay tullunkunata, Samariamanta hamuq profetaq tullunkunatawan kuskata waqaycharqanku. 19Israel runakunaqa Señor Diosta phiñachispankun Samariapi kashaq llaqtakunapi wak'a dios yupaychana cheqaskunata sayarichisqaku, chaykunatan Josiasqa lliwta thunirqan, imaynan Betelpi ruwarqan chay hinata. 20Chaymantataq wak'a dios yupaychana cheqaskunapi kashaq llapan sacerdotekunata altarkuna patapi wañuchirqan, chaykuna patapitaq runa tulluta ruphachirqan. Chay qhepatataq Jerusalenman kutipurqan. 21Rey Josiasmi llapan runakunata kamachirqan: –Diosniykichis Señor Diospa sutinpi Pascua Fiestata ruwaychis, rimanakuy qelqa k'uyupi qelqasqa kasqanman hina, nispa. 22Uma qollanakunaq Israel suyupi kamachikusqanmantapacha manan hayk'aqpas chay hina Pascua Fiestata ruwarqankuchu, manan mayqen Israel reypas, manataq Judá reypas. 23Rey Josías chunka pusaqniyoqkaq watapi kamachikushaqtinmi, Jerusalenpi Pascua Fiestata Señor Diospa sutinpi ruwarqanku. 24Hinallataq Josiasqa ch'usaqyachirqan wañusqakunaq alman rimachiqkunata, mana allin espiritukuna rimachiqkunata, wasipi kaq idolokunata, wak idolokunata, Judá suyuntinpi Jerusalenpipas hayk'an yupaychasqa kaq millakuy rikch'aykunatapas. Chaytan ruwarqan Señor Dios yupaychana wasipi Hilquiaspa tarisqan kamachikuy qelqa k'uyuq nisqanta hunt'ananpaq. 25Josiasqa tukuy sonqon, tukuy alman, tukuy kallpan Señor Diosta servirqan, Moisespa kamachikuyninta lliwta kasukuspa. Ñawpaqnintapas qhepantapas manan pay hina Señor Diosta serviq reyqa karqanchu. 26Chaywanpas Señor Diosqa phiñakushallarqanpunin Judá suyu contra, Manasespa tukuy mana chanin huchallikusqan hawa. 27Chayraykun Señor Diosqa nirqan: –Judá runakunatan ñawpaqeymanta wikch'usaq, imaynan Israel runakunata wikch'urqani hinata, akllakusqay Jerusalén llaqtatapas yupaychawanankupaq unanchasqay wasitapas manan munapusaqchu, nispa. 28Josiasmanta wakin willakuykunapas tukuy ruwasqankunamantapas Judá Reykunaq Willakuynin Qelqapi qelqasqan kashan. 29Rey Josías kamachikushaqtinmi, Egipto rey Faraón Necaoqa Eufrates mayu cheqasman risharqan Asiria reywan huñukunanpaq. Hinan rey Josiasqa contranpi maqanakuq lloqsirqan, ichaqa Meguidopin Necaoqa payta rikurqospa hina wañurqachirqan. 30Josiaspa oficialninkunataq carretaman ayanta churaykuspa aparqanku Meguidomantapacha Jerusalenman, hinan chaypi aya p'ampanapi p'ampapurqanku. Llaqta runakunataq Josiaspa churin Joacazta taytanpa rantinpi rey kananpaq aceitewan hawirqanku. 31Joacazqa iskay chunka kinsayoq watayoqmi karqan kamachikuyta qallarishaspa, kamachikurqantaq Jerusalenmanta kinsa killata. Maman Hamutalqa Libnamanta Jeremiaspa ususinmi karqan. 32Joacazqa manapunin Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqan, aswanpas ñawpa taytankuna hinallataqmi ruwarqan. 33Hamat suyupi Ribla llaqtapin rey Faraón Necaoqa payta cadenawan watarqan Jerusalenpi mana kamachikunanpaq. Hinaspan Judá suyupi runakunata kamachirqan contribucionta paganankupaq, kinsa waranqa kinsa pachak kilo qolqeta, kinsa chunka kinsayoq kilo qoritawan. 34Chaymantataq rey Faraón Necaoqa Josiaspa hukkaq churin Eliaquimta taytanpa rantinpi reyta churarqan, suticharqantaq Joacim sutiwan. Joacaztataq Egiptoman apachirqan, hinan chaypi wañukapurqan. 35Joacimqa kamachisqanman hinan Necaoman qolqeta qorita qorqan. Chaypaqtaq suyupi runakunaman kaqninkuman hina contribución paganata churarqan. Chaymi sapanka runa qolqeta qorita pagarqanku hayk'atachus paganankupaq churasqanman hina. 36Joacimqa iskay chunka phisqayoq watayoqmi karqan kamachikuyta qallarishaspa, kamachikurqantaq Jerusalenmanta chunka hukniyoq watata. Maman Zebudaqa Rumamanta Pedaiaspa ususinmi karqan. 37Joacimqa manapunin Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqan, aswanpas ñawpa taytanku hinallataqmi ruwarqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\